bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Konkursy ofert

Formularze związane z konkursami na realizację zadań publicznych  więcej >


2020 rok  więcej >


2019 rok  więcej >


2018 rok  więcej >


2017 rok  więcej >


2016 rok  więcej >


2015 rok  więcej >


2014 rok  więcej >


2013 rok  więcej >


2012 rok  więcej >


2011 rok  więcej >


2010 rok  więcej >


2009 rok  więcej >


Oferty organizacji pozarządowych składane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zmianami).
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2020/01/16 15:34:22
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak