bip tytul

Miasto Marki
Zakład Usług Komunalnych w Markach

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WZMK.271.14.2019 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług kominiarskich w budynkach oraz lokalach mieszkalnych użytkowych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Markach

Przedmiotem niniejszego zapytania jest: Wykonanie usług kominiarskich w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Markach.

Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie realizowane jest w formie zapytania ofertowego z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Zamawiający: Gmina Miasto Marki - Zakład Usług Komunalnych, ul. Leopolda Lisa Kuli 3, 05-270 Marki, telefon (22) 781-33-73.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe do pobrania - plik PDF

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do pobrania - plik PDF

Formularz oferty cenowej - Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 do pobrania - plik PDF

Wzór umowy - Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 do pobrania - plik PDF

Oświadczenie i wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia- Załącznik nr 4
Załącznik nr 4 do pobrania - plik PDF

Formularz - Wykaz robót - Załącznik nr 5
Załącznik nr 5 do pobrania - plik PDF

Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy- Załącznik nr 6
Załącznik nr 6 do pobrania - plik PDF

Informacja z sesji otwarcia ofert
Informacja do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
tel. , e-mail: zuk@marki.pl

Osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Pielasa
Data modyfikacji: 2019/12/06 14:28:02
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak