bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Informacja o stanie mienia komunalnego.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
STAN NA DZIEŃ 30 WRZESIEŃ 2007 ROKU

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie Miasta Marki

1. Własność bez jakichkolwiek praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu i użyczenia):

powierzchnia gruntów

rok 2007

1.234.720 m2

rok 2006

1.013.270 m2

Różnica

221.450 m2


wartość gruntów

rok 2007

64 068 838

rok 2006

49 633 684 zł

Różnica

14 435 154 zł2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe:

powierzchnia gruntów

rok 2007

116 270 m2

powierzchnia gruntów

rok 2006

116 358 m2

Różnica

400m2


wartość gruntów

rok 2007

9 567 331 zł.

wartość gruntów

rok 2006

9 574 371 zł

Różnica

7 040 zł.


Kwota ustalonych opłat - 42 707,30 zł.

3. Pozostałe przypadki nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste poza budownictwem mieszkaniowym:

powierzchnia gruntów

rok 2007

62 944 m2

rok 2006

62 944 m2

Różnica

0


wartość gruntów

rok 2007

2 121 609 zł

rok 2006

2 121 609 zł

Różnica

0 zł


Kwota ustalonych opłat - 37 919,22 zł.


4. Wykaz nieruchomości przekazanych w Zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej: przedszkola biblioteki dom kultury, ośrodki sportu i rekreacji):

powierzchnia gruntów

rok 2007

571 m2

rok 2006

571 m2

Różnica

0 m2


wartość gruntów

rok 2007

44 609 zł

rok 2006

44 609 zł

Różnica

0 zł


Kwota ustalonych opłat – nieodpłatnie.

5. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach 1 do 4:

powierzchnia gruntów

rok 2007

3 235 m2

powierzchnia gruntów

rok 2006

3 235 m2

Różnica

0 m2wartość gruntów

rok 2007

115 985 zł

wartość gruntów

rok 2006

115 985 zł

Różnica

0 złKwota ustalonych opłat:
rok 2007 - 1 000 zł
rok 2006 - 1 000 zł

6. Sposób pozyskania nieruchomości podanych w punktach od 1 do 5:
Postępowanie komunalizacyjne, postępowanie sądowe, umowy cywilno-prawne, podziały nieruchomości na wniosek właścicieli (przejęcie dróg), realizacja roszczeń z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

7. Dochody i wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym:
Ogólna szacunkowa wartość minia komunalnego gminy:

wartość gruntów

rok 2007

75 923 717

rok 2006

61 490 258 zł

Różnica

14 433 459 zł


8. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na rok 2008 w wysokości 3 984 000 złotych wynika z :
tytułu sprzedaży nieruchomości - 3 900 000 zł
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 50 000 zł
z tytułu numeracji porządkowej działek - 4 000 zł
wypisy i wyrysy z planów miejscowych - 30 000 zł

9. Planowane wydatki związanie z utrzymaniem mienia komunalnego wyniosą w 2007 roku wyniosą 2 600 000 złotych.

10. Udział gminy w spółkach komunalnych
Rok 2006 - 28.110.000 złotych,
Rok 2007 – 28.110.000 złotych
Różnica – 0

Burmistrz
Miasta Marki
Janusz Werczyński
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Koc
Data modyfikacji: 2007/11/27 11:19:28
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak