bip tytul

Gmina Miasto Marki
Ośrodek Pomocy Społecznej

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Komu przysługuje pomoc

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
- osobie samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód miesięczny netto nie przekracza kwoty 477zł
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351zł
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę, zwanej dalej kryterium rodziny; przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów:
 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • brak umiejętności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm,
 • zdarzenie losowe,
 • klęska żywiołowa.
Dochody wszystkich członków rodziny sumuje się.
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Antoni Widomski
tel. 603 427 642, e-mail: widomski@gmail.com

Osoba odpowiedzialna za treść: Lidia Płachetko
Data modyfikacji: 2008/06/15 19:32:10
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak