bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
przetargi - 2003 rok

BURMISTRZ MIASTA MARKI
ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej poł. w Markach przy ul. Sportowej i Gen. Zajączka w obrębie 4-10, o łącznej powierzchni 2 ha 1280 m2

 więcej >


Burmistrz miasta Marki ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki" 
Termin i miejsce składania ofert:  do dnia 10 lutego 2004 r. godz.11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
 więcej >


Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, Al.Marsz.J.Piłsudskiego 95 ogłasza przetarg nieograniczony na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 11 grudnia 2003 roku do godz.11.30 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki pok.nr 6.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu budynku mieszkalnego położonego w Markach przy Al. J. Piłsudskiego 109
­ Termin i miejsce składania ofert: Urząd Miasta Marki, w Kancelarii - pok. 6 do dnia 13.11.2003 r. do godz. 12.00.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych, miejskich w Markach
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 16 października 2003 roku do godz. 11.30 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki pok. nr 6.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na budowę trzech pomieszczeń na nieczystości stałe przy ul. Piłsudskiego 113, 96, Lisa Kuli 73 w Markach,
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 15 października 2003 r., godz. 11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w technologii PE w ulicy Promiennej (odcinek od ul. Okólnej do ul. Kresowej) [L = 278,5 mb Dn = 110 mm ] w Markach.
Termin i miejsce składania ofert : do dnia 10 października 2003 r. godz. 11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia drogowego w ulicach Mokrej i Wereszczakówny w Markach.
Termin i miejsce składania ofert:
do dnia 30 września 2003 godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój nr 6.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, Al. M. J. Piłsudskiego 95 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 1 października 2003 roku godz. 15.00 w Kancelarii Urzędu miasta Marki pok. nr 6.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia drogowego w ulicach Mickiewicza + 11 Listopada oraz Baśniowej i Bagiennej w Markach.
Termin i miejsce składania ofert: do 25 września 2003 godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój nr 6.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


GMINA MIASTO MARKI Al. M. J. Piłsudskiego 95, 05-27- Marki ogłasza przetarg nieograniczony na: rozbiórkę budynku wolnostojącego murowanego po dawnym Urzędzie Poczty Polskiej w Markach przy Al. M. J. Piłsudskiego 236.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.09.2003 r. o godz.12.00 w Gabinecie Burmistrza Miasta Marki.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko wraz z uszczegółowieniem koncepcji - programu ogólnego budowy kanalizacji w Markach od strony wariantu odbioru ścieków.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 9 września 2003 r. godz. 11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
Postępowanie zostało unieważnione
 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na: remont nawierzchni w ulicy Pieniążka w Markach.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 9 września 2003 r. godz. 11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacja ­przebudowa ulicy Małachowskiego w Markach.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 9 września 2003 r. godz. 11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
postępowanie zostało unieważnione
 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na remont - modernizacja ciągu pieszego wzdłuż Łącznicy nr 4 w Markach
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 5 sierpnia 2003 r. godz. 11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki
Al. M.J.Piłsudskiego 95
05-270-Marki
ogłasza przetarg nieograniczony na rozbiórkę części budynku położonego w Markach
przy Al. M. J. Piłsudskiego 142 oznaczonej literą "A".
Termin i miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Marki, Al. M. J. Piłsudskiego 95, w Kancelarii - pok. 6 do dnia 11. 09. 2003 r. do godz. 12.00.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki
05-270- Marki
Al. M.J.Piłsudskiego 95
ogłasza przetarg nieograniczony na rozbiórkę budynku wolnostojącego murowanego po dawnym Urzędzie Poczty Polskiej w Markach przy Al. M. J. Piłsudskiego 236.
Termin i miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. M. J. Piłsudskiego 95 w Kancelarii - pok. 6 do dnia 21. 08. 2003 r. do godz. 12.00.
postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono
 więcej >


Gmina Miasto Marki
05-270 Marki, Al. M. J. Piłsudskiego 95
ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu budynku mieszkalnego Nr 196 położonego w Markach przy Al. M. J. Piłsudskiego.
Termin i miejsce składania ofert: Urząd Miasta Marki, Al. M. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki w Kancelarii - pok. 6 do dnia 14.08.2003 r. do godz. 12.00.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki
05-270 Marki, Al. M. J. Piłsudskiego 95
ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu budynku mieszkalnego Nr 16 położonego w Markach przy ul. Wspólnej.
Termin i miejsce składania ofert: Urząd Miasta Marki, Al. M. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki w Kancelarii - pok. 6 do dnia 14. 08. 2003 r. do godz. 12.00.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki
05-270 Marki, Al. M. J. Piłsudskiego 95
ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu budynku mieszkalnego Nr 20 położonego w Markach przy ul. Wspólnej.
Termin i miejsce składania ofert: Urząd Miasta Marki, Al. M. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki w Kancelarii - pok. 6 do dnia 14. 08. 2003 r. do godz. 12.00.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Marecki Ośrodek Kultury
05-270 Marki, ul. Fabryczna 2
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawę i montaż okien w Mareckim Ośrodku Kultury w Markach, ul. Fabryczna 2.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 4 sierpnia 2003 roku godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95, pokój Nr 6
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki
05-270 Marki, Al. J. Piłsudskiego 95
ogłasza przetarg nieograniczony na:Budowa odwodnienia ( kanalizacji deszczowej ) w ul. Fabrycznej w Markach
Termin i miejsce składania ofert : do dnia 22 sierpnia 2003 r. godz.11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego ( Urząd Miasta ) pytaniami dotyczącymi realizacji budowy odwodnienia skierowano do potencjalnych Oferentów wyjaśnienia ( odpowiedzi ).
Jednocześnie przedłużono termin składania ofert do dnia 29 sierpnia 2003 r
do godziny 11:00
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie dokumentacji projektowej- przyłącze kablowe eNN do budynku Urzędu Miasta Marki w Markach.
Termin i miejsce składania ofert:
do dnia 25 lipca 2003 r. godz. 11:00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowa (remont) chodnika w ul. Okólnej w Markach
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 22 lipca 2003 r. do godz. 11:00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój 6.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Małachowskiego w Markach
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 22 lipca 2003 r. godz. 11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
postepowanie zostało unieważnione
 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowa boiska do koszykówki przy Zespole Szkół nr 1;
Al. J. Piłsudskiego 96 w Markach
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 22 lipca 2003 r. godz. 11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki 05-270 Marki, uł. Piłsudskiego 95 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów oświetlenia drogowego w ulicach w Markach.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 8 lipca 2003 roku godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój Nr 6.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki 05-270 Marki, uł. Piłsudskiego 95 ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont schodów wejściowych i wymianę parkietów w sali grupy III i IV w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Markach ul. Piłsudskiego 77.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 24 czerwca 2003 roku godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój Nr 6.
postępowanie unieważniono
 więcej >


GMINA MIASTO MARKI 05-270 MARKI AL. PIŁSUDSKIEGO 95 ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie nawierzchni ulic na terenie miasta Marki z powierzonego materiału tj. kruszywa drogowego.
Termin i miejsce składania ofert : do dnia 2003.06.11 godz.12.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


GMINA MIASTO MARKI Al. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki ogłasza przetarg nieograniczony na: wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych położonych na terenie posesji budynków komunalnych.
Termin i miejsce składania ofert: Urząd Miasta Marki, Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki w Kancelarii – pok. 6 do dnia 24 lipca 2003r do godz. 12.00.
przetarg rozstrzygnięto
 więcej >


GMINA MIASTO MARKI 05-270 MARKI AL. PIŁSUDSKIEGO 95 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Marki betonem asfaltowym.
Termin i miejsce składania ofert : do dnia 2003.05.28 godz.11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
przetarg rozstrzygnięto
 więcej >


GMINA MIASTO MARKI ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta Marki emulsją i grysami.
Termin i miejsce składania ofert : do dnia 2003.05.28 godz.11.00
w Kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
prztarg rozstrzygnięto
 więcej >


Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, ul. Pilsudskiego 95 ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie oświetlenia drogowego w ulicach Lotników-Braci Briggsów w Markach. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 12 czerwca 2003 roku godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój Nr 6.
przetarg rozstrzygnięto,br>  więcej >


Urząd Miasta Marki; Al.J.Piłsudskiego 95 ; 05-270 Marki Informuje o rozpoczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę na "Nadzór inwestorski nad budową oświetlenia ulic w Markach na rok 2003".
Termin składania ofert do dnia 23 maja 2003 roku do godz. 09:00.
postępowanie rozstrzygnięto
 więcej >


Urząd Miasta Marki; Al.J.Piłsudskiego 95 ; 05-270 Marki
Informuje o rozpoczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę na
"Nadzór inwestorski nad budową sieci magistralnej wodociągowej na rok 2003"
postępowanie zakończono
 więcej >


Urząd Miasta Marki Al. J. Piłsudskiego 95 , 05-270 Marki
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowa wodociągu w technologii PE w ulicy "osiedlowej" od Gen.Zajączka do Wilczej
{ obr. 4-07, dz ew 79/1 } ( L = 381,0 mb Dn = 110 ) w Markach
Termin i miejsce składania ofert : do dnia 18 czerwca 2003 r. godz.11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
postępowanie zakończono
 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowa wodociągu w technologii PE w ulicy M.C.Skłodowskiej (L = 344 mb Dn = 110)
w Markach
Termin i miejsce składania ofert : do dnia 18 czerwca 2003 r. godz.11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
postępowanie zakończono
 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowa wodociągu w technologii PE w ulicy Odrowąża ( L = 990,0 mb Dn = 110 ) w Markach
Termin i miejsce składania ofert : do dnia 18 czerwca 2003 r. godz.11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
przetarg rozstrzygnięto
 więcej >


Gmina Miasto Marki 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Remont dwóch łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Markach, ul. Pomnikowa 21.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 29 maja 2003 roku godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój Nr 6.
przetarg rozstrzygnięto
 więcej >


Gmina Miasto Marki 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wymianę posadzek w korytarzach I i II piętra na wykładzinę TARKET, remont gabinetu dyrektora i adaptację pracowni chemiczno - fizycznej na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej Nr l w Markach, ul. Okólna 14.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 29 maja 2003 roku godz. 11. 00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój Nr 6.
przetarg rozstrzygnięto
 więcej >


Gmina Miasto Marki 05-270 Marki, uł. Piłsudskiego 95 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wymianę okien drewnianych na okna z PCVw Szkole Podstawowej Nr 1 w Markach w Markach ul. Okólna 14.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 22 maja 2003 roku godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój Nr 6.
Przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki 05-270 Marki, uł. Piłsudskiego 95 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okien drewnianych na okna z PCV w Szkole Podstawowej Nr 4 w Markach ul. Duża 3.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 22 maja 2003 roku godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój Nr 6.
Przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa wodociągu w technologii PE w ulicy Partyzantów ( L = 188, O mb On = 110) w Markach
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 5 czerwca 2003 r. godz. 11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
dokonano wyboru oferty
 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa wodociągu w technologii PE w ulicy Miedzianej (L = 186,5 mb On = 110) w Markach
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 5 czerwca 2003 r. godz. 11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
dokonano wyboru oferty
 więcej >


GMINA MIASTO MARKI ogłasza przetarg nieograniczony na remont lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Markach przy Al. J. Piłsudskiego 109A.
Termin i miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Marki, Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki w Kancelarii - pok. 6 do dnia 24.04.2003 r do godz. 12:00.
Przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


GMINA MIASTO MARKI ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację 6 hydroforni położonych w Markach przy Al. J. Piłsudskiego 81, 140, 196, Miedzianej 13, Grunwaldzkiej 7, Wspólnej (Stadion) oraz węzła cieplnego, c. o. i instalacji wod.-kan. przy ulicy Okólnej 34.
Termin i miejsce składania ofert: Urząd Miasta Marki, Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki w Kancelarii - pok. 6 do dnia 24.04.2003 r do godz. 12.00.
Przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowa przyłącza wodociągowego (D 63 x 5,8 PE) do Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Duża 3 w Markach
Termin i miejsce składania ofert - do dnia 17 kwietnia 2003 r. godz. 11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
Przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowa przyłącza wodociągowego (D 63 x 5,8 PE) do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Pomnikowa 21 w Markach.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 17 kwietnia 2003 r. godz. 11.00 w kancelarii Urzędu Miasta Marki pokój nr 6.
przetarg został rozstrzygnięty
 więcej >


przetarg nieograniczony na wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulic w Markach: ul. Spacerowa + Dębowa, ul. Pogodna + Słowików, ul. Dojazdowa z łącznikami, ul. Kilińskiego + Polna,ul. Orzeszkowej, ul. Rydza Śmigłego, ul. Torfowa, Wrzosowa, Borówkowa, ul. Lisia.
Termin realizacji zamówienia: 31 października 2003 roku
Termin składania ofert: do dnia 6 maja 2003 r.
Przetarg został rozstrzygniety
 więcej >


Przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia w ulicy Szpitalnej w Markach.
Termin składania ofert do dnia 9 maja 2003 roku.
Pożądany termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2003 roku.
Przetarg został rozstrzygniety  więcej >


Przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia w ulicach Grunwaldzka-Okólna w Markach.
Termin składania ofert do dnia 25 kwietnia 2003 roku.
Pożądany termin realizacji zamówienia: do 17 czerwca 2003 roku.
Przetarg został rozstrzygniety
 więcej >


Przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia w ulicy Środkowej w Markach.
Termin składania ofert do dnia 18 kwietnia 2003 roku.
Przetarg został rozstrzygniety
 więcej >


Przetarg nieograniczony na konserwację 6 hydroforni położonych w Markach przy Al. J. Piłsudskiego 81, 140, 196, Miedzianej 13, Grunwaldzkiej 7, Wspólnej (Stadion) oraz węzła cieplnego, c.o. i instalacji wod.-kan. przy ulicy Okólnej 34.
Termin składania ofert do dnia 05 marca 2003 roku.
Burmistrz Miasta Marki unieważnił przetarg  więcej >


Przetarg nieograniczony - wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulic w Markach.
Rozstrzygnięty  więcej >


Przetarg nieograniczony na dostawę uniwersalnego ultrasonografu.
Rozstrzygnięty  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/07/01 12:30:43
Redaktor: Ewelina Kuzioła

realizacja informatyczna: logo ornak