bip tytul

Gmina Miasto Marki
Ośrodek Pomocy Społecznej

szukaj >

bip_logo_pl
odstepADRES:
ul. Leopolda Lisa Kuli 3A, 05-270 Marki
NIP: 125-08-58-724
REGON: 002006716

KONTAKT:
Telefon (0-22) 771-30-23; 761-91-77
Faks (0-22) 771-43-03
E-mail:ops@marki.pl

KIEROWNIK:
Magdalena Rogalska-Kusarek 
22 771-30-23 wew. 11
magdalena.rogalska@marki.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY:
Edyta Pietrzak
Telefon 22 771-30-23 wew. 17
edyta.pietrzak@marki.pl


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach składa zapytanie ofertowe na dostawę i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach w ramach realizacji projektu „RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Termin składania ofert mija 3 kwietnia 2018 roku
Zapytanie ofertowe - OPS.221.5.2018.MRK - plik PDF
Szczegółowy przedmiot zamówienia - OPS.221.5.2018.MRK - plik PDF
Formularz ofertowy - OPS.221.5.2018.MRK - plik PDF
Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań - OPS.221.5.2018.MRK - plik PDF
Wzór umowy - OPS. 221.5.2018.MRK - plik PDF

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach składa zapytanie ofertowe na świadczenie usług specjalistycznego doradztwa dla osób niepełnosprawnych uczestników projektu „RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Termin składania ofert mija 3 kwietnia 2018 roku
Zapytanie ofertowe - OPS.221.4.2018.MRK - plik PDF
Formularz ofertowy - OPS.221.4.2018.MRK - plik PDF
Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań - OPS.221.4.2018.MRK - plik PDF
Wzór umowy - OPS. 221.4.2018.MRK - plik PDF

fo_logo_ops3.png
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Antoni Widomski
tel. 603 427 642, e-mail: widomski@gmail.com

Osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Rogalska-Kusarek
Data modyfikacji: 2018/03/30 22:07:08
Redaktor: Magdalena Rogalska-Kusarek

realizacja informatyczna: logo ornak