bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wybory Prezydenckie 2015

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
więcej informacji

Protokoły wyników głosowania w obwodach z terenu miasta Marki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 24 maja 2015 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 - Protokół

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 roku o ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 roku.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF

Protokół Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 10 maja 2015 r.
Protokół do pobrania - plik PDF

Protokoły wyników głosowania w obwodach z terenu miasta Marki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 10 maja 2015 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 - Protokół

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 - Protokół
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 - Protokół

Zarządzenie nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawiewprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 0050.37.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.37.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców (dla wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów).
Wzór do pobrania - plik PDF

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Zgłoszenie do pobrania - plik PDF

Instrukcja do głosowania korespondencyjnego.
Instrukcja do pobrania - plik PDF

Wzór oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
Wzór do pobrania - plik PDF

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie granic obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Obwieszczenie - plik PDF

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Informacja do pobrania - plik PDF


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Informacja do pobrania - plik PDF

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych.
więcej informacji
 
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Wzór do pobrania - plik PDF

Wniosek wyborcy niepełnosprawnego o zamiarze głosowania przy użyciu nakładek do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Wzór wniosku do pobrania - plik PDF

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wzór zgody do pobrania - plik PDF

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wzór do pobrania - plik PDF

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
Wniosek do pobrania - plik PDF


Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
Wniosek do pobrania - plik PDF

Komunikat Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Komunikat do pobrania - plik PDF


Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 roku - plik PDF

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 4 lutego 2015 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Postanowienie do pobrania - plik PDF

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lutego 2015 roku.
Dokument do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Pisarska
Data modyfikacji: 2015/05/27 17:20:26
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak