bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zapytanie o cenę

Urząd Miasta Marki; Al.J.Piłsudskiego 95 ; 05-270 Marki


Informuje o rozpoczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę na

"Nadzór inwestorski nad budową sieci magistralnej wodociągowej na rok 2003"

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie ( nadzór - roboty sanitarne )


Materiały do postępowania można uzyskać w Referacie Inwestycji.


Termin składania ofert do dnia 30 maja 2003 roku do godz. 12:00

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Gmina Miasto Marki

Urząd Miasta Marki 05-270 Marki
Al. J. Piłsudskiego 95

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
wykonanie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci magistralnej wodociągu w roku 2003 przeprowadzonego w trybie zapytanie o cenę w dniu 30-05-2003r.
Liczba złożonych ofert 6
Liczba nieważnych ofert 0
Liczba ofert odrzuconych 1
Kryteria wyboru ofert:
- cena – 100%
W WYNIKU POSTĘPOWANIA:
wybrano ofertę nr 1 :

1. Zadanie ul: Miedziana cena 250.00 zł

2. Zadanie ul.: Partyzantów cena 250.00 zł.

inż. Wiktor Stępniak
05-800 Pruszków
ul. Chmielna 22
jako najkorzystniejszą

3. Zadanie: droga osiedlowa od ul. Zajączka do ul. Wilczej cena 380 .00 zł

4. Zadanie ul. Odrowąża cena 1.100.00 zł

5. Zadanie M.C. Skłodowskiej cena 400.00 zł.

Jacek Paczynski
04-123 Warszawa
ul. Łukiska 16

jako najkorzystniejszą

Marki, dnia 04-06-2003

Zastępca Burmistrza
Mgr Krzysztof Wnuk

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/06/06 08:23:03
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak