bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetargi - 2006 rok

ZMK-341/6/06
Ogłoszenie o wszczęciu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz odpadów stałych komunalnych i komunalnych wielkogabarytowych z terenu miasta Marki wraz z ich zagospodarowaniem.
Termin składania ofert - do 2006-12-22 do godz. 12.00.

 więcej >


WI 341/28/2006
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wodociągu w ulicy: Wiśniowieckiego, Piłsudskiego (od ul. Wiejskiej do wiaduktu do Trasy Toruńskiej) w Markach.
Termin składania ofert - 2006-12-04 do godz. 11:30

 więcej >


WI 341/26/2006
Ogłoszenie o przetargu na budowę wodociągu w ul Szymanowskiego
Termin składania ofert - do 2006-11-16 do godz. 11:30

 więcej >


WI 341/27/2006
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
Przedmiot zamówienia :
Ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu wzdłuż wybudowanego chodnika w ul. Kościuszki w Markach

 więcej >


WI 341/25/2006
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektów technicznych na budowę wodociagu w Markach.
Termin składania ofert - do 2006-10-20 do godz. 11:30.

 więcej >


ZMK-341/5/06
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu przy ul. Grunwaldzkiej 11.
Termin składania ofert - do 2006-10-20 do godz. 12.00.

 więcej >


WI 341/24/2006
Ogłoszenie o przetargu na ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu wzdłuż wybudowanego chodnika w ul. Kościuszki.
Termin składania ofert - do 11 października 2006 r. do godz. 11:00.

 więcej >


ZD.341/15/2006
Ogłoszenie o zamówieniu - robota budowlana
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV Fi 160 mm na odcinku 216 metrów, 8 studzienek ściekowych w ul. Rejtana - wraz z robotami ziemnymi i nawierzchniowymi.
Termin składania ofert - do dnia 2006-09-26 do godz. 12:00.

 więcej >


ZMK-341/4/06
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Parking Urzędu Miasta Marki /strona południowa/ na potrzeby Gminy Miasto Marki.
Termin składania ofert - do dnia 2006-10-20 do godz. 12.00.

 więcej >


WOŚ.341/5/2006
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykoszenie rowów melioracyjnych na terenie Miasta Marki oraz wygrabienie i wywóz pokosu na potrzeby Gminy Miasto Marki.
Termin składania ofert - do 2006-09-22 do godz. 12.00

 więcej >


WOŚ.341/4/2006
Ogłoszenie o zamówieniu na odbudowę rowów melioracyjnych położonych Marki -Struga, pomiędzy ulicami : Legionową i Długą na potrzeby Gminy Miasto Marki.
Termin składania ofert - do 2006-09-14 do godz. 12.00

 więcej >


W.I. 341/11/2006
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na budowe przyłączy wodociągowych do budynków komunalnych przy Al. Piłsudskiego 81, 140, 196, 238 i Grunwaldzkiej 7 oraz do budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy Al. Piłsudskiego 246
Termin składania ofert - do 5 września 2006 r do godz. 11.00

 więcej >


ZD 341/14/2006
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej z betonu asfaltowego w ulicy Szymanowskiego i w łaczniku od ul. Szymanowskiego do ul. Chopina.
Termin składania ofert - 2006-08-17 do godz. 12:00

 więcej >


ZD 341/13/2006
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej ulicy Chopina (od łącznika przy Alei Piłsudskiego do łącznika z ul. Szymanowskiego) w Markach na długości 654,0 mb i o szerokości 5,0 m.
Termin składania ofert - 2006-08-17 do godz. 12:00

 więcej >


ZD 341/12/2006
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej z betonu asfaltowego ul. Jutrzenki w Markach na odcinku o długości 307,40 mb i szerokości 6,00 m pomiędzy ul. Asnyka, a ul. Karłowicza o łącznej powierzchni 1844,40 m2.
Termin składania ofert - 2006-08-18 do godz. 12:00

 więcej >


ZMK-3402/1/2006
Ogłoszenie o zamówieniu
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Termin składania ofert - 2006-08-28 do godz.12.00

 więcej >


ZD 341/11/2006
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej ulicy Chopina (od łącznika przy Alei Piłsudskiego do łącznika z ul. Szymanowskiego) w Markach na długości 654,0 mb i o szerokości 5,0 m.
Termin składania ofert - 2006-08-04 do godz. 12:00

 więcej >


ZD 341/10/2006
Ogłoszenie o zamówieniu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej ulicy Mickiewicza (pomiędzy ulicami Okólna i 11-go Listopada) w Markach na długości 740,0 mb i o szerokości 5,0 m.
Termin składania ofert - 2006-08-01 do godz. 12:00

 więcej >


ZD 341/9/2006
Ogłoszenie o zamówieniu.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej ulicy Prostej w Markach.
Termin składania ofert - do 2006-08-01 do godz. 12:00

 więcej >


WI 341/23/2006
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa i montaż mebli szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul Szkolnej 9 w Markach.
Termin składania ofert - 2006-08-01 do godz. 11:30

 więcej >


ZD 341/8/2006
Ogłoszenie o zamówieniu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej ulicy Kosynierów
Termin składania ofert - do 2006-07-25 do godz. 12:00

 więcej >


ZD 341/7/2006
Ogłoszenie o zamówieniu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej ulicy Szpitalnej w Markach.
Termin składania ofert - do 2006-07-25 do godz. 12:00

 więcej >


ZD 341/6/2006
Ogłoszenie o zamówieniu - usługa
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Marki, grysami i emulsją w latach 2006, 2007.
Termin składania ofert - do 2006-07-24 do godz. 12:00

 więcej >


ZD 341/5/2006
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Szkolnej w Markach
- I odcinek o długości 254,3 m (od nawierzchni bitumicznej przed ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Katowicką),
- II odcinek o długości 64,0 m (między skrzyżowaniami z ul. Zakopiańską, a ul. Koszalińską).
Termin składania ofert - do 2006-07-17 do godz. 12:00

 więcej >


WGN 341/1/2006
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki „Plan Zachód”.
Termin składania ofert - do 3 sierpnia 2006 r. godz.11.00
Nowy termin składania ofert (po rozstrzygnięciu protestu) - do 31 sierpnia 2006 r. godz.11.00

 więcej >


W.I. 341/22/2006
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego.
Przedmiot zamówienia :
Budowa i modernizacja chodników w ul. Bandurskiego i Kościuszki w Markach
Termin składania ofert - do dnia 18 lipca do godz. 11:00

 więcej >


R.I. 341/21/2006
Ogłoszenie o zamówieniu - robota budowlana
Nazwa zamówienia:
Wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej oraz budowa dźwigu osobowego-platformy dla niepełnosprawnych budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Wczasowej w Markach.
Termin składania ofert - do 2006-07-11 do godz. 11:00

 więcej >


ZD 341/4/2006
Ogłoszenie o zamówieniu - usługa.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Marki, asfaltem lanym w latach 2006, 2007.
Termin składania ofert - do 2006-07-10 do godz. 12:00.

 więcej >


ZD. 341/3/2006
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych JOMB dostarczonych przez Zamawiającego, na 847-metrowej powierzchni ulicy Teligi w Markach.
Termin składania ofert - do dnia 2006-07.07 do godz. 12:00

 więcej >


R.I. 341/20/2006
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego dla potrzeb Referatu Technicznego Urzędu Miasta Marki.
Termin składania ofert - do 2006-06-28 do godz. 11:00.

 więcej >


Przetarg nieograniczony na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach przy ul. Pomnikowej 21.
Termin składania ofert - do 2006-06-30 do godz. 12:00

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 przy ulicy Wczasowej 5 w Markach.
Termin składania ofert - do 23 czerwca 2006 r. do godz. 11.00

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę chodnika do Kaplicy przy ul. Ząbkowskiej.
Termin składania ofert - do 2006-06-16 do godz. 12:00.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na projekt i wykonanie dźwigu osobowego – platformy dla niepełnosprawnych w budynku
Zespołu Szkół Nr 2 przy ulicy Wczasowej 5 w Markach.
Termin składania ofert - do 8 czerwca 2006 r do godz. 11.00.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę przyłącza kanalizacyjnego do Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Dużej w Markach
Termin składania ofert - do 2006-06-12 do godz. 11:30.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Zabawna 24.
Termin składania ofert - do dnia 2006-06-08 do godz. 12:00.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont modernizacyjny dwóch łazienek dla dziewcząt w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Markach ul. Duża 3.
Termin składania ofert - do 5 czerwca 2006 r., do godz. 12:00.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu na remont sal lekcyjnych oraz klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach, ul. Okólna 14.
Termin składania ofert - do dnia 05 czerwca 2006 r. do godz. 12:00.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę odwodnienia w ul. Dużej.
Termin składania ofert - do dnia 26-06-2006 do godz. 11:30.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu na ocieplenie ścian i stropodachu budynku mieszkalnego przy Al. M.J. Piłsudskiego 196A w Markach
Termin składania ofert - do dnia 2006-05-11 do godz. 12:00.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu na kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach przy ul. Pomnikowej 21.
Termin składania ofert - do dnia 2006-05-15 do godz. 11:00.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację segmentu „C” Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach przy ul. Szkolnej 9
Oferty należy składać do dnia 23 maja 2006 r. do godz 11:30.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę wodociągu w ulicy Mokrej, Jaracza, w ul. bez nazwy dz. nr 27 ul. Rzemieślniczej w Markach.
Termin składania ofert - do dnia 2006-04-21 do godz. 11:30.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w ulicach Bandurskiego i Ustronie w Markach.
Termin składania ofert - do dnia 11 kwietnia 2006 r. do godz. 11.00

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta Marki w ulicach:
część I - ul Piłsudskiego od ul Wczasowej do ul Łącznej, ul. Wenecka,
część II - ul Piaskowa, Graniczna, Żwirowa, Legionów Polskich
Termin składania ofert - do dnia 2006-05-23 do godz. 11:30
 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu zagospodarowania terenu klubu sportowego MARCOVIA w Markach przy ul. Wspólnej.
Termin składania ofert: do dnia 2006-04-06 do godz. 11:00

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach przy ul. Pomnikowej 21.
Termin składania ofert - do dnia 2006-05-05 do godz. 12:00.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowe odwodnienia w ul. Dużej.
Termin składania ofert - do dnia 2006-04-20 do godz. 11:30.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę wodociągu w ulicy Mokrej, Jaracza, w ul. bez nazwy dz. nr 27, ul. Rzemieślniczej w Markach.
Termin składania ofert - do dnia 2006-03-17 do godz. 11:30.

 więcej >


Przetarg nieograniczony na wywóz odpadów komunalnych i komunalnych wielkogabarytowych kontenerami KP-7 z terenu miasta Marki wraz z ich zagospodarowaniem.
Termin składania ofert - do 28 lutego 2006 r. do godz.12:00.

 więcej >


Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach przy ul. Szkolnej 9.
Termin składania ofert -do dnia 2006-02-23 do godz. 11:00

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Wołodyjowskiego i Hetmańskiej w Markach.
Termin składania ofert: do 15 lutego 2006 r. do godz. 11.00

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na równanie, profilowanie, zagęszczanie oraz naprawa dróg o nawierzchniach gruntowych na terenie miasta Marki.
Termin składania ofert - do 20 lutego 2006 roku, do godz. 09:00.

 więcej >


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wywóz i zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych zbieranych selektywnie do pojemników na terenie miasta Marki
Termin składania ofert - do dnia 19-01-2006 roku, do godz.11.00

 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/07/01 12:25:52
Redaktor: Ewelina Kuzioła

realizacja informatyczna: logo ornak