bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie nr 0050.170.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.169.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.168.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


WGN.6733.7.2018
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.160.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 listopada 2018 r.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.159.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 listopada 2018 r.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.142.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.

Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.141.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 października 2018 r. w sprawie głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.060.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Marki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.029.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.028.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


WGN.6733.8.2017
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 listopada 2017 roku o zakończeniu postępowania w sprawie wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


WGN.6733.4.2017
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 października 2017 roku o zakończeniu postępowania w sprawie wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


WGN.6733.7.2017
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 września 2017 roku o zakończeniu postępowania w sprawie wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


WGN.6733.7.2017
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 września 2017 roku o zawiadomieniu stron postępowania administracyjnego o możliwości wglądu w akta sprawy wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji administracyjnej, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań .
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


WGN.6733.2.2017
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2017 roku o zakończeniu postepownia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Miasta Marki ogłasza III publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż własności n/w niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej minie komunalne, mieszczącej się przy ul. Żbika, Obręb 4-07, Numer ewidencyjny działki 106/19.
III publiczny nieograniczony przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2017r. o godzinie 16.15 i zostanie przeprowadzony w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy Al. M. J. Piłsudskiego 95 w Markach.
Informacje o przetargu do pobrania - plik PDF

Informacja o wyniku przetargu - plik PDF


Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Miasta Marki ogłasza III publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż własności n/w niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej minie komunalne, mieszczącej się przy ul. Jasińskiego, Obręb 4-06, Numer ewidencyjny działki 31/27.
III publiczny nieograniczony przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2017r. o godzinie 16.15 i zostanie przeprowadzony w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy Al. M. J. Piłsudskiego 95 w Markach.
Informacje o przetargu do pobrania - plik PDF

Informacja o wyniku przetargu - informacja do pobrania - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.99.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.98.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie Nr 0050.88.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 04 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Marki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


WGN.6733.5.2017
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego .
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


WGN.6733.4.2017
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego .
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


WGN.6733.3.2017
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego .
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


WGN.6733.2.2017
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego .
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


WGN.271.4.2017
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:,,Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie miasta Marki w roku 2017''
Więcej


WGN.271.3.2017
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie miasta Marki w roku 2017 ''
Zapytanie ofertowe - plik PDF
Zawiadomienie o wyniku postępowania- plik PDF


Burmistrz Miasta Marki ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg na sprzedaż własności n/w niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne.
Działka położona przy ul. Jasińskiego, obręb 4-06, nr ewidencyjny działki 31/27.
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu - plik PDF

Zawiadomienie o wyniku postępowania - plik PDF


Burmistrz Miasta Marki ogłasza II publiczne nieograniczone przetargi na sprzedaż własności n/w niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne.
Działka położona przy ul. Żbika, obręb 4-07, nr ewidencyjny działki 106/19.
Działka położona przy ul. Saturna róg ulicy Marsa, obręb 4-04, nr ewidencyjny działki 339.
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu - plik PDF

WGN.6840.1.2017
Ogłoszenie o odwołaniu II publicznego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Markach przy ul. Saturna róg ulicy Marsa, stanowiącej działkę nr ewid. 339 o pow. 2299 m2 w obrębie 4-04 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu do pobrania - plik PDF

Informacja o wyniku nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiące mienie komunalne, położonej w Markach przy ul. Żbika w obrębie 4-07.
Informacja o wyniku przetargu do pobrania - plik PDF


WGN.271.1.2017
Gmina Miasto Marki - Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: ,,Obsługa geodezyjna Wydziału gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Marki na rok 2017''.
Więcej


WGN.271.2.2017
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości dla potrzeb Gminy Miasta Marki''
Więcej


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 2 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.15.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.14.2017 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Uchwała nr XL/304/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr XL/303/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr XL/302/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr XL/301/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości.
Uchwała - plik PDF


WGN.6733.10.2016
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 stycznia 2017 roku o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


WGN.6733.8.2016
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 stycznia 2017 roku o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


WGN.6733.9.2016
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 stycznia 2017 roku o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


WGN.6733.7.2016
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 stycznia 2017 roku o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.197.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowej na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.196.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowej na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


WGN.6733.10.2016
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 listopada 2016 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


WGN.6733.6.2016
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 listopada 2016 roku o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


Uchwała nr XXXVI/258/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr XXXVI/257/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezbędnych nieruchomości gruntowych.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr XXXVI/256/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezbędnych nieruchomości gruntowych.
Uchwała - plik PDF


WGN.6733.9.2016
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 października 2016 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDFWGN.6733.8.2016
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 października 2016 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDFWGN.6733.7.2016
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 06 października 2016 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDFZarządzenie nr 0050.164.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDFZarządzenie nr 0050.163.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDFZarządzenie nr 0050.158.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości komunalnych.
Zarządzenie do pobrania - plik PDFWGN.6733.4.2016
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 września 2016 roku o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDFWGN.6733.3.2015
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 września 2016 roku o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDFWGN.6733.5.2015
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 września 2016 roku o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDFUchwała nr XXXIII/237/2016 Rady Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobów gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDFBurmistrz Miasta Marki ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż własności n/w niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne. Obręb 4-06, Nr ewid. działki 31/27 położonej przy ul. Jasińskiego
Ogłoszenie o przetargu- plik PDFBurmistrz Miasta Marki ogłasza publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż własności n/w niezabudowanych nieruchomościach gruntowych stanowiących mienie komunalne. Obręb 4-07, Nr ewid. działki 106/19 położonej przy ul. Żbika oraz działka z Obrębu 4-04, Nr ewid. działki 339 położonej przy ul. Saturna róg ulicy Marsa.
Ogłoszenie o przetargu- plik PDF

Informacja o wyniku przetargu. Przetarg odbył się w dniu 15 listopada 2016 roku o godz. 16.15  w siedzibie Urzędu Miasta Mark.i Przetargiem objęto  nieruchomość: Działka przy ul. Żbika, Obręb 4-07, Nr ewidencyjny działki 106/19
informacja o wyniku przetargu- plik PDF

Informacja o wyniku przetargu. Przetarg odbył się w dniu 15 listopada 2016 roku o godz. 16.45 z siedzibie Urzędu Miasta Marki. Przetargiem objęto  nieruchomość: Działka przy ul. Saturna róg ul. Marsa, Obręb 4-04, Nr ewidencyjny działki 339
informacja o wyniku przetargu- plik PDFZarządzenie nr 0050.125.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Marki, przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Zarządzenie nr 0050.26.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Marki, przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.25.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Marki, przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne. Przetargi odbędą się w dniu 24 września 2015 roku.
Ogłoszenie do pobrania - plik PDF

Informacja o wyniku przetargu - plik PDF
Informacja o wyniku przetargu - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.67.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia i podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Marki, przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.66.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia i podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Marki, przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.65.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia i podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Marki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Ogłoszenie o publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż własności trzech niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne, przewidzianych do zagospodarowania i podlegających zbyciu jako jedna całość gospodarcza. Przetargi odbędą się w dniu 6 listopada 2014 r. o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy Al. M. J. Piłsudskiego 95 w Markach.
Ogłoszenie - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.70.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia i podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiacych własność Miasta Marki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF
Informacja o wyniku przetargu - plik PDF

Ogłoszenie o III publicznym nieograniczonym przetargu na sprzedaż własności czterech niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne. Przetargi odbędą się w dniu 14 listopada 2013 r. w godzinach 16.00 - 16.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy Al. M. J. Piłsudskiego 95 w Markach.
Ogłoszenie - plik PDF


Informacja o złożeniu skargi na czynności przetargowe III nieograniczonego przetargu w dniu 14 listopada o godz.16.00. Informacja - plik PDF

Informacja o unieważnieniu III nieograniczonego przetargu w dniu 14 listopada o godz.16.00. Informacja - plik PDF

Ogłoszenie o wyniku przetargu - godz.16.15 - plik PDF
Ogłoszenie o wyniku przetargu - godz.16.30 - plik PDF
Ogłoszenie o wyniku przetargu - godz.16.45 - plik PDF
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż własności czterech niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne. Przetargi odbędą się w dniu 19 września 2013 r. w godzinach 16.00 - 16.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy Al. M. J. Piłsudskiego 95 w Markach.
Ogłoszenie - plik PDF

Ogłoszenie o wyniku przetargu - plik PDF
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż własności czterech niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne. Przetargi odbędą się w dniu 2 lipca 2013 r. w godzinach 16.00 - 16.45 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy Al. M. J. Piłsudskiego 95 w Markach.
Ogłoszenie - plik PDF
Ogłoszenie o wyniku przetargu - plik PDF

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicy Tadeusza Jasińskiego oraz przy ulicy Sowińskiego. Przetargi odbędą się 29 maja 2013 roku o godzinie 16.00 i 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy Al. M. J. Piłsudskiego 95 w Markach.
Ogłoszenie - plik PDF
Ogłoszenie o wyniku przetargu - plik PDF
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Lisa Kuli. Przetarg odbędzie się 28 maja 2013 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy Al. M. J. Piłsudskiego 95 w Markach.
Ogłoszenie - plik PDF
Ogłoszenie o wyniku przetargu - plik PDF

Zarządzenie Nr 0050.21.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia i podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Marki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Projektowanej oraz przy ulicy Sowińskiego. Przetargi odbędą się 21 marca 2013 roku o godzinie 16.00 oraz 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy AI. M. J. Piłsudskiego 95 w Markach.
Ogłoszenie - plik PDF
Ogłoszenie o wyniku przetargu - plik PDF

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Lisa Kuli. Przetarg odbędzie się 19 marca 2013 roku o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy AI. M. J. Piłsudskiego 95 w Markach.
Ogłoszenie - plik PDF
Ogłoszenie o wyniku przetargu - plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2018/11/27 11:25:11
Redaktor: Michał Giziński

realizacja informatyczna: logo ornak