bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Budżet 2018

Uchwała nr LVI/477/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr LVI/476/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2032.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr LVI/475/2018 Rady Miasta Marki z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki .
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr LV/463/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2018 rok .
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2032 .
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr Wa.460.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie: opini o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Marki na lata 2018-2032.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr Wa.459.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie: opini o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Marki projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Marki .
Uchwała - plik PDF

Projekt budżetu Gminy Miasto Marki na 2018 rok.
Projekt Budżetu do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2018/01/12 12:17:49
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak