bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Budżet Miasta Marki - 2014 rok

Sprawozdania budżetowe za 2014 rok - plik ZIP

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Marki za 2014 rok - plik PDF

Uchwała nr XII/80/2015 Rady Miasta Marki z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
Uchwała - plik PDF

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok.
Sprawozdanie - plik PDF

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok.
Sprawozdanie - plik PDF


Plan wydatków - stan na 30.11.2014 roku.
plik PDF

Plan dochodów - stan na 30.11.2014 roku.
plik PDF

Zarządzenie nr 0050.124.2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.123.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.118.2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.117.2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.114.2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.113.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Plan wydatków - stan na 31.10.2014 rok
plik PDF

Plan dochodów - stan na 31.10.2014 rok
plik PDF

Zarządzenie nr 0050.107.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Marki na 2014 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.100.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Plan wydatków - stan na 30.09.2014 rok
plik PDF

Plan dochodów - stan na 30.09.2014 rok
plik PDF

Zarządzenie nr 0050.98.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała Nr LXI/484/2014 Rady Miasta Marki z dnia 24 września 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
plik PDF

Uchwała nr LXI/483/2014 Rady Miasta Marki z dnia 24 września 2014 roku zmieniająca uchwałę nr LVI/444/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Marki na rok 2014.
plik PDF

Uchwała nr LX/482/2014 Rady Miasta Marki z dnia 24 września 2014 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029.
plik PDF

Informacja o realizacji budżetu w I półroczu 2014 roku.
plik PDF

Zarządzenie nr 0050.96.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.91.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Plan wydatków - stan na 31.08.2014 rok
plik PDF

Plan dochodów - stan na 31.08.2014 rok
plik PDF

Uchwała Nr Wa.267.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.79.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Plan wydatków - stan na 31.07.2014 rok
plik PDF

Plan dochodów - stan na 31.07.2014 rok
plik PDF

Zarządzenie nr 0050.72.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.61.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 - plik ZIP

Plan wydatków - stan na 30.06.2014 rok
plik PDF

Plan dochodów - stan na 30.06.2014 rok
plik PDF

Uchwała nr LVIII/459/2014 Rady Miasta Marki z dnia 25 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę nr LVI/444/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Marki na rok 2014..
plik PDF

Uchwała nr LVIII/458/2014 Rady Miasta Marki z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miasta Marki na lata 2014-2029.
plik PDF

Uchwała nr LVI/444/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta marki na rok 2014.
plik PDF

Plan dochodów - stan na 31.05.2014 rok
plik PDF

Plan wydatków - stan na 31.05.2014 rok
plik PDF

Zarządzenie nr 0050.34.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Plan dochodów - stan na 30.04.2014 rok
plik PDF

Plan wydatków - stan na 30.04.2014 rok
plik PDF

Sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 - plik ZIP

Plan dochodów - stan na 31.03.2014 rok
plik PDF

Plan wydatków - stan na 31.03.2014 rok
plik PDF

Zarządzenie nr 0050.20.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.12.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała Nr 6.70.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia budżetu Miasta Marki na rok 2014.
Uchwała - plik PDF

Projekt budżetu na 2014 rok
  Druk PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2016/05/20 13:43:44
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak