bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Budżet Miasta Marki - 2015 rok

Informacja o której mowa w art. 37 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych - plik PDF

Sprawozdania budżetowe za 2015 rok - plik ZIP

Zarządzenie nr 0050.175.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXII/155/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXII/154/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.171.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.170.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.166.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXI/153/2015 Rady Miasta Marki z dnia 9 grudnia 2015 w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.161.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XX/145/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015 w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 roku.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIX/139/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015 w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 roku.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIX/138/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015 w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2023.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.156.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.153.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.152.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.151.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XVI/120/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/119/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.148.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.142.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.139.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.136.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała Regionalnej Izby Rozrachunkowej w Warszawie z dnia 25 września 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Marki informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Marki za pierwsze półrocze 2015 roku.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/105/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na rok 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015 - 2032.
Uchwała - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.129.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na rok 2015.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.128.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na rok 2015.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.126.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.116.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2105 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015 - 2032
Uchwała - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.108.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.82.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.78.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.56.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XI/78/2015 Rady Miasta Marki z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały numer VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 styczni 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na rok 2015.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.49.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.48.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na rok 2015.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.39.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.35.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr IX/47/2015 Rady Miasta Marki z dnia 8 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.33.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032.
Uchwała - plik PDF
 
Zarządzenie nr 0050.28.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.7.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Uchwała nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok.
Uchwała -
plik PDF

Uchwała nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015 - 2032.
Uchwała -
plik PDF

Uchwała nr Wa.421.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032.
Uchwała do pobrania - plik PDF


Projekt budżetu Miasta Marki na 2015 rok - plik ZIP

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2016/05/31 15:07:17
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak