bip tytul

Miasto Marki
Zakład Usług Komunalnych w Markach

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Oferty zatrudnienia

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Markach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Zarządu Mieniem Komunalnym w Zakładzie Usług komunalnych - 1 etat - Zakład Usług Komunalnych Marki, ul. Lisa kuli 3 (pokój nr 1).
Termin składania wymaganych dokumentów - do 18 października 2018 roku do godz.10.00.
Miejsce składania dokumentów - Zakład Usług Komunalnych Marki, ul. Lisa kuli 3 (pokój nr 1).
Ogłoszenie - plik PDF

Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnianie załącznik nr 2. Kwestionariusz do pobrania - plik PDF

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji załącznik nr 4.
Oświadczenie do pobrania - plik PDF

Oświadczenie o w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe załącznik nr 3.
Oświadczenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0631.1.2018 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 27 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Zarządu Mieniem Komunalnym w Zakładzie Usług Komunalnych.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Informacja o wyniku naboru -plik PDF


Ogłoszenie o naborze kandydatów na urzędnicze stanowisko pracy - referent ds. zarządu mieniem komunalnym w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach. Termin składania wymaganych dokumentów - do 14 kwietnia 2017 roku do godz.14.30. Miejsce składania dokumentów - Zakład Usług Komunalnych Marki, ul. Lisa kuli 3 (pokój nr 1).
Ogłoszenie - plik PDF

Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnianie załącznik nr 2. Kwestionariusz do pobrania - plik PDF

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji załącznik nr 4.
Oświadczenie do pobrania - plik PDF

Oświadczenie o w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe załącznik nr 3.
Oświadczenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0631.1.2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na urzędnicze stanowisko pracy - referent ds. zarządu mieniem komunalnym w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach.
Zarządzenie - plik PDF

Informacja o wyniku naboru -plik PDF


Ogłoszenie o naborze kandydatów na urzędnicze stanowisko pracy - referent ds. księgowości zobowiązań - w dziale księgowości w Zakładzie Usług Komunalnych. Termin składania wymaganych dokumentów - do 7 sierpnia 2015 roku do godz.14.30. Miejsce składania dokumentów - Zakład Usług Komunalnych Marki, ul. Lisa kuli 3 (pokój nr 3).

Zarządzenie nr 0631.5.2015 Dyrektora Zakładu Uslug Komunalnych w Markach z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na urzędnicze stanowisko pracy - referent ds. księgowości zobowiązań - w dziale księgowości w Zakładzie Usług Komunalnych.
Zarządzenie - plik PDF

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymagania formalne -plik PDF

Informacja o wyniku naboru -plik PDF

Ogłoszenie o naborze kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydzialu Zarządu Mieniem Komunalnym. Termin składania wymaganych dokumentów - do 26 czerwca 2015 roku do godz.14.00. Miejsce składania dokumentów - Zakład Usług Komunalnych Marki, ul. Lisa kuli 3 (pokój nr 3).

Zarządzenie nr 0631.3.2015 Dyrektora Zakladu Uslug Komunalnych w Markach z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydzialu Zarządu Mieniem Komunalnym.
Zarządzenie - plik PDF

Informacja o kandydatach - plik PDF
Informacja o wyniku naboru - plik PDF

Ogłoszenie o konkursie ofert na urzędnicze stanowisko pracy referent ds. księgowości w dziale Księgowości Zakładu Usług Komunalnych. Termin składania wymaganych dokumentów - do 20 grudnia 2013 roku do godz.14.30. Miejsce składania dokumentów - Zakład Usług Komunalnych Marki, ul. Lisa kuli 3 (pok.1).

Zarządzenie Nr 0631/4/2013 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na urzędnicze stanowisko pracy referent ds. księgowości w dziale Księgowości Zakładu Usług Komunalnych.
Zarządzenie

Ogłoszenie o wyniku


Zakończone procedury naboru
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
tel. , e-mail: zuk@marki.pl

Osoba odpowiedzialna za treść: Elżbieta Pielasa
Data modyfikacji: 2018/10/29 14:32:48
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak