bip tytul

Miasto Marki
Zakład Usług Komunalnych w Markach

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ,, świadczenia usługi inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania dotyczącego wykonania modernizacji budynku przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego nr 45 należącego do zabytkowego zespołu Osiedla Robotniczego w Markach''

WZMK.271.28.2019
Przedmiotem niniejszego zapytania jest: ,, świadczenia usługi inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania dotyczącego wykonania modernizacji budynku przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego nr 45 należącego do zabytkowego zespołu Osiedla Robotniczego w Markach''

Zamówienie realizowane jest w formie zapytania ofertowego z pomm1ęc 1em ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Zamawiający: Gmina Miasto Marki - Zakład Usług Komunalnych, ul. Leopolda Lisa Kuli 3, 05-270 Marki, (22) 781-33-73.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe do pobrania - plik PDF

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do pobrania - plik PDF

Formularz ofertowy - załącznik nr 2
Załącznik nr 2 do pobrania - plik PDF

Wzór umowy - Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 do pobrania - plik PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
tel. , e-mail: zuk@marki.pl

Osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Pielasa
Data modyfikacji: 2019/12/23 10:50:05
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak