bip tytul

Miasto Marki
Zakład Usług Komunalnych w Markach

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług kominiarskich w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych, administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Markach.

WZMK.271.5.2017
Gmina Miasto Marki – Zakład Usług Komunalnych z siedzibą : ul. Leopolda Lisa Kuli 3, 05-270 Marki, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług kominiarskich w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych, administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Markach.
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).

Zapytanie ofertowe - plik PDF
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - plik PDF
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - plik PDF
Załącznik nr 3 - Projekt umowy - plik PDF
Załącznik nr 4 - Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu - plik PDF
Załącznik nr 5 - Wykaz robót - plik PDF
Załącznik nr 6 - Wykaz budynków mieszkalnych - plik PDF

Zakład Usług Komunalnych w Markach informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
tel. , e-mail: zuk@marki.pl

Osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Pielasa
Data modyfikacji: 2017/11/29 11:22:18
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak