bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Budżet Miasta Marki - 2011 rok

Uchwała Nr XXIX/202/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
plik PDF

Sprawozdanie z realizacji budżetu w 2011 roku - plik PDF

Uchwała Nr Wa.143.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie opini o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr 1.9.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012 w sprawie: uchwały nr XVII/111/2011 Rady Miasta marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr XVIII/127/2011 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, ktore nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
plik PDF

Uchwała Nr XVIII/126/2011 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
plik PDF

Zarządzenie nr 0050/88/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XVII/112/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025.
plik PDF

Uchwała nr XVII/111/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
plik PDF

Zarządzenie nr 0050/86/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Marki nr 0050/84/2011 z dnia 27 października 2011 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050/84/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050/80/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050/76/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 wrzesnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050/64/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050/56/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050/53/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050/31/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050/16/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
plik PDF

Uchwała Nr 90/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 marca 2011 roku dotycząca: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Miasta Marki na 2011 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr 89/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025.
plik PDF

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
plik PDF

Uchwała Nr 30/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie uchwały Nr III/14/2010 Rady Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Miasto Marki oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach.
Uchwała do pobrania – plik PDF

Uchwała Nr 243/W/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025.
Uchwała do pobrania – plik PDF

Uchwała Nr 238/W/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie:
1. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok,
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego na rok 2011 deficytu budżetu.
Uchwała do pobrania – plik PDF

Projekt budżetu na 2011 rok - plik ZIP

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2012/09/13 10:56:08
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak