bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Budżet 2016

Informacja o której mowa w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Informacja do pobrania - plik PDF

RB-Z Kwartalne sprawozdanie stanie zobowiązań według tytułów dłużnych poręczeń i gwarancji.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

RB-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy na koniec 2016 roku.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

RB-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia roku 2016.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2016.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

RB-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2016.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

RB-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2016.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2016.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

Uchwała Nr Wa.160.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłużonym przez Burmistrza Miasta Marki sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Marki na 2016 Uchwała do pobrania - plik PDF

Sprawozdanie z Wykonania Budżetu Gminy Miasto Marki w 2016 roku.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.215.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXXIX/285/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXIX/284/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2026.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXIX/283/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.211.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.210.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.59.2013 zmieniającego zarządzenie nr 0050.SSA.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Marki zasad (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.208.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 -2028.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXVIII/279/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXVIII/278/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2025.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.206.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.202.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminie Miasto Marki na lata 2016 - 2026.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.200.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.195.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie podania informacji o kwocie wydatków bieżących ustalonych w budżecie Miasta Marki ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Marki w przeliczeniu na jednego wychowanka według stanu na dzień 1 grudnia 2016 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXXVII/261/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok. Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXVII/260/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016-2026 .
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.189.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.185.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.184.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2028 oraz projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi projektom uchwał. projekt uchwały do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.183.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.182.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.181.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie podania informacji o kwocie wydatków bieżących ustalonych w budżecie Miasta Marki ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Marki w przeliczeniu na jednego wychowanka według stanu na dzień 1 listopada 2016 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.176.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok .
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.175.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXXVI/252/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXVI/251/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016-2026.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.172.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 października 2016 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.166.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Markiz dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016-2026 .
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Marki oraz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o której mowa w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
informacja do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.170.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.168.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 października 2016 roku w sprawie podania informacji o kwocie wydatków bieżących ustalonych w budżecie Miasto Marki ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Marki w przeliczeniu na jednego wychowanka według stanu na dzień 1 października 2016 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.167.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.166.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 października 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016-2026.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.161.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 03 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXXV/245/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXV/244/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2026.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXIV/243/2016 Rady Miasta Marki z dnia 13 września 2016 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasto Marki instrumentem płatniczym.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.157.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.155.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXXIV/242/2016 Rady Miasta Marki z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXIV/241/2016 Rady Miasta Marki z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016-2026.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXIV/240/2016 Rady Miasta Marki z dnia 13 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi wołomińskiemu.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.151.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 08 września 2016 roku w sprawie podania informacji o kwocie wydatków bieżących ustalonych w budżecie Miasta Marki ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Marki w przeliczeniu na jednego wychowanka według stanu na dzień 1 września 2016 roku.
Zarządzenie do pobrania- plik PDF

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Marki w pierwszym półroczu 2016 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała Nr Wa.261.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Marki informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Marki za pierwsze półrocze 2016 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.150.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 07 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXXIII/235/2016 Rady Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXIII/234/2016 Rady Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2026.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.149.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.142.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.137.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.130.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Informacja o której mowa w art. 37 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Marki.
Informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych.
plik PDF

Zarządzenie nr 0050.128.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXXII/233/2016 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXII/232/2016 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miasto Marki na lata 2016-2026.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.126.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.122.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie podania informacji o kwocie wydatków bieżących ustalonych w budżecie Miasta Marki ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Marki w przeliczeniu na jednego wychowanka według stanu na dzień 1 lipca 2016 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXXI/227/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXI/226/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016-2021.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.115.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXX/221/2016 Rady Miasta Marki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.107.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.104.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.103.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie podania informacji o kwocie wydatków bieżących ustalonych w budżecie Miasta Marki ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Marki w przeliczeniu na jednego wychowanka według stanu na dzień 1 czerwca 2016 .
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.102.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 08 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.101.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 08 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.99.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXVIII/210/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała do pobrania- plik PDF

Uchwała nr XXVIII/208/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXVIII/207/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2026.
Uchwała do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.94.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.91.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2016 roku - plik ZIP

Zarządzenie nr 0050.85.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2026.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.82.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXVII/194/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok .
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVII/193/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016-2026 .
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.79.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na rok 2016.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.74.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.73.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2026 .
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.69.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.61.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.57.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXV/185/2016 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasta Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXV/184/2016 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Marki na lata 2016-2026
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.41.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.36.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXIV/175/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 lutego 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0051.28.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.21.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXIII/169/2016 Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2026.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.11.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miasto Marki do dokonywanie przeniesień w 2016 roku w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczające poza rok budżetowy. .
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.10.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDFZarządzenie nr 0050.1.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2026.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2016 rok.
Uchwała do pobrania - plik PDF

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2016 - 2026.
Uchwała do pobrania - plik PDF

Projekt budżetu Gminy Miasta Marki na 2016 rok - plik PDF

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Marki na lata 2016 - 2026 - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2017/12/19 15:27:26
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak