bip tytul

Miasto Marki
Zakład Usług Komunalnych w Markach

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
rejestr zarządzeń dyrektora zakładu

2017 rok
Zarządzenie nr 0631.6.2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia dnia 30 marca 2018 dniem wolnym od pracy.
Zarządzenie - plik PDF

Zarządzenie nr 0631.5.2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia28 grudnia 2017 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Zakład Usług Komunalnych. .
Zarządzenie - plik PDF

Zarządzenie nr 0631.4.2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 19 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia dnia 02 listopda 2017 roku dniem wolnym od pracy.
Zarządzenie - plik PDF

Zarządzenie nr 0631.3.2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie  Programu umożliwienia odpracowania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miasta Marki (zwanego dalej ,,Programem").
Zarządzenie - plik PDF

Zarządzenie nr 0631.2.2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie aktualizacji dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach .
Zarządzenie - plik PDF

Zarządzenie nr 0631.1.2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na urzędnicze stanowisko pracy - referent ds. zarządu mieniem komunalnym w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach.
Zarządzenie - plik PDF

2015 rok

Zarządzenie nr 0631.6.2015 Dyrektora Zakładu Uslug Komunalnych w Markach z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach.
Zarządzenie - plik PDF

Zarządzenie nr 0631.5.2015 Dyrektora Zakładu Uslug Komunalnych w Markach z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na urzędnicze stanowisko pracy - referent ds. księgowości zobowiązań - w dziale księgowości w Zakładzie Usług Komunalnych.
Zarządzenie - plik PDF

Zarządzenie nr 0631.3.2015 Dyrektora Zakładu Uslug Komunalnych w Markach z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnik Wydzialu Zarządu Mieniem Komunalnym.
Zarządzenie - plik PDF

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenia dnia 5 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy.
Zarządzenie - plik PDF

2014 rok

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia dnia 2 maja 2014 roku dniem wolnym od pracy.
Zarządzenie - plik PDF

2013 rok

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie określenia zasad, sposobu oraz trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na urzędnicze stanowisko pracy - referent ds. księgowości w dziale księgowości w Zakładzie Usług Komunalnych.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Służby Przygotowawczej dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Markach zajmujących stanowiska urzędnicze.

2012 rok

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w zakładowym planie kont, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla Zakładu Usług Komunalnych.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Zakładzie Usług Komunalnych.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zasad wyceny aktywów i pasywów, ustalenia wyniku finansowego oraz gospodarowania majątkiem Zakładu Usług Komunalnych. 

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Zakładzie Usług Komunalnych.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Zakład Usług Komunalnych.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia procedury i zasad prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych dla Zakładu Usług Komunalnych. 

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów wyposażenia w użytkowaniu, materiałów i innych rzeczowych składników majątku Zakładu Usług Komunalnych.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji pieczątek znajdujących się w stanie nieużywalności w Zakładzie Usług Komunalnych.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z pieczątkami służbowymi w Zakładzie Usług Komunalnych.
  
Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 2 października 2012 roku w sprawie zmian planu wydatków na 2012 rok.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zmian planu wydatków na 2012 rok.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie wyznaczenia osób do klasyfikowania wydatków budżetowych do wydatków strukturalnych.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmian planu wydatków na 2012 rok.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Zakładzie Usług Komunalnych.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Zakładzie Usług Komunalnych.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian planu wydatków na 2012 rok.

2011 rok

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia dnia 2 maja 2011 roku dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2011 rok

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2011 rok.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 20 września 2011 roku w sprawie rozmów telefonicznych prowadzonych przez pracowników ze służbowych telefonów komórkowych. 

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 3 października 2011 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2011 rok.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2011 rok.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2011 rok.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2011 rok.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2011 rok.

2010 rok

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 2 stycznia 2010 roku w sprawie planu amortyzacji na 2010 rok.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 2 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia limitu na rozmowy telefoniczne prowadzone przez służbowe telefony komórkowe.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2010 rok.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia 4 czerwca dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2010 rok.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2010 rok.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2010 rok.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 1 października 2010 roku w sprawie zmiany składu Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia znajdujących sie w stanie nieużywalności..

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 14 października 2010 roku w sprawie klasyfikowania wydatków za media.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2010 rok.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2010 rok.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2010 roku dniem wolnym od pracy.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2010 rok.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych  dla Zakładu Usług Komunalnych.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany planu wydatków na 2010 rok.

2009 rok

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 5 czerwca 2009 w sprawie zmiany planu wydatków na rok 2009
 
Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 25 maja 2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Markach

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 13 maja 2009 w sprawie zmiany planu wydatków na rok 2009

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 03.04.2009 w sprawie zmiany planu wydatków na rok 2009

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 05.03.2009 w sprawie zmiany planu wydatków na rok 2009

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 18.01.2009 w sprawie zmiany planu wydatków na rok 2009

2008 rok

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie uzupełnienia planu kont dla Zakładu Usług Komunalnych

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach w sprawie opisu systemu służacego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach
z dnia 01 października 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi służącymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sposobu ochrony danych i ich zbiorów.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 10 października 2008 roku w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 01.10.2008 roku w sprawie wprowadzenia w Zakładzie Usług Komunalnych:
- zasad wyceny aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego oraz
- zasad gospodarki majątkiem trwałym

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 01.10.2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Zakładzie Usług Komunalnych zasady (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 15.09.2008 roku w sprawie zmiany planu wydatków na rok 2008

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 22.08.2008 roku w sprawie zmiany planu wydatków na rok 2008

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 21.04.2008 roku w sprawie zmiany planu wydatków na rok 2008

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach z dnia 03.03.2008 roku w sprawie zmiany planu wydatków na rok 2008

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
tel. , e-mail: zuk@marki.pl

Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2018/01/12 13:03:10
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak