bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
2016 rok

Zarządzenie nr 0050.212.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.207.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla realizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. .
Zarządzenie wraz z załącznikami do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.201.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie alkoholizmu i narkomanii.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.124.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Zarządzenie do pobrania- plik PDF

Zarządzenie nr 0050.114.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparci realizacji zadań publicznych w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.108.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określ onych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.62.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.51.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.50.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.49.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.48.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.33.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoje sportu na terenie Gminy Miasta Marki w 2016 roku.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.30.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.4.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.3.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.2.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2016/12/29 15:14:59
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak