bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Budżet Miasta Marki - 2012 rok

Uchwała Nr Wa.165.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012.
Uchwała - plik PDF

Sprawozdanie z realizacji budżetu w 2012 roku.

plik PDF

Sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012 - plik ZIP

Plan dochodów i wydatków
- stan na 30.11.2012 rok
plik ZIP

Zarządzenie Nr 0050.95.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała Nr XXXV/267/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/266/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/265/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
plik PDF

Zarządzenie nr 0050.85.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/237/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIV/236/2012 Rady Miasta Marki z dnia 28 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.81.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała Nr XXXII/234/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXXII/233/2012 Rady Miasta Marki z dnia 7 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
plik PDF

Plan dochodów i wydatków - stan na 31.10.2012 rok
plik ZIP


Plan dochodów i wydatków - stan na 30.09.2012 rok
plik ZIP

Zarządzenie Nr 0050.71.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała Nr XXIX/218/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/217/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/216/2012 Rady Miasta Marki z dnia 26 września 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032..
plik PDF

Plan dochodów i wydatków - stan na 31.08.2012 rok
plik ZIP

Uchwała Nr XXIX/205/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/204/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXIX/203/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
plik PDF

Uchwała Nr 16.218.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały Nr XXVII/189/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
Uchwała - plik PDF

Plan dochodów i wydatków - stan na 31.07.2012 rok
plik ZIP

Zarządzenie nr 0050.57.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 - plik ZIP

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012.
plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.51.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.50.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.32.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała Nr Wa.239.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Marki za 2011 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVII/191/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
plik PDF

Uchwała nr XXVII/190/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2012 rok.
plik PDF

Uchwała nr XXVII/189/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.37.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.32.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała Nr 11.176.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXV/169/2012 Rady Miejskiej w Markach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr Wa.10.164.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2012 roku dotycząca uchwały Nr XXIV/161/2012 Rady Miasta Marki z dnia 11 kwietnia 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr XXV/169/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/168/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2012 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XXV/167/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
plik PDF

Uchwała Nr Wa.8.134.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok oraz umorzenie w części wszczętego postępowania nadzorczego.
Uchwała - plik PDF

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2012 roku - plik ZIP

Zarządzenie nr 0050.21.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała Nr 6.117.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 roku dotycząca wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną w cześci uchwały Nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr Wa.6.119.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032 oraz wskazania naruszenia prawa.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr Wa.94.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 marca 2012 roku dotycząca: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w Uchwale Budżetowej Miasta Marki na 2012 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr Wa.93.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.15.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała Nr Wa.94.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 marca 2012 roku dotycząca: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w Uchwale Budżetowej Miasta Marki na 2012 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr Wa.93.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
plik PDF

Uchwała Nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
plik PDF

Projekt budżetu na 2012 rok - plik ZIP
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2014/08/08 15:41:09
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak