bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wybory Parlamentarne 2015

Protokoły głosowań w Obwodach do głosowania z terenu Miasta Marki.

Wybory do Sejmu:
OKW1
OKW2
OKW3
OKW4
OKW5
OKW6
OKW7
OKW8
OKW9
OKW10
OKW11
OKW12
OKW13
OKW14

Wybory do Senatu:
OKW1
OKW2
OKW3
OKW4
OKW5
OKW6
OKW7
OKW8
OKW9
OKW10
OKW11
OKW12
OKW13
OKW14

Zarządzenia nr 0050.133.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 2 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Wzór do pobrania - plik PDF, plik DOC
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 24 września 2015 roku w sprawie numerów i granic obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
Obwieszczenie - plik PDF

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Wzór do pobrania - plik PDF, plik DOC

Komunikat Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 września 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Komunikat - Plik PDF

Uchwała nr XIV/96/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/307/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała - plik PDF

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu.
Wzór - plik PDF
 
Wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
Wzór - plik PDF

Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców.
Wzór - plik PDF

Wzór wniosku o udostępnienie rejestru wyborców.
Wzór - plik PDF

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu.
Wzór - plik PDF

Wzór pisemnej deklaracji zawierającej informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
Wzór - plik PDF

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 roku o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Obwieszczenie do pobrania - plik PDF

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Postanowienie do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Pisarska
Data modyfikacji: 2015/10/29 09:24:35
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak