bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Oferty organizacji pozarządowych

W dniu 15 maja 2018 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Box Garda Marki na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego zorganizowania zajęć sportowych ogólnorozwojowych z podstawowymi elementami boksu dla dzieci i młodzieży Każdy, w terminie do dnia 30 maja br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki. Pełna treść wniosku do pobrania.
Pełna treść wniosku do pobrania - plik PDF


W dniu 4 maja 2018 r. do Urzędu Miasta Marki w trybie paragrafu 12 Uchwały nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Marki na realizację projektu „LETNI OBÓZ SPORTOWY BRAJNIKI 2018”. Oferta jest zgodna z Uchwałą nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania. Ze względu na brak środków dotacja może wynieść do 5000 zł. Każdy, w terminie do dnia 22 maja br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki. Pełna treść wniosku do pobrania.
Pełna treść wniosku do pobrania - plik PDF


W dniu 2 maja 2018 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta Stowarzyszenia Marcin Turystycznego Klubu Rowerowego „Trybik” w Warszawie, na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego zorganizowania rajdu rowerowego pt. „Mareckim Rowerem po przygodę”. Każdy, w terminie do dnia 21 maja br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki. Pełna treść wniosku do pobrania.
Pełna treść wniosku do pobrania - plik PDF


W dniu 27 kwietnia 2018 r. w trybie paragrafu 12 Uchwały nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania wpłynęła oferta Klubu Sportowego ACRO DANCE na realizację projektu „Wyjazd na mistrzostwa Świata w Tańcu Sportowym Chorwacja 2018. Każdy, w terminie do dnia 17 maja br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki. Pełna treść wniosku do pobrania.
Pełna treść wniosku do pobrania - plik PDF


Polski Związek Niewidomych – Okręg Mazowiecki w dniu 23 kwietnia 2018 r. złożył w trybie, o którym mowa art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu pod nazwą: ,,Sport, kultura, turystyka i rekreacja'', dotyczącego zorganizowania letniego wyjazdu z elementami upowszechniania kultury fizycznej i turystyki dla osób niepełnosprawnych z Marek. Każdy, w terminie do dnia 11 maja br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki. Pełna treść wniosku do pobrania. Pełna treść wniosku do pobrania - plik PDF


Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 24 kwietnia 2018 r. złożył w trybie, o którym mowa art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu pod nazwą: ,,Festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka''. Każdy, w terminie do dnia 11 maja br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki. Pełna treść wniosku do pobrania.
Pełna treść wniosku do pobrania - plik PDF


Uczniowski Klub Sportowy ''SALTO MARKI'' w dniu 19 marca 2018 roku złożył w trybie, o którym mowa w § 12.1. uchwały nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu pod nazwą:
„Zgrupowanie sportowe zawodników UKS SALTO MARKI przygotowujące do startów w zawodach akrobatycznych”. Każdy, w terminie do dnia 3 kwietnia br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki.

Pełna treść wniosku do pobrania - plik PDF


Uczniowski Klub Sportowy „Marki” w dniu 17 lipca 2017 roku złożył w trybie, o którym mowa w § 12.1. uchwały nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu pod nazwą:
,, Letni obóz sportowy – BRAJNIKI 2017 ''.
Każdy, w terminie do dnia 2 sierpnia br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki.
Pełna treść wniosku do pobrania - plik PDF


Projekt ''Wakacyjne innowacje ''
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Marki poza trybem otwartych konkursów ofert.

Fundacja Otwarte Serce w dniu 14 lipca 2017 złożyła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego o przyznanie dotacji na realizację projektu pod tytułem: Wakacyjne innowacje.

Wszelkie uwagi do omawianej oferty należy kierować pisemnie na adres siedziby Urzędu Miasta Marki, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, w terminie do 21 czerwca 2017 r. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Mark
Pełna treść oferty do pobrania - plik PDF


Uczniowski Klub Sportowy ''SALTO'' w dniu 30 czerwca 2017 roku złożył w trybie, o którym mowa w § 12.1. uchwały nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu pod nazwą: ''Zgrupowanie szkoleniowe zawodników UKS SALTO MARKI”. Każdy, w terminie do dnia 13 lipca br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki. Pełna treść wniosku do pobrania - plik PDF


Wniosek Polskiego Związku Niewidomych o mały grant z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Marki poza trybem otwartych konkursów ofert.
Polskiego Związku Niewidomych złożył w trybie, art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego o przyznanie dotacji na realizację projektu pod tytułem:
"Sport, kultura, turystyka i rekreacja"
Wszelkie uwagi do omawianej oferty należy kierować pisemnie na adres siedziby Urzędu Miasta Marki, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, w terminie do 26 czerwca 2017 r. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Marki.

Pełna treść oferty do pobrania - plik PDF
Wniosek Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna Hufiec Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków o mały grant z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Marki poza trybem otwartych konkursów ofert.
Związek Harcerstwa złożył w trybie, art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego o przyznanie dotacji na realizację projektu pod tytułem:
"Akcja Letnia 2017"
Wszelkie uwagi do omawianej oferty należy kierować pisemnie na adres siedziby Urzędu Miasta Marki, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, w terminie do 26 czerwca 2017 r. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Marki.

Pełna treść oferty do pobrania - plik PDF
Wniosek Fundacji RATUJ RYBY o mały grant z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Marki poza trybem otwartych konkursów ofert.

Fundacja złożyła w trybie, art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego o przyznanie dotacji na realizację projektu pod tytułem: "Zdrowie i ryba to jest to!!! Czyli co?" Wszelkie uwagi do omawianej oferty należy kierować pisemnie na adres siedziby Urzędu Miasta Marki, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, w terminie do 24 maja 2017 r. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Marki.

Pełna treść oferty do pobrania - plik PDF

Wniosek Fundacji Bezdomniaki o mały grant z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony i dziedzictwa przyrodniczego.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Marki poza trybem otwartych konkursów ofert.

Fundacja złożyła w trybie, art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego o przyznanie dotacji na realizację projektu pod tytułem:
"Marecki bieg z psem"
Wszelkie uwagi do omawianej oferty należy kierować pisemnie na adres siedziby Urzędu Miasta Marki, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, w terminie do 31 marca 2017 r. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Marki.

Pełna treść oferty do pobrania - plik PDFZapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 rok.

Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkie działające na terenie miasta organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Marki w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść projektu uchwały, wraz z załącznikami oraz formularzem do zgłaszania uwag znajduje się poniżej.
Projekt uchwały, załączniki do uchwały i formularz do zgłaszania uwag dostępne są również w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu UM Marki, pok. 30 na I piętrze.
Konsultacje odbywać się będą do 21 października 2016 roku, do godziny 16:00.
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 21 października 2016 roku do godziny 16:00 do kancelarii Urzędu Miasta Marki,
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 (pokój nr 6) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: wpr@marki.pl.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji pożytku publicznego.
Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki lub wpływu pocztą elektroniczna nadesłanych propozycji na adres e-mail: wpr@marki.pl. Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

Projekt uchwały - plik PDF
Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2017 roku - plik PDF
Formularz do zgłaszania uwag - plik DOC
Wniosek w trybie małych zleceń Stowarzyszenia Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Marki poza trybem otwartych konkursów ofert. Stowarzyszenie Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie w dniu 29 września 2016 roku złożyło w trybie, art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu pod nazwą „Przeżyj to z nami – świat wokół nas”. W związku z powyższym do dnia 12 października 2016 r. można zgłaszać uwagi do powyższej oferty złożonej przez Stowarzyszenie Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Wszelkie uwagi do omawianej oferty należy kierować pisemnie na adres siedziby Urzędu Miasta Marki, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, w terminie do dnia 12 października 2016 r. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym UM Marki.

Poniżej pełna treść wniosku w formacie pdf - plik PDFWniosek o przyznanie dotacji na realizację zadań pod nazwą: Kolorowa Jesień i Nasza przyszłość w naszych rękach

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Marki poza trybem otwartych konkursów ofert. Fundacja Otwarte Serce złożyła w trybie, art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wnioski o przyznanie dotacji na realizację projektów pod nazwą:
1. Nasza przeszłość w naszych rękach
2. Kolorowa jesień
W związku z powyższym do dnia 7 października 2016 r. można zgłaszać uwagi do powyższych ofert złożonych przez Fundację Otwarte Serce na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Wszelkie uwagi do omawianej oferty należy kierować pisemnie na adres siedziby Urzędu Miasta Marki, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, w terminie do dnia 7 października 2016 r. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym UM Marki.

Nasza przyszłość w naszych rękach - Pełna treść wniosek - plik PDF
Kolorowa jesień - Pełna treść wniosek - plik PDFWniosek UKS „SALTO” o mały grant

Uczniowski Klub Sportowy ''SALTO'' złożył w trybie, o którym mowa w § 12.1. uchwały
nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu pod nazwą: ''Zgrupowanie szkoleniowe zawodników UKS SALTO MARKI”
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia wniosku może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji Kultury i Sportu UM Marki.

Pełna treść wniosek - plik PDFUczniowski Klub Sportowy "Marki" złożył w trybie, o którym mowa w § 12.1. uchwały nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu pod nazwą: ''Letni obóz sportowy-Brajniki 2016''. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji Kultury i Sportu UM Marki.

Pełna treść wniosek o przyznanie dotacji - plik PDFOferta w formie małego grantu z zakresu kultury, sztuki, obrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt."Przystań Marki, Piknik: Rodzina na TAK!".
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118. z późn. zm.) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Marki poza trybem otwartych konkursów ofert.
W związku z powyższym do dnia 27 maja 2016 r. można zgłaszać uwagi do oferty złożonej przez Fundację Marecki Klub Kobiet z Pasją na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt."Przystań Marki, Piknik: Rodzina na TAK!”.Wszelkie uwagi do omawianej oferty należy kierować na adres siedziby Urzędu Miasta Marki, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, w terminie do dnia 27 maja 2016 r. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Marki.
Pełna treść oferty - plik PDFUczniowski Klub Sportowy "Marki" złożył w trybie, o którym mowa w § 12.1. uchwały nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu pod nazwą: "Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane w czasie wakacji - Ramsowo 2015". Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji i Rozwoju UM Marki, pok. 21, nr telefonu (22) 781-10-03 wew. 900, 910 w godz. pracy Urzędu.
Pełna treść wniosku: plik PDF


Oferta w formie małego grantu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji z terenu Gminy Marki

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118. poz. 11138 i poz. 1146) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Marki poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku z powyższym do dnia 2 lipca 2015 r.  można zgłaszać uwagi do oferty złożonej przez Polski Związek Niewidomych - Okręg Mazowiecki na wsparcie realizacji zadania publicznego z  zakresu pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji z terenu Gminy Marki pt. "Organizacja wyjazdu turystyczno-krajoznawczo-integracyjnego do miejscowości Zaździerz k/Łącka dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych wraz z opiekunami”.

Wszelkie uwagi do omawianej oferty należy kierować na adres siedziby Urzędu Miasta Marki, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, w terminie do dnia 2 lipca 2015 r. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Marki.

Pełna treść oferty plik PDF


Oferty organizacji pozarządowych składane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zmianami)


Uczniowski Klub Sportowy "Sanchin"
Oferta realizacji zajęć rekreacyjno - edukacyjnych dla dzieci z terenu miasta Marki złożona w trybie, o którym mowa w  § 12.1. uchwały nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia  25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
Oferta - plik PDF

Fundacja Otwarte Serce
Oferta Fundacji Otwarte Serce w ramach trybu art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póżn. zm. ) na wsparcie realizacji zadania publicznego z  zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pt. „Muzyka daje życie”.  
Oferta - plik PDF

Straż Zwierząt SPCA
Oferta realizacji zadania publicznego Porządek i bezpieczeństwo Publiczne - Całodobowe wyjazdy do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Marki w okresie od 1 maja 2014 roku do 28 lipca 2014 roku, złożona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873 z późniejszymi zmianami).
Oferta - plik PDF

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 maja 2014 r. drogą elektroniczną na adres srodowisko@marki.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta Marki al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki.

Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie
Oferta realizacji zadania publicznego "Przeżyj to z nami"  w okresie od 1 września 2013 r. do 29 listopada 2013 r., złożona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zmianami) w trybie art 19A tzw. ''Małe granty".

Oferta - plik PDF

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Wakacje ze Szkołą Życia. Oferta została złożona w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (mały grant).
Oferta - plik PDF

Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie
Oferta realizacji zadania publicznego "Przeżyj to z nami"  w okresie od 17 października 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. ,złożona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zmianami) w trybie art 19A tzw. ''Małe granty".
Oferta - plik PDF

Uczniowski Klub Sportowy "Salto" Marki
Wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwą: "Szkolenie sportowe z gimnastyki i akrobatyki sportowej na terenie miasta Marki" realizowanego w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Szkolnej w okresie od 25 września 2012 roku do 21 grudnia 2012 roku.
Wniosek - plik PDF

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków
Oferta realizacji zadania publicznego "Korek - program profilaktyczno - terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotknietych skutkami alkoholizmu i narkomanii realizowany w trakcie wakacji" w okresie od 07.07 do 31.08.2012 w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Burmistrza Miasta Marki.
Oferta - plik PDF

Straż Zwierząt SPCA
Oferta realizacji zadania publicznego "Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Marki"oraz wyjazdy do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w okresie od 16 kwietnia 2012 r. do 31.12.2012 r.
Oferta - plik PDF

Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie - Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w okresie od 15 marca 2012 do 10 czerwca 2012 r. Tytuł zadania publicznego "Przeżyj to z nami".
Oferta - plik PDF

Fundacja Nasza Bajka - Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w okresie 05.12.2011 r. do 31.01.2012 r. Tytuł zadania publicznego "Narkomania - czy to nas dotyczy?"
Oferta - plik PDF

Na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w okresie 05.12.2011 r. do 31.01.2012 r. nt. "Narkomania - czy to nas dotyczy?" w dniu 5 grudnia 20011 roku zawarta została umowa o nr 032/762/2011.

Fundacja Otwarte Serce - Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w okresie od 6 września do 6 grudnia 2010 roku.
Oferta - plik PDF


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Sandomierz
Data modyfikacji: 2018/05/23 16:59:59
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak