bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Konkursy ofert - 2012 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2013-2014 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - plik PDF
I otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Marki w 2012 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - plik PDF

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu odławiania bezdomnych zwierząt, transportu odłowionych zwierząt do schroniska oraz całodobowego transportu zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych do zakładu leczniczego dla zwierząt.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.41.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu odławiania bezdomnych zwierząt, transportu odłowionych zwierząt do schroniska oraz całodobowego transportu zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych do zakładu leczniczego dla zwierząt.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.53.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu odławiania bezdomnych zwierząt, transportu odłowionych zwierząt do schroniska oraz całodobowego transportu zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych do zakładu leczniczego dla zwierząt.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012 zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Marki w 2012 roku. Termin składania ofert-08.02.2012 r.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050/14/2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Marki w 2012 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Marki w 2012 roku. Termin składania ofert-27.01.2012 r.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.11.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie: rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Marki w 2012 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: alkoholizmowi i narkomanii. Termin składania ofert-27.01.2012 r.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF
Ogłoszenie o wynikach konkursu -
plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2013/01/25 16:35:43
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak