bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przetargi - 2007 rok

ZMK-341/3/2007
Ogłoszenie o przetargu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Termin składania ofert - 2007-12-28 do godz. 12.00

 więcej >


OŚW-341/6/2007
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Miasto Marki w okresie styczeń-czerwiec 2008 r.
Termin składania ofert - do 18 grudnia 2007 roku do godz. 10:00.

 więcej >


ZD. 341/24/2007
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia drogowego w Markach w latach 2008-2010.
Termin składania ofert - do 2007.12.21 do godz. 9:00

 więcej >


WOŚ.341/2/2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie od mieszkańców odpadów (opakowania szklane, makulatura i opakowania z papieru i tektury ,opakowania z tworzyw sztucznych, puszki aluminiowe i metalowe) pochodzących z gospodarstw domowych z terenu miasta Marki, zbieranych selektywnie w systemie "workowym" i ich wywóz do miejsc zagospodarowania na potrzeby Gminy Miasto Marki.

 więcej >


W.I 341/22/2007
Ogłoszenie o przetargu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Dużej 3.
Oferty należy składać do 2008-01-07 do godz. 12:00

 więcej >


OŚW-341/5/2007
Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż urządzeń do monitoringu wizyjnego w szkołach miasta Marki.
Termin składania ofert - 28.11.2007 roku do godz. 12:00.

 więcej >


WI.341/21/2007
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie Kompleksowych Projektów Drogowych Budowlano-Wykonawczych Ulicy Okólnej.
Termin składania ofert - do dnia 2007-11-26 do godz. 11.30.

 więcej >


W.I. 341/23/2007 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację części pomieszczeń w istniejącym budynku Urzędu Miasta Marki przeznaczonych na serwerownię. Termin składania ofert - do dnia 2007-12-03 do godz. 11:30.
 więcej >


W.I. 341/ 20 /2007
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę przewodu wodociągowego w ulicy Żurawinowej w Markach”
Termin składania ofert - do 2007-11-15 do godz. 11:30

 więcej >


W.I. 341/19/2007
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację części pomieszczeń w istniejącym budynku Urzędu Miasta Marki przeznaczonych na serwerownię.
Termin składania ofert - do dnia: 2007-11-08 do godz. 11:30.

 więcej >


WOŚ.341/1/2007
Ogłoszenie o zamówieniu na zabudowę fragmentu rowu melioracyjnego przydrożnego-komunalnego, wykonanie 8 studni kontrolnych, Wykonanie przepustu drogowego, wykonanie studni kontrolnej z wylotem do kanału drenażowego zakończonego klapą zwrotną, wylotu żelbetowego przepustu z klapą zwrotną średnicy oraz umocnienie korpusu rowów na wlocie i wylocie przepustu płytami EKO.
Termin składania ofert - do 2007-10-30 do godz. 11.00.

 więcej >


Znak sprawy: WFB 01/2007
Przetarg nieograniczony na wybór banku obsługującego budżet Miasta Marki oraz jednostek organizacyjnych gminy.
Termin składania ofert - do dnia 2007-10-26 do godz. 12:00

 więcej >


Numer sprawy W.I.341/18/2007.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odwodnienia w ul. Generała Sowińskiego w Markach.
Termin składania ofert - do dnia 05 listopada 2007r. godz: 11:30.

 więcej >


Numer sprawy WI 341/16/2007 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dostawa ciągnika, rozdrabniacza do gałęzi, spychacza czołowego, kosiarki bijakowej. Termin składania ofert - do dnia 2007-10-19 do godz.11:30.
 więcej >


W.I. 341/17/2007
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji c.w.u., oraz adaptacji części strychu na kotłownię w budynku Mareckiego Ośrodka Kultury przy ulicy Fabrycznej 2 w Markach.
Termin składania ofert - do dnia 2007-10-26 do godz. 11:00.

 więcej >


W.I. 341/15/2007
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci wodociągowej w ulicy Borówkowej, ul. Mickiewicza w Markach”
Termin składania ofert - 2007-10-18 do godz. 11:30.

 więcej >


ZMK-341/1/2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont 5 budynków.
Termin składania ofert - do 2007-10-02 do godz. 11.00

 więcej >


WI 341/14/2007
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację istniejących klatek schodowych w/g wymogów przeciwpożarowych w rozbudowanej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Pomnikowej 21 w Markach.
Termin składania ofert - 2007-09-25 do godz.11:30.

 więcej >


WI 341/15/2007
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie koncepcji programowej budowy, rozbudowy i modernizacji dróg dla miasta Marki”
Termin składania ofert - 2007-09-17 do godz. 11:00

 więcej >


ZD. 341/23/2007
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanału drenażowego odwadniającego korpus ulicy Granicznej w Markach.
Termin składania ofert - do dnia 2007.09.14 do godz. 9:00

 więcej >


WI 341/11/2007
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne pn: Opracowanie koncepcji programowej budowy, rozbudowy i modernizacji dróg dla miasta Marki

 więcej >


WI 341/12/2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowy projekt modernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Pomnikowej 21 w Markach.
Termin składania ofert - do 2007-08-02 do godz. 11:30

 więcej >


WI 341/ 09 /2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul Pomnikowej 21 w Markach.
Termin składania ofert - do 2007-07-23 do godz. 11:30

 więcej >


ZD 341/21/2007
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni ulicy Środkowej w Markach.
Oferty należy składać do dnia 2007-07-12 do godz. 09:00.

 więcej >


ZD 341/20/2007
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni ulicy Granicznej w Markach.
Oferty należy składać do dnia 2007-07-12 do godz. 09:00.

 więcej >


ZD 341/19/2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ulicy Małej w Markach.
Termin składania ofert - do 2007-07-12 do godz. 09:00.

 więcej >


WI 341/10/2007
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowej budowy, rozbudowy i modernizacji dróg dla miasta Marki
Termin składania ofert - do 2007-06-29 do godz. 11:00

 więcej >


ZD 341/18/2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni jezdni w ulicy Wrzosowej w Markach (od ul. Cisowej do ul. Żurawinowej) z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie.
Termin składania ofert - do 4 czerwca 2007 r. do godz. 10:00

 więcej >


ZD 341/17/2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni jezdni w ulicy B.Prusa w Markach z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie.
Termin składania ofert - do 4 czerwca 2007 r. do godz. 10:00

 więcej >


ZD 341/16/2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni jezdni w ulicy Zielenieckiej w Markach z betonu asfaltowego.
Termin składania ofert - do 29 maja 2007 r. do godz. 10:00

 więcej >


ZD 341/15/2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni ulicy Braci Briggsów w Markach. Termin składania ofert - do 2007-05-29 do godz. 09:00

 więcej >


ZD 341/14/2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni jezdni w ulicy Partyzantów w Markach z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie.
Termin składania ofert - do 29 maja 2007 r. do godz. 10:00

 więcej >


ZD 341/13/2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni ulicy Wołodyjowskiego w Markach z powierzonego materiału.
Termin składania ofert - do 2007-05-22 do godz. 09:00

 więcej >


ZD 341/12/2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni ulicy Zagłoby ( na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Podolskiej) w Markach z powierzonego materiału.
Termin składania ofert - do 2007-05-22 do godz. 09:00

 więcej >


ZD 341/11/2007
Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni ulicy Koszalińskiej w Markach z powierzonego materiału.
Termin składania ofert - do 2007-05-08 do godz. 09:00

 więcej >


WI 341/08/2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację zbiornika chłonno – retencyjnego położonego przy ul. Kasztanowej w Markach.
Termin składania ofert - 7 maja 2007 r. godz: 11:30.

 więcej >


ZD. 341/10/2007
Przetarg nieograniczony na zakup płyt żelbetowych wielootworowych JOMB używanych w dobrym stanie technicznym w ilości 2800 szt. wraz z załadunkiem dostawą do Marek i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
Termin składania ofert - do 2007.05.04 do godz. 10:00

 więcej >


WOŚ. 341/1/2007
Przetarg nieograniczony na odbieranie odpadów z gospodarstw domowych, wystawianych przez mieszkańców przed posesje, załadunek na samochód i wywóz do miejsca zagospodarowania.
Termin składania ofert - do dnia 2007-05-07 do godz. 11.00

 więcej >


ZD 341/9/2007
Przetarg nieograniczony na wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową, szybkorozpadową K1-65, nawierzchni następujących ulic w Markach : Łąkówek, Dąbrowskiego, Lisia, Koszalińska. Łączna powierzchnia – 8347 m2.
Termin składania ofert - do 2007-05-07, do godz. 10:00.

 więcej >


WO 341/01/2007
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Marki.
Termin składania ofert - do 2007-04-30 do godz. 10:30

 więcej >


ZD 341/8/2007
Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni jezdni w ulicy Zimnej w Markach z betonu asfaltowego, na istniejącej podbudowie, o łącznej powierzchni 1266,0 m2
Termin składania ofert - do 4 maja 2007 r. do godz. 10:00

 więcej >


ZD 341/7/2007
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera, na drogach na terenie Miasta Marki, w latach 2007-2008.
Termin składania ofert - do dnia 2007-04-27 do godz. 10:00

 więcej >


ZD 341/6/2007
Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni ulicy Koszalińskiej w Markach z powierzonego materiału.
Termin składania ofert - do dnia 2007.4.27 do godz. 09:00.

 więcej >


ZD. 341/5/2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni z płyt trawnikowych ażurowych „eco” na powierzchni 38,0m2 oraz z kostki betonowej na powierzchni 187,0 m2 na podbudowie z kruszywa stalowniczego i podsypce piaskowej przy ul. Piłsudskiego za skrzyżowaniem z ul. Fabryczną w Markach.

 więcej >


OŚW-341/2/2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę starych drewnianych okien na nowe z tworzywa sztucznego oraz wymianę drzwi wewnętrznych na aluminiowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Markach przy ul. Dużej 3.
Termin składania ofert - do dnia 19 kwietnia 2007 roku, do godz. 12:00.

 więcej >


OŚW-341/1/2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont schodów zewnętrznych przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej nr 4 w Markach przy ul. Dużej 3.
Termin składania ofert - do 19 kwietnia 2007 roku, do godz. 12:00.
 więcej >


ZD.341/4/2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o o zamówienie publiczne na zakup płyt żelbetowych wielootworowych JOMB używanych w dobrym stanie technicznym w ilości 2800 szt.
Termin składania ofert - do dnia 2007-04-20 do godz. 12:00

 więcej >


ZD. 341/3/2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ułożenie nawierzchni z płyt JOMB (dostarczonych przez zamawiającego) w ulicy Piotra Skargi w Markach.
Termin składania ofert - do dnia 2007.04.27 do godz. 12:00

 więcej >


WI 341/07/2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Budowę oświetlenia w ulicach: Zieleniecka, Akacjowa i Strzelecka w Markach”
Termin składania ofert - do dnia 11 kwietnia 2007 r. do godziny 11:30

 więcej >


W.I. 341/06/2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odwodnienia w ul. Lisa Kuli w Markach.
Termin składania ofert - do dnia 27 kwietnia 2007r. godz: 11:30.

 więcej >


WI 341/05/2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia w ulicach: Zielona, Podleśna, Żurawinowa i Borówkowa w Markach.
Termin składania ofert - do dnia 6 kwietnia 2007 r do godziny 11:30.

 więcej >


WI 341/04/2007
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu zagospodarowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach przy ul. Okólnej.
Termin składania ofert - do dnia 2007-04-10 do godz. 11:00

 więcej >


ZD. 341/2/2007
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont chodnika i wjazdów w ul. Rejtana w Markach
Termin składania ofert - do dnia 2007.04.27 do godz. 12:00

 więcej >


ZD 341/1/2007
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Marki.
Termin składania ofert - do 2007-03-23 do godz. 12:00

 więcej >


WI 341/03/2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej na terenie miasta Marki.
Termin składania ofert - do 2007-04-12 do godz. 11:30.

 więcej >


WI 341/02/2007
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanału sanitarnego w ul. Walewskiej wraz z przyłączami w Markach
Termin składania ofert - do dnia 15 marca 2007 r. godz: 11:30.

 więcej >


WI 341/01/2007
Ogłoszenie o wszczeciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach zaplecza Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul Szkolnej 9 w Markach.
Termin składania ofert - do 8 marca 2007 r. godz: 11:30.

 więcej >


WO 341/2/2007
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Marki.
Termin składania ofert - do dnia 2007-02-27 do godz. 12:00

 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/07/01 12:23:38
Redaktor: Ewelina Kuzioła

realizacja informatyczna: logo ornak