bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Budżet 2017

Uchwała nr LXII/564/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LXII/563/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
Uchwała - plik PDFInformacja o której mowa w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 R. o finansach publicznych
Informacja do pobrania - plik PDF


Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF


Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF


Rb-34S
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku,o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2017 do końca 4 kwartału roku 2017.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF


Rb-N
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF


Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF


Rb-PDP
sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF


Rb-ST
sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2017r.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF


Rb-Z
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF


Uchwała Nr Wa.163.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Marki za 2017 rok.
Uchwała do pobrania - plik PDFSprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Miasto Marki w 2017 rok.
Sprawozdanie do pobrania - plik PDF

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Marki na 31 grudnia 2017 roku.
Informacja do pobrania - plik PDF

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury  w 2017 roku.
Informacja do pobrania - plik PDFZarządzenie Nr 0050.212.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.210.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.208.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.207.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Zarządzenie
- numer aktu: 0050.207.2017
- organ wydający Burmistrz Miasta Marki
- data aktu: 2017-12-22
- tytuł aktu:
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 244
- Data ogłoszenia: 08 stycznia 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.206.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Zarządzenie
- numer aktu: 0050.206.2017
- organ wydający Burmistrz Miasta Marki
- data aktu: 2017-12-21
- tytuł aktu:
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 196
- Data ogłoszenia: 08 stycznia 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Uchwała nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2032 .
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LV/462/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-12-20
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2032.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 12565
- Data ogłoszenia: 29 grudnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Uchwała nr LV/461/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok .
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LV/461/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-12-20
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 12564
- Data ogłoszenia: 29 grudnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Uchwała nr LV/460/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na Iata 2017 - 2032.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: LV/460/2017
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2017-12-20
ww sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 12563
- Data ogłoszenia: 29 grudnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Uchwała nr LV/459/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LV/458/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.203.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.202.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.196.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr LIV/441/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok .
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr LIV/440/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2032.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.194.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.193.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Projekt Budżetu do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.191.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.188.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.182.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.181.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.178.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.175.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.173.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr LII/416/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr LII/415/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2031.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.169.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki w roku 2017.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.160.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.159.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 października 2017 roku w sprawie sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.150.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 września 2017 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr L/407/2017 Rady Miasta Marki z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr L/406/2017 Rady Miasta Marki z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2031.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.150.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.146.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.143.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.136.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.135.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.131.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 05 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.128.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XLVIII/400/2017 Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XLVIII/400/2017 Rady Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2031.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.126.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.113.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.109.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki w roku 2017.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.107.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.106.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Informacja o której mowa w art. 37 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Marki.
Informacja o udzielonych umorzonych nieopodatkowanych należności budżetowych.
Informacja do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XLVIII/398/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XLVIII/397/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finasowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XLVIII/396/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miast Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XLVIII/395/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miast Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Miasto Marki na lata 2017-2028.
Uchwała - plik PDF

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec II kwartału 2017 roku.
Sprawozdanie - plik PDF


Rb-Nds sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
Sprawozdanie - plik PDF


Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku.
Sprawozdanie - plik PDF


Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku do końca II kwartału roku 2017.
Sprawozdanie - plik PDF


Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwva roku 2017.
Sprawozdanie - plik PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017.
Sprawozdanie - plik PDFZarządzenie Nr 0050.103.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.92.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczki Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp.z o.o.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.87.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XLVII/392/2017 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XLVII/391/2017 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XLVII/390/2017 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XLVII/389/2017 Rady Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2028.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.82.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.80.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.76.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.73.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.72.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XLV/366/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XLV/365/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2028.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.57.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDFUchwała nr XLIV/359/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec I kwartału 2017 roku.
Sprawozdanie - plik PDF


Rb-Nds kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku.
Sprawozdanie - plik PDF


Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku.
Sprawozdanie - plik PDF


Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 1 kwietnia roku 2017.
Sprawozdanie - plik PDF


Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.
Sprawozdanie - plik PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.
Sprawozdanie - plik PDFUchwała nr XLIV/358/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2028.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr Wa.160.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłużonym przez Burmistrza Miasta Marki sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Marki na 2016 rok.
Uchwała do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.49.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.45.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XLIII/351/2017 Rady Miasta Marki z dnia 12 kwietnia 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XLIII/350/2017 Rady Miasta Marki z dnia 12 kwietnia 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2028.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.39.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok .
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XLII/340/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na rok 2017.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XLII/339/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2028.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.35.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.30.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.28.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.26.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 -2028.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.24.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XLI/322/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XLI/312/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XLI/311/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/208/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017-2028.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.21.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.19.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.16.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.13.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 02 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XL/292/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XL/291/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017-2028.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr Wa.17.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 stycznia 2017 roku dotycząca: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w Uchwale Budżetowej Miasta Marki na 2017 rok.
Uchwała do pobrania - plik PDF

Uchwała nr Wa.16.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 stycznia 2017 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowania kwoty długo Miasta Marki.
Uchwała do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.05.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2017 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Uchwała nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 -2028.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr Wa.413.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
Uchwała do pobrania - plik PDF

Uchwała nr Wa.402.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017-2028.
Uchwała do pobrania - plik PDF

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2028 oraz projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami towarzyszącymi projektom uchwał. projekt uchwały do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2018/07/02 15:23:05
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak