bip tytul

Gmina Miasto Marki
Ośrodek Pomocy Społecznej

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
wnioski o pomoc - druki

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 więcej >


Przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 więcej >


Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 więcej >


Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
 więcej >


Świadczenie wychowawcze 500+
 więcej >


Ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego
 więcej >


Wydanie decyzji potwierdzającej prawo obywatela do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, który nie został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.
 więcej >


Specjalny zasiłek opiekuńczy
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Antoni Widomski
tel. 603 427 642, e-mail: widomski@gmail.com

Osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Rogalska-Kusarek
Data modyfikacji: 2016/02/03 10:16:39
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak