bip tytul

Miasto Marki
Zakład Usług Komunalnych w Markach

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji instalacji oraz urządzeń elektrycznych w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zakład usług Komunalnych w Markach

WZMK.271.10.2017
Przedmiot zamówienia: wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji instalacji oraz urządzeń elektrycznych w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zakład usług Komunalnych w Markach

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 OOO euro, prowadzone z zastosowaniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017 r.,poz. 1579 ze zm.).

Zamawiający: Gmina Miasto Marki - Zakład Usług Komunalnych, ul. Leopolda Lisa Kuli 3, 05-270 Marki.

Zapytanie ofertowe - plik PDF
Opsi przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 - plik PDF
Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 - plik PDF
Wzór umowy - Załącznik nr 3 - plik PDF
Wykaz budynków - Załącznik nr 4 - plik PDF
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert - zawiadomienie do pobrania plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
tel. , e-mail: zuk@marki.pl

Osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Pielasa
Data modyfikacji: 2018/01/04 10:28:36
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak