bip tytul

Miasto Marki
Zakład Usług Komunalnych w Markach

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

fo_herb1_jpgADRES:
ul. Lisa Kuli 3, 05-270 Marki

NIP: 125-147-15-88

REGON: 141237098


KONTAKT:
Telefon (+48 22) 781-11-01
e-mail: zuk@marki.pl
E-skrzynka podawcza


DYREKTOR:
Henryk Szczurowski
Telefon (+48 22) 781-11-01
Aktualności

WZMK.271.4.2018
Przedmiot zamówienia: ,,złożenia oferty cenowej na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych położonych na terenie nieruchomości administrowanymi przez Zakład Usług Komunalnych.''
więcej

WZMK.271.3.2018
Przedmiot zamówienia: ,, wykonanie projektu budowlano – wykonawczego hydroizolacji, instalacji wentylacyjnej i renowacji elewacji, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Markach przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego nr 45, 82, 84, ul. Słowackiego 1, 3, ul. Jasna 5, 7, ul. Barska 2, 4, 6 stanowiących elementy zespołu zabytkowego tzw. ,,Osiedla robotniczego '' .
więcej

WZMK.271.2.2018
Przedmiot zamówienia: ,, wykonanie usług w zakresie konserwacji kotłowni gazowych i instalacji centralnego ogrzewania w pięciu budynkach użyteczności publicznej położonych w Markach przy al. Piłsudskiego 95, ul. Lisa Kuli 3A, ul. Lisa Kuli 3, ul. Dużej 1B i ul. Wspólnej 12''.
więcej

WZMK.271.1.2018
Gmina Miasto Marki - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą: ul Leopolda Lisa Kuli 3, 05-270 Marki zaprasza do złożenia oferty cenowej na pozimowe mechaniczne zamiatanie ulic miejskich na terenie miasta Marki oraz mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich na terenie miasta Marki.
więcej

Zarządzenie nr 0631.6.2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia dnia 30 marca 2018 dniem wolnym od pracy. więcej

WZMK.271.10.2017
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji instalacji oraz urządzeń elektrycznych w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zakład usług Komunalnych w Markach. więcej

WZMK.271.14.2017
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi. Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów oraz dostarczeniu pojemników do ich gromadzenia. więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług kominiarskich w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych, administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Markach.
więcej

Zarządzenie Nr 0631.4.2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 19 Października 2017 roku w sprawie wyznaczenia dnia 02 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Ogłoszenie o naborze kandydatów na urzędnicze stanowisko pracy - referent ds. zarządu mieniem komunalnym w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach. Termin składania wymaganych dokumentów - do 14 kwietnia 2017 roku do godz.14.30. Miejsce składania dokumentów - Zakład Usług Komunalnych Marki, ul. Lisa kuli 3 (pokój nr 1).
więcej

Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Markach przy ul. Lisa Kuli 3 uprzejmie informuje, że ulega zmianie konto, na które należy uiszczać opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów i t.p. Od dnia 1 stycznia 2014r. wszystkie wpłaty z w/w tytułów należy dokonywać na konto ZUK:
WBS w Warszawie O/Marki
89 8015 0004 0190 8613 2021 0001

Plany finansowe - 2013 rok więcej >

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
tel. , e-mail: zuk@marki.pl

Osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Pielasa
Data modyfikacji: 2018/02/20 13:14:54
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak