bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zapytanie o cenę

Urząd Miasta Marki; Al.J.Piłsudskiego 95 ; 05-270 Marki
Informuje o rozpoczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę na
"Nadzór inwestorski nad budową oświetlenia ulic w Markach na rok 2003".

Sprawę prowadzi Referat Zarządu Dróg.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie ( nadzór - roboty elektryczne )

Termin składania ofert do dnia 23 maja 2003 roku do godz. 09:00.
Data wszczęcia postępowania 12 maja 2003r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Gmina Miasto Marki,
05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w roku 2003 nad robotami elektroenergetycznymi.

Przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę
Liczba otrzymanych ofert na - 5; ofert odrzuconych O.

Wynik postępowania:

W wyniku porównania i oceny ofert jako naj korzystniejszą na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi w roku 2003 robotami elektroenergetycznymi wybrano ofertę firmy:

Projektowanie Instalacji Elektrycznych Nadzór Budowlany Kazimierz Marszał 05-200 Wołomin, ul. Głowackiego 76

Cena oferty: 4425,00 zł. + należny podatek VAT = 22%
(za sprawowanie nadzoru nad robotami elektroenergetycznymi w roku 2003)

Marki, dnia 2003.05.26

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2003/05/26 15:09:08
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak