bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Majątek Gminy - stan na 31.12.2002 roku
Majątek Gminy z podziałem na jednostki organizacyjne
/ wartość księgowa wg.stanu na dzień 31 grudnia 2002 roku /
Środki trwałe
/wartość netto/
Urząd
Miasta
Szkoły
Przedszkola
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Razem
Grunty
57 893 849,66
0,00
0,00
0,00
57 893 849 ,66
Budynki, lokale,
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
30 601 246,52
8 782 852,96
325 905,49
0,00
39 710 004,97
Urządzenia techniczne
i maszyny
194 665,17
18 362,86
602,23
1 617,18
215 247,44
Środki transportu
10 931,02
0,00
0,00
3 234,36
10 931,02
Inne środki trwałe
59 679,40
29 062,62
736,58
0,00
89 478,60


Razem
88 760 371,77
8 830 278,44
327 244,30
4 851,54
97 919 511,69


Przedmioty
nietrwałe
/wartość brutto/
Urząd
Miasta
Szkoły Przedszkola Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Razem
Wyposażenie
477 116,15
1 162 313,26
170 769,66
0,00
1 810 199,07
Programy
109 617,26


0,00
109 617,26
Księgozbiory

101 679,80
10 658,16
0,00
112 337,96


Razem
586 733,41
1 263 993,06
181 427,82
0,00
2 032 154,29


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Koc
Data modyfikacji: 2005/07/23 11:01:18
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak