bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetargi - 2005 rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usuwanie odpadów stałych z terenu budynków mieszkalnych i użytkowych Gminy Marki.
Termin składania ofert - 9.12. 2005r. do godz. 12.00.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dróg, chodników oraz stanowisk parkingowych dla obsługi komunikacyjnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Lisa Kuli 73 B w Markach.
Termin składania ofert - 2005-11-09 do godz. 11:00

 więcej >


Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Marki
Termin składania ofert: 2005-11-24 godz. 09:00

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont dachu nad budynkiem położonym w Markach przy ul. Wspólnej 18.
Termin składania ofert - 10.11. 2005 r. do godz. 12.00.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dróg, chodników oraz stanowisk parkingowych dla obsługi komunikacyjnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Lisa Kuli 73 B w Markach.
Termin składania ofert: do dnia 2005-10-20 do godz. 12:00

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu drogowego wraz z odwodnieniem ulic: Granicznej, Małej, Rydza Śmigłego i Środkowej w Markach oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wołominie.
Termin składania ofert: do dnia 2005-10-18 do godz. 11:30

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację lokalu budynku banku na pomieszczenia biurowe w Markach przy ul. Lisa Kuli 3a.
Termin składania ofert: do dnia 2005-10-18 do godz. 11:00

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Lisiej i łącznikach w Markach.
Termin składania ofert: do 6 października 2005 r do godz. 11.00

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Zielonej w Markach.
Termin składania ofert: do 7 października 2005 r, do godz. 11.00

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Braci Briggsów w Markach.
Termin składania ofert: do 7 października 2005 r do godz. 11.30.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie trawnika na terenie skweru im. Ks. B. Markiewicza przy zbiegu ulic Al. Marsz. J. Piłsudskiego i Wczasowej w Markach
Termin składania ofert - do dnia 2005-09-30 do godz. 12.00

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykoszenie rowów melioracyjnych i przydrożnych na terenie miasta Marki wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu do kompostowni.
Termin składania ofert - do dnia 2005-09-26, do godz. 10.00

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ciągów pieszych na terenie skweru im.Ks.Markiewicza przy Al.Marsz.J.Piłsudskiego i Wczasowej.
Termin składania ofert: pokój nr 6,do dnia 2005-09-22 do godz. 12

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektów technicznych wodociągu w Markach.
Oferty należy składać do dnia 15 września 2005r. do godz 11:30.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Lisiej i łącznikach w Markach.
Termin składania ofert: do dnia 15 września 2005 r do godz. 11.00

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu drogowego wraz z odwodnieniem ulic: Granicznej, Małej, Rydza Śmigłego i Środkowej w Markach
 więcej >


Ogłoszenie o przetargu na wykonanie pętli autobusowej w Markach przy ulicy Dużej.
 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont części A budynku Urzedu Miasta Marki.
Termin składania ofert: 12.08. 2005r. do godz. 12.00.

 więcej >


Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów technicznych wodociągu w Markach.
Termin składania ofert: do 12 sierpnia 2005 r. do godz 11.30.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ulic: Stawowa, Szydłowiecka, Pieniążka, Norwida, Karłowicza i Teligii w Markach.
Termin składania ofert: do 12 sierpnia 2005 r do godz. 11.00

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przepustu drogowego z rur Wipro o średnicy 600mm i długości 22,5m oraz studni żelbetowej o średnicy 120 cm z osadnikiem 30 cm w na skrzyżowaniu ulic Kordeckiego i Butrymów w Markach.
Termin składania ofert: 08.08.2005 roku do godz. 11.45

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
Termin składania ofert: 29.08. 2005 r. do godz. 12.00.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu komputerowego.
Termin składania ofert: 29 lipca 2005 roku do godziny 12.00.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Dużej 3 w Markach.
Termin składania ofert: 2005-07-21 do godz. 11:00

 więcej >


Przetarg nieograniczony na remont łazienek dla chłopców w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach. Termin składania ofert: 2005-07-20 do godz. 12:00.
 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Żytnia-Radna w Markach
 więcej >


Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach przy ul. Pomnikowej 21
Termin składania ofert: do dnia 2005-07-14 do godz. 12:00

 więcej >


Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany posadzki oraz robót malarskich (III p. i klatka schodowa) w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach przy ul. Okólnej 14.
Termin składania ofert: do 2005-07-05 do godz. 12:00.

 więcej >


Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na dostawę mieszanki kruszywa kwarcytowego o granulacji 0/31,5, I klasy.
Termin składania ofert: 2005-07-11 godz. 09:00

 więcej >


Gmina Miasto Marki ogłasza rozpoczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60 000 Euro na wykonanie nawierzchni ulic na terenie miasta Marki z powierzonego materiału.
Termin składania ofert: 2005-06-23 godz. 09:00

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Markach przy Al. J. Piłsudskiego 196A
Termin składania ofert: do dnia 2005-06-24 do godz. 12:00

 więcej >


Przetarg nieograniczony na ułożenie nawierzchni mineralno - asfaltowej z betonu asfaltowego w ul. Szczęśliwej
Termin składania ofert: 2005-06-17 do godz. 09:00

 więcej >


Przetarg nieograniczony na ułożenie nawierzchni mineralno - asfaltowej z betonu asfaltowego w ul. Pułaskiego.
Termin składania ofert: 2005-06-17 do godz. 10:00

 więcej >


Przetarg nieograniczony na ułożenie nawierzchni mineralno - asfaltowej z betonu asfaltowego w ulicach Kopernika, Jagiełły, Wyspiańskiego.
Termin składania ofert: do 2005-06-17 do godz. 11:00

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego samochodu w wersji osobowo-ciężarowej.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 15 czerwca 2005 roku, do godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój nr 6.

 więcej >


Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na budowę wodociągu w ulicy Solskiego oraz w łącznikach od ul. Długiej w Markach
Termin składania ofert: do 2005-06-14 do godz. 11:30

 więcej >


Przetarg nieograniczony na remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego o trzech kondygnacjach naziemnych położonego w Markach przy Al. J. Piłsudskiego 141.
 więcej >


Przetargi nieograniczone na:
1.remont dachu nad budynkiem mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 1
2.remont dachu nad budynkiem mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 3
3.remont dachu nad budynkiem mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 5.
Termin składania ofert: do 03.06.2005r. do godz. 12.00.

 więcej >


Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:
„Budowa wodociągu w ul. Grunwaldzkiej w Markach.”
Termin składania ofert: do 30 czerwca 2005 r do godz. 11:00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki

 więcej >


Przetarg nieograniczony
„Budowa wodociągu wraz z przyłączem do Zespołu Szkół nr 1 w ul. Piłsudskiego 96
i przyłącza Zespołu Szkół nr 2 w ul. Wczasowej 5 w Markach”
Termin składania ofert:
do 3 czerwca 2005 r do godz. 11:00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki

 więcej >


Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Hallera i Zosi w Markach.
Termin składania ofert: do 3 czerwca 2005 r do godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na konserwację oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Marki
Termin składania ofert - do 20 maja 2005 r. godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic asfaltem lanym
Termin składania ofert - do 19 maja 2005 godz. 11.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic przy użyciu grysów i emulsji.
Termin składania ofert - do 19 maja 2005 r. godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic betonem asfaltowym
Termin składania ofert - do 19 maja 2005 godz. 10.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki.

 więcej >


Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm na 15 cm na podbudowie z gruzu betonowego i podsypce cementowo-piaskowej, obramowanej krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm, na 422,76 m2 ciągu pieszo-jezdnego, po uprzednim rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt typu JOMB i z płyt z płyt żelbetowych przy kaplicy w Markach, ul. Ząbkowska.
Termin składania ofert - do 19.05.2005 roku do godz. 11.45

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę wodociągu w ulicy Solskiego oraz w łącznikach od ul. Długiej w Markach.
Termin składania ofert - do 2005-05-17 do godz. 11:30

 więcej >


Przetarg nieograniczony: Inżynier kontraktu i nadzór inwestorski dla zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Marki"
Termin składania ofert: do dnia 2005-04-29 do godz. 11:30

 więcej >


Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulic:
Akacjowa, Barska, Bema, Borówkowa, Długosza, Hetmańska, Krzywa, Podleśna, Poniatowskiego-Kwiatowa, Skłodowskiej, Strzelecka, Ustronie, Wołodyjowskiego, Wronia, Ząbkowska, Zieleniecka, Żurawinowa, Bandurskiego (odcinek od nr ... do bramy głównej Cmentarza) w Markach.
Termin składania ofert: do dnia 22 kwietnia 2005 r do godz. 11:00 w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój nr 6.

 więcej >


Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni ulicy bez nazwy ( działka 54/22 obręb 5-05) w Markach, droga do kaplicy od ul. Ząbkowskiej na długości 360 mb, szerokości 6 mb z mieszanki optymalnej o frakcji 0 do 31,5 mm. gruzu betonowego sortowanego.
Termin składania ofert - do 29 kwietnia 2005 roku do godz. 11.45

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę i uzupełnienie opraw oświetlenia drogowego w ulicach Miedziana, Wspólna (bloki), Srebrna, Platynowa, Złota, Zimna, Kręta, Broniewskiego, Batorego, Prusa, Matejki, Zakole (razem 85 szt.) w Markach.
 więcej >


Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanału sanitarnego wraz z przyłączeniami w ul. Fabrycznej w Markach.
Termin składania ofert - do dnia 2005-05-05 do godz. 11.30

 więcej >


Przetarg nieograniczony na naprawę nawierzchni dróg gruntowych - Batalionów Chłopskich, Kurpińskiego, Grażyny w Markach.
Termin składania ofert - do 22 kwietnia 2005 roku, do godz. 11.45

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta Marki.
Oferty należy składać do dnia 21 kwietnia 2005r. do godz 11:30.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sporządzenie wycen nieruchomości dla potrzeb wynikających z realizacji zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Marki. Termin składania ofert - do 30 marca, do godz. 12:00.
 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na obsługę geodezyjną dla potrzeb realizacji zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Marki. Termin składania ofert - do 30 marca 2005 r. do godz. 12:00.
 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku socjalnego - wielorodzinnego z 16 mieszkaniami w Markach przy ul. Lisa Kuli 73 B.
Termin składania ofert - do dnia 2005-04-22 do godz. 11.30

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu na wykonanie utwardzenia nawierzchni ulic: Gołębia, Jastrzębia, Sokola, Skowronia w Markach o łącznej powierzchni około 4191 m2.
Termin składania ofert - do dnia 15 kwietnia 2005 roku do godz. 11.45

 więcej >


Przetarg nieograniczony na wywóz i zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych zbieranych selektywnie do pojemników na terenie miasta Marki.
Termin składania ofert - do dnia 2005-02-17 do godz. 11.30

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowożenie i odwożenie uczniów niepełnosprawnych z domu do szkół.
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 15 lutego 2005 roku

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu na opracowanie linii rozgraniczających i warunków technicznych ulic miasta Marki.
Termin składania ofert - do dnia 2005-02-01 do godz. 12:00

 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/07/01 12:29:35
Redaktor: Ewelina Kuzioła

realizacja informatyczna: logo ornak