bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Obwieszczenia Informacje Starosty Wołomińskiego

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 20 września 2018 r. dla Burmistrza Miasta Marki, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Zbigniewa Wieteckiego, decyzji Nr 42pz/2018 znak: WAB.6740.14.26.2018 opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych gminnych, pod nazwą: ,,Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 w obrębie 05-05 w m. Marki".  więcej >


Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 27 lipca 2018 roku dla Burmistrza Miasta Marki, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Henryka Tarnowskiego, decyzji Nr 29pz/2018 znak WAB.6740.14.7.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Markach: etap I - odcinek od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Modrzewiową, etap II - odcinek od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do ul. Spacerowej".  więcej >


Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 21 marca 2018 r. dla Burmistrza Miasta Marki, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Zbigniewa Wieteckiego, decyzji Nr llpz/2018 znak WAB.6740.14.50.2017, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Rozbudowa ul. Mickiewicza w miejscowości Marki na odcinku od działki nr ew. 55/2 z obrębu 5-01 na długości 704,25 m wraz z rozbudową ul. 11 Listopada na odcinku od projektowanego skrzyżowania z ul. Mickiewicza i ul. Urbanistów do działki nr ew. 57 z obrębu 5-01 - na długości 75,90 m".  więcej >


Starosta Wołomiński Zawiadamia o wydaniu w dniu 4 kwietnia 2018 r. dla Burmistrza Miasta Marki, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Zbigniewa Wieteckiego, decyzji Nr 14pz/2018 znak WAB.6740.14.1.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki".  więcej >


Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Marki, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Zbigniewa Wieteckiego, złożony w dniu 22.05.2018 r., następnie uzupełniony w dniu 22.06.2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.26.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie dróg publicznych gminnych, pod nazwą: „Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 w obrębie 05-05 w m. Marki”
 więcej >


Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Marki, postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.7.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Markach: etap I – odcinek od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Modrzewiową, etap II – odcinek od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do ul. Spacerowej ''
 więcej >


Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Marki, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Zbigniewa Wieteckiego, złożony w dniu 19.09.2017 r., uzupełniony w dniu 21.12.2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.50.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Rozbudowa ul. Mickiewicza w miejscowości Marki na odcinku od działki nr ew. 55/2 z obrębu 05-01 na długości 704,25 m wraz z rozbudową ul. 11 Listopada na odcinku od projektowanego skrzyżowania z ul. Mickiewicza i ul. Urbanistów do działki nr ew. 57 z obrębu 05-01 – na długości 75,90 m''
 więcej >


Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Marki, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Zbigniewa Wieteckiego, złożony w dniu 11.01.2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.1.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:,, Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki''
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Michał Kołbuk
Data modyfikacji: 2018/09/24 11:19:33
Redaktor: Michał Giziński

realizacja informatyczna: logo ornak