bip tytul

Miasto Marki
Zakład Usług Komunalnych w Markach

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WZMK.271.26.2019 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ,, wykonania projektu modernizacji dachu w zabytkowym budynku starej fabryki w Markach przy ul. Braci Briggsów 11'

WZMK.271.26.2019
Przedmiotem niniejszego zapytania jest: ,, wykonania projektu modernizacji dachu w zabytkowym budynku starej fabryki w Markach przy ul. Braci Briggsów 11''

Zamówienie realizowane jest w formie zapytania ofertowego z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Zamawiający: Gmina Miasto Marki - Zakład Usług Komunalnych, ul. Leopolda Lisa Kuli 3, 05-270 Marki, (22) 781-33-73.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe do pobrania - plik PDF

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do pobrania - plik PDF

Formularz ofertowy - załącznik nr 2
Załącznik nr 2 do pobrania - plik PDF

Wzór umowy - Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 do pobrania - plik PDF

Informacja o wizji lokalnej
Informacja do pobrania - plik PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
tel. , e-mail: zuk@marki.pl

Osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Pielasa
Data modyfikacji: 2019/12/23 10:58:09
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak