bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Budżet 2018

Zarządzenie Nr 0050.054.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 16 kwietnia 2018
E-Dziennik 


Zarządzenie Nr 0050.052.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 04 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.049.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 kwietnia 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.047.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 23 marca 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.043.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.041.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Uchwała nr LVIII/503/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVIII/502/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2035.
Uchwała - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.035.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 8 marca 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.034.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 23 lutego 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.031.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 lutego 2018 roku ww sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 23 lutego 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.030.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 23 lutego 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.027.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 22 lutego 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.024.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 16 lutego 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.020.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 16 lutego 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.019.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie i realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2018 r.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Uchwała nr LVII/492/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/491/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok .
Uchwała - plik PDF

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:
Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 15 lutego 2018
E-Dziennik


Uchwała nr LVII/490/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2035 .
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 15 lutego 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.013.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 16 lutego 2018
E-Dziennik


Uchwała nr LVI/477/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVI/476/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2032.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVI/475/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki .
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 23 lutego 2018
E-Dziennik


Uchwała nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2032 .
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr Wa.460.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie: opini o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Marki na lata 2018-2032.
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr Wa.459.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie: opini o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Marki .
Uchwała - plik PDF

Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Projekt Budżetu do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2018/04/17 08:34:31
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak