bip tytul

Miasto Marki
Zakład Usług Komunalnych w Markach

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi. Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów oraz dostarczeniu pojemników do ich gromadzenia.

WZMK.271.14.2017
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów oraz dostarczeniu pojemników do ich gromadzenia.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 OOO euro, prowadzone z zastosowaniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017 r.,poz. 1579 ze zm.).

Zamawiający: Gmina Miasto Marki - Zakład Usług Komunalnych, ul. Leopolda Lisa Kuli 3, 05-270 Marki.

Zapytanie ofertowe - plik PDF
Załącznik nr 1 - oferta - plik PDF
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
tel. , e-mail: zuk@marki.pl

Osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Pielasa
Data modyfikacji: 2017/12/21 11:07:17
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak