bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetargi - 2004 rok

Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki.
Termin składania ofert: do 28 grudnia 2004 godz. 10.45

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu na wywóz odpadów komunalnych i komunalnych wielkogabarytowych kontenerami KP-7 z terenu miasta Marki i ich zagospodarowanie
 więcej >


Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot zamówienia:
Usuwanie odpadów stałych z terenu budynków mieszkalnych i użytkowych Gminy Marki

 więcej >


Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
Przedmiot zamówienia:
Remont dachu budynku mieszkalnego, ul. Wspólna 14 w Markach

 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na wykoszenie rowów melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Marki oraz wygrabienie i wywóz pokosu.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 13 września 2004 roku do godz.11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki pok.nr 6.

 więcej >


Przetarg nieograniczony na ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego w ulicy Odrowąża w Markach
 więcej >


Zamówienie publiczne na remont dachu budynku mieszkalnego przy Al. J. Piłsudskiego110  w Markach.
Termin składania ofert: Gmina Miasto Marki, Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, pokój nr 6 do dnia 2004-08-20 do godz. 12:00

 więcej >


Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Przedmiot zamówienia:
Remont dachu budynku mieszkalnego w Markach przy Al. M. J. Piłsudskiego 123
Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Marki, Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, pokój nr 6 do dnia 2004-08-10 do godz. 12:00

 więcej >


Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przedmiot zamówienia:
Remont dachu budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Lipowej 8 w Markach.
Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego, Piłsudskiego 95, pokój nr 6 do dnia 2004-07-30 do godz. 12:00

 więcej >


Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro na budowę oświetlenia drogowego w ulicach: Spacerowa, Dębowa, Pogodna i Słowików w Markach.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 6 do dnia 17 sierpnia 2004 r do godziny 11.00

 więcej >


Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro na : "Remont ul Traugutta na od ul. Szkolnej do ul Fabrycznej w Markach”
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 6 do dnia 3 sierpnia 2004 r. do godz 11:00

 więcej >


Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego.
Przedmiot zamówienia:
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Markach
Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego, Gmina Miasto Marki, Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, pokój nr 6 do dnia 2004-07-16 do godz. 12:00

 więcej >


Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego.
Przedmiot zamówienia:
Remont dachu budynku mieszkalnego przy Al. J. Piłsudskiego123  w Markach.
Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego,
Gmina Miasto Marki, Al. M. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
pokój nr 6 do dnia 2004-07-22 do godz. 12:00

 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na renowację podłóg drewnianych w Zespole Szkół Nr 2 w Markach ul. Wczasowa 5.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 22 lipca  2004  roku godz. 10.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój Nr 6.

 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony.
Przedmiot zamówienia: usuwanie nieczystości - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Miejsce wykonywania usług: Budynki położone na terenie miasta Marki.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.08.2004 godzina 12:00.

 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okien i drzwi wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Markach, ul. Okólna 14.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 07 lipca  2004  roku, godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój Nr 6

 więcej >


Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane modernizacyjne wewnętrzne  i instalacyjne, wykonanie elewacji w budynku zaplecza sportowego klubu „MARCOVIA 2000” w Markach przy ul. Wspólnej 12
 więcej >


Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów technicznych wodociągu w Markach.
Część I. Mazurska,droga dojazdowa od ul. Szkolnej, Solskiego, Krucza, Wronia, Bez Nazwy od ul. Lisa Kuli do Wesołej, Wesoła, Gorzowska,Marsa, Mokra.Piłsudskiego od Wczasowej do wiaduktu trasy na Nieporęt.
Część II. Longinusa, Zygmuntowska, Zagłoby , Skrzetuskiego, Oleńki, Hetmańska, Żółkiewskiego, Janczarów, Rzemieślnicza, Budowlana, Dziennikarska, Nauczycielska, Literacka, Inżynierów, Geologów, Elektryków, Kartografów, Urbanistów, Instalatorów, Architektów, Geodetów, Chemików, Łącznościowa, Handlowa, Pocztowa,Bankowa .
Część III. Zakole, Napoleona, Walewskiej, Gałczyńskiego, Krasińskiego, Spacerowa,Sobieskiego, Szymanowskiego, Małcuzyńskiego, Piotrówka, Wybickiego, Kossaka, Kukier, Olimpijska, Mała, Skorupki, Kusocińskiego, Maratońska, Parkowa.
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 6 do dnia 17 czerwca 2004r. do godz 11:00.

 więcej >


Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95, ogłasza przetarg nieograniczony na: ,,Opracowanie Studium Wykonalności dla zadań inwestycyjnych w ramach ZPORR”
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 21 czerwca 2004 r  do godziny 12ºº  w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój nr 6.

 więcej >


Urząd Miasta Marki prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 18 do dnia 2004-06-16 do godz. 10:00.

 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu oświetlenia ulicy Braci Briggsów (od Lotników do Ząbkowskiej) oraz na zainstalowanie opraw oświetlenia drogowego na istniejących słupach  w ulicach: Sowia, Szczecińska, Ketlinga, Świerkowa i budowę oświetlenia (70 mb) w ulicy Żabiej w Markach.
Termin i miejsce składania ofert : do dnia 22 czerwca 2004 godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój nr 6.

 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację 4-ch hydroforni i 1 węzła cieplnego.
Termin i miejsce składania ofert: Urząd Miasta Marki, Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki w Kancelarii – pok. 6 do dnia 03.06.2004 r do godz. 12.00.

 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na budowę  oświetlenia drogowego w ulicach Kopernika, Wyspiańskiego, Królowej Jadwigi, Jagiełły w   Markach.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 8 czerwca 2004 r. godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój nr 6.

 więcej >


Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane modernizacyjne wewnętrzne  i instalacyjne, wykonanie elewacji w budynku zaplecza sportowego klubu „MARCOVIA 2000” w Markach przy ul. Wspólnej 12.
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 6 do dnia 8 czerwca 2004 r. do godz 11:00.

 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na budowę  oświetlenia drogowego w ulicach Torfowa,  Wrzosowa, Borówkowa  i Rydza Śmigłego   Markach.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 25 maja 2004, godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój nr 6.

 więcej >


Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, Al. M. J. Piłsudskiego 95 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę  oświetlenia drogowego w ulicach Spacerowej (od ul. Legionowej do Granicznej) i Chopina -Szymanowskiego w Markach.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 18 maja 2004 roku, do godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój nr 6.

 więcej >


Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95 ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Marki.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 10 maja 2004 godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój nr 6.

 więcej >


Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic przy użyciu grysów i emulsji.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 11 maja 2004godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój nr 6.

 więcej >


Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic betonem asfaltowym.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 12 maja 2004 r., godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój nr 6.

 więcej >


Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę  oświetlenia drogowego w ulicach Orzeszkowej i Kołłątaja  Markach.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 11 maja 2004 godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój nr 6.

 więcej >


Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95 ogłasza przetarg  nieograniczony na budowę  wodociągu w Markach.
Termin i miejsce składania ofert : do dnia 4 czerwca 2004 godz.11.00

 więcej >


Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni ulic na terenie miasta Marki z powierzonego materiału tj. kruszywa drogowego.
Termin składania ofert: do dnia 4 maja 2004 r., godz. 9.00.

 więcej >


Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę  oświetlenia drogowego w ulicach Kilińskiego-Polna i Dojazdowej  Markach.
Termin składania ofert: do dnia 4 maja 2004 r., godz. 9.00

 więcej >


Gmina Miasto Marki 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95, ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu i stropów drewnianych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach ul. Pomnikowa 21.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 01 czerwca 2004 roku,godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój Nr 6.

 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów technicznych wodociągu w Markach.
Termin i miejsce składania ofert : do dnia 29 kwietnia 2004 r., godz.11.00.

 więcej >


Gmina Miasto Marki, 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 95 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów technicznych oświetlenia drogowego w Markach. Termin składania ofert - do dnia 27 kwietnia 2004 r.
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/07/01 12:30:06
Redaktor: Ewelina Kuzioła

realizacja informatyczna: logo ornak