bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Budżet 2018


Zarządzenie nr. 0050.144.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.

Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.143.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.140.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 04 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.136.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 3 października 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.134.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 01 października 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Uchwała nr LXVI/593/2018 Rady Miasta Marki z dnia 26 Września 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LXVI/592/2018 Rady Miasta Marki z dnia 26 Września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LXVI/591/2018 Rady Miasta Marki z dnia 26 Września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035.
Uchwała - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.130.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 19 września 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Zarządzenie nr 0050.128.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 06 września 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Uchwała nr LXV/577/2018 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok .
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 6 września 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Uchwała nr LXV/576/2018 Rady Miasta Marki z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 6 września 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Zarządzenie nr 0050.125.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 06 września 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Zarządzenie nr 0050.124.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 04 września 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.117.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 21 sierpnia 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Uchwała nr LXIV/568/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 25 lipca 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Uchwała nr LXIV/567/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035.
Uchwała - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.113.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 30 lipca 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.112.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 27 lipca 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.110.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 lipca 2018 roku w w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 20 lipca 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 005.101.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 09 lipca 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Uchwała nr LXIII/566/2018 Rady Miasta Marki z dnia 06 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LXIII/565/2018 Rady Miasta Marki z dnia 06 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na Iata 2018 - 2035..
Uchwała - plik PDF


Zarządzenie Nr 005.095.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2018 roku sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 06 lipca 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 005.094.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2018 roku sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 03 lipca 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Uchwała nr LXII/564/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LXII/563/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LXII/562/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 4 lipca 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Uchwała nr LXII/561/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035.
Uchwała - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.086.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.081.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 14 czerwca 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.080.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 4 czerwca 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Uchwała nr LXI/534/2018 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 4 czerwca 2018
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik


Uchwała nr LXI/533/2018 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035.
Uchwała - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.073.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 maja 2018 roku sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 22 maja 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.071.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 09 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 15 maja 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.069.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 30 kwietnia 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.068.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2018
E-Dziennik


Uchwała nr LX/526/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV /463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LX/525/2018 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2035 .
Uchwała - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.054.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 16 kwietnia 2018
E-Dziennik 


Zarządzenie Nr 0050.052.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 04 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.049.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 kwietnia 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.047.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 23 marca 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.043.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.041.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Uchwała nr LVIII/503/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVIII/502/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2035.
Uchwała - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.035.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 8 marca 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.034.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 23 lutego 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.031.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 lutego 2018 roku ww sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 23 lutego 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.030.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 23 lutego 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.027.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 22 lutego 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.024.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 16 lutego 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.020.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 16 lutego 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.019.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie i realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2018 r.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Uchwała nr LVII/492/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVII/491/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok .
Uchwała - plik PDF

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:
Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 15 lutego 2018
E-Dziennik


Uchwała nr LVII/490/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2035 .
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 15 lutego 2018
E-Dziennik


Zarządzenie Nr 0050.013.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 16 lutego 2018
E-Dziennik


Uchwała nr LVI/477/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVI/476/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2032.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LVI/475/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki .
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia:
- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 23 lutego 2018
E-Dziennik


Uchwała nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2032 .
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr Wa.460.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie: opini o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Marki na lata 2018-2032.
Uchwała - plik PDF


Uchwała Nr Wa.459.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie: opini o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Marki .
Uchwała - plik PDF

Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Projekt Budżetu do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2018/10/11 13:47:01
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak