bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Budżet Miasta Marki - 2013 rok

Sprawozdanie z realizacji budżetu w 2013 roku.
plik PDF

Sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 - plik ZIP

Plan dochodów - stan na 31.12.2013 rok
plik PDF

Plan wydatków - stan na 31.12.2013 rok
plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.120.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.118.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała Nr XLIX/391/2013 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego 2013.
plik PDF

Uchwała Nr XLIX/390/2013 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XLIX/389/2013 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024.
plik PDF

Plan dochodów - stan na 30.11.2013 rok

Plan wydatków - stan na 30.11.2013 rok

Zarządzenie nr 0050.111.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Plan dochodów - stan na 31.10.2013 rok
plik PDF

Plan wydatków - stan na 31.10.2013 rok
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/371/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XLVII/370/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024.
plik PDF

Zarządzenie nr 050.104.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.91.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.90.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 - plik ZIP

Plan dochodów - stan na 30.09.2013 rok
plik PDF

Plan wydatków - stan na 30.09.2013 rok
plik PDF

Zarządzenie nr 0050.85.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała Nr XLVI/352/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XLII/322/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/351/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XLVI/350/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024.
plik PDF

Plan dochodów - stan na 31.08.2013 rok
plik PDF

Plan wydatków - stan na 31.08.2013 rok
plik PDF

Zarządzenie nr 0050.77.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała Nr XLIV/342/2013 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XLII/322/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
plik PDF

Uchwała Nr XLIV/341/2013 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XLIV/340/2013 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024.
plik PDF

Plan dochodów - stan na 31.07.2013 rok
plik PDF

Plan wydatków - stan na 31.07.2013 rok
plik PDF

Zarządzenie nr 0050.66.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 - plik ZIP

Plan dochodów - stan na 30.06.2013 rok
plik PDF

Plan wydatków - stan na 30.06.2013 rok
plik PDF

Zarządzenie nr 0050.60.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.46.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała Nr XLII/322/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/321/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XLII/320/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318 Rady Miasta marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024.
plik PDF

Plan dochodów i wydatków - stan na 31.05.2013 rok
plik XLS

Uchwała Nr 11.229.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie: umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą Nr 10.216.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 maja 2013 roku, dotyczącego Uchwały Nr XXXIX/304/2013 Rady Miasta Marki z dnia 3 kwietnia 2013 roku zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/273/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na rok 2013.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr 11.228.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie: umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą Nr 8.183.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 roku, dotyczącego Uchwały Nr XXXVIII/291/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/273/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na rok 2013.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr 11.227.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie: wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024.
plik PDF

Uchwała Nr XLI/317/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr XLI/316/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/304/2013 Rady Miasta Marki z dnia 3 kwietnia 2013 roku zmieniającej uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok..
plik PDF

Uchwała Nr XLI/315/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/291/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku zmieniającej uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr 10.216.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie: wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną Uchwały Nr XXXIX/304/2013 Rady Miasta Marki z dnia 3 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXV1/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr 8.183.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie: wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną Uchwały Nr XXXVIII/291/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXV1/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
Uchwała –plik PDF

Uchwała Nr 8.182.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXV1/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok oraz umorzenia w części postępowania nadzorczego.
Uchwała – plik PDF

Uchwała Nr 8.181.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXIX/30S/2013 Rady Miasta Marki z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marki na lata 2014 - 2024.
Uchwała – plik PDF

Uchwała Nr XXXIX/305/2013 Rady Miasta Marki z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marki na lata 2014-2024.
plik PDF

Uchwała Nr XXXIX/304/2013 Rady Miasta Marki z dnia 3 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Zarządzenie nr 0050.19.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 - plik ZIP

Uchwała Nr XXXVIII/291/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVII/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Uchwała Nr 6.110.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie: wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną Uchwały Nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr 6.109.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXVI/274/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku zmieniającej uchwałę Nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/274/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032.
plik PDF

Uchwała Nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2013 rok.
plik PDF

Projekt budżetu na 2013 rok
- plik ZIP

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2014/08/08 15:47:14
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak