bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne - przetargi - 2008

WOŚ. 341/22/08
Ogłoszenie o zamówieniu na odbieranie od mieszkańców odpadów komunalnych (opakowania szklane, makulatura i opakowania z papieru i tektury ,opakowania z tworzyw sztucznych, puszki aluminiowe i metalowe) pochodzących z gospodarstw domowych z terenu miasta Marki, zbieranych selektywnie w systemie "workowym" i ich wywóz do miejsc zagospodarowania. Termin składania ofert - do dnia 2009-01-09 do godz. 11.00

 więcej >


ZMK-341/5/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Termin składania ofert - do 2009-01-07 do godz. 15.00.

 więcej >


ZD.341/24/08
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Marki w sezonie zimowym 2008/2009 oraz jednorazowe sprzątanie nawierzchni po okresie zimowym.” Termin składania ofert - 15.12.2008 r. do godz. 10.00

 więcej >


WOŚ.341/21/08
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę worków z tworzyw sztucznych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Termin składania ofert - 2008-12-11 do godz. 11.00.

 więcej >


WOŚ.341/20/08
Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie od mieszkańców odpadów komunalnych (opakowania szklane, makulatura i opakowania z papieru i tektury ,opakowania z tworzyw sztucznych, puszki aluminiowe i metalowe) pochodzących z gospodarstw domowych z terenu miasta Marki, zbieranych selektywnie w systemie "workowym" i ich wywóz do miejsc zagospodarowania , na potrzeby Gminy Miasto Marki. Miejsce i termin składania ofert - do dnia 2008-12-10 do godz. 11.00

 więcej >


ZD 341/23/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta Marki o łącznej długości 57,071 km w sezonie zimowym 2008/2009 oraz jednorazowe sprzątanie nawierzchni ulic po okresie zimowym. Termin składania ofert - do dnia 28.11.2008 r. do godz. 10:00

 więcej >


ZD 341/22/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bandurskiego i Okólnej w Markach. Termin złożenia ofert - 30.10.2008 r. do godz. 10.00.

 więcej >


WI 341/20/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na remont sali gimnastycznej klubu sportowego MARCOVIA 2000 wraz z zapleczem. Termin składania ofert - 2008-10-03 do godz. 11:00.

 więcej >


WO 341/7/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Marki. Termin składania ofert - do dnia 22.09 2008 r. do godz. 11:30.

 więcej >


ZD 341/21/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Zosi w Markach z frezu asfaltowego. Termin złożenia ofert - do dnia 30.09 2008 r. do godz. 11:00.

 więcej >


WI 341/19/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia ulic Poniatowskiego-Kwiatowa w Markach. Termin składania ofert - 2008-09-24 do godz. 11:15.

 więcej >


WI 341/17/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie projektu gimnazjum wraz z otoczeniem w Markach przy ul. Wspólnej. Termin składania ofert - do 2008-10-20 do godz. 11:00.

 więcej >


WOŚ.341/11/08
Ogłoszenie o zamówieniu na odmulenie i renowację rowu melioracyjnego na długości 1272mb., przebiegającego od ul. Zielonej, wzdłuż ul Legionowej do rzeki Czarnej. Oferty należy składać do dnia: 2008-09-03 do godz. 16.00

 więcej >


ZD 341/20/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie nawierzchni ulic Fiołkowej i Długiej w Markach z powierzonego materiału. Termin złożenia ofert : do dnia 12.09. 2008 r. do godz. 10:00.

 więcej >


WI 341/18/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu na terenie miasta Marki. Termin składania ofert - do 2008-08-28 do godz. 11:30.

 więcej >


W.I. 341/14/2008
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodnika w ul Bandurskiego od ul Okólnej do cmentarza w Markach. Termin składania ofert - do 2 września 2008 r do godz. 11:30.

 więcej >


ZD 341/19/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie nawierzchni ulicy Promiennej w Markach z powierzonego materiału . Termin złożenia ofert - do 29 sierpnia 2008 r. do godz. 10:00.

 więcej >


ZD 341/18/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie nawierzchni ulic Złotej i Platynowej w Markach z powierzonego materiału. Termin złożenia ofert - do 29 sierpnia 2008 r. do godz. 10:00.

 więcej >


ZD 341/17/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie nawierzchni jezdni ulic Podgórskiej i Łąkówek w Markach z frezu asfaltowego. Termin złożenia ofert - do dnia 8 sierpnia 2008 r. do godz. 11:00.

 więcej >


ZD 341/16/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację wymienionych dróg gminnych - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia wraz z oczyszczeniem nawierzchni. Termin złożenia ofert do dnia 01.08.2008 r. do godz. 10:00.

 więcej >


ZD 341/15/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg Gminnych na terenie miasta Marki. Termin złożenia ofert do dnia 08.08.2008 r. do godz. 10:00.

 więcej >


WI 341/15/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu na terenie miasta Marki. Oferty należy składać do dnia: 2008-07-25 do godz. 11:30.

 więcej >


ZD 341/14/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę nawierzchni ulicy Sienkiewicza. Termin złożenia ofert do dnia 04.08.2008 r. do godz. 10:00.

 więcej >


ZD 341/13/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę nawierzchni ulicy Podleśnej (od ul. Granicznej do Zielonej), ul. Zielonej (od ul.Podleśnej do ul.Spacerowej, ul. Spacerowej (od ul. Zielonej do ul. Legionowej) w Markach. Termin złożenia ofert do dnia 04.08.2008 r. do godz. 10:00.

 więcej >


WI 341/16/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę wodociągu w ulicy Husarii w Markach. Termin składania ofert - do dnia 2008-08-05 do godz. 11:30

 więcej >


WPR.341/3/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na Program rewitalizacji obiektów miejskich (trzech budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Markach przy ulicy Barskiej 2, Barskiej 4, Barskiej 6) z uwzględnieniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Marki 2005-2013” oraz „Koncepcji dla wybranych projektów rewitalizacyjnych Miasta Marki” wraz z wytycznymi realizacyjnymi. Termin składania ofert - do dnia 2008.07.09 do godz. 14.30.

 więcej >


ZD 341/12/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę nawierzchni ulicy Warszawskiej w Markach. Termin złożenia ofert do dnia 22.07.2008 r. do godz. 10:00.

 więcej >


WI 341/10/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie projektu budowy gimnazjum wraz z otoczeniem przy ul. Wspólnej. Termin składania ofert - 2008-07-16 do godz. 11:00.

 więcej >


ZD 341/11/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie nawierzchni z frezu asfaltowego ulicy Orzeszkowej w Markach.
Termin złożenia ofert - 7 lipca 2008 r. do godz. 10:00.

 więcej >


ZD 341/10/2008
Ogłoszenie o zamówieniu „na wykonanie nawierzchni ul. Zygmuntowskiej (na odcinku od Al.Piłsudskiego do ul. Żeromskiego) i ul. Żeromskiego (na odcinku od ul. Zygmuntowskiej do ul. Czarnieckiego) w Markach z powierzonego materiału.
Termin składania ofert - 7 lipca 2008 r. do godz. 10:00.

 więcej >


ZMK-341/4/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie targowiska w Markach przy ul. Paderewskiego.
Termin składania ofert - 2008-06-26 do godz. 12.00.

 więcej >


W.I. 341/12/2008
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przebudowę chodnika wraz z wjazdami na posesje w ulicy Kościuszki od ul Okólnej do granic miasta.
Termin składania ofert - 24 czerwca 2008 r do godz. 11:30.

 więcej >


WI 341/11/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia ulicy Zielenieckiej na odcinku od ul. Ząbkowskiej do ul. Traugutta.
Termin składania ofert - do 2008-06-18 do godz. 11:15.

 więcej >


ZMK-341/3/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na docieplenie ścian budynku ul. Lisa Kuli 3a.
Termin składania ofert - 2008-06-09 do godz. 12.00.

 więcej >


WI.341/9/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie kompleksowych projektów drogowych budowlano-wykonawczych ul. Okólnej w Markach.
Termin składania ofert - do 28 maja 2008 roku do godziny 11.00.

 więcej >


WI.341/8/2008
Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Pomnikowej 21 w Markach (stare skrzydło - I etap)
Termin składania ofert - 30-05-2008 r. godz. 11.30.

 więcej >


ZD 341/9/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę nawierzchni ulicy Żytniej.
Termin złożenia ofert - do dnia 27.05.2008 r. do godz. 10:00.

 więcej >


ZD 341/8/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę nawierzchni ulicy Cisowej.
Termin złożenia ofert - do 27.05.2008 r. do godz. 10:00.

 więcej >


ZD 341/7/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę nawierzchni ulicy Żeromskiego (od ul. Sosnowej do ul. Czarnieckiego) w Markach.
Termin złożenia ofert - do 08.05.2008r. do godz. 10:00.

 więcej >


ZD 341/6/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę nawierzchni ulicy Zabawnej w Markach.
Termin złożenia ofert - do 08.05.2008r. do godz. 10:00.

 więcej >


WI 341/7/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na „Opracowanie kompleksowego projektu drogowego budowlano-wykonawczego ul. Okólnej w Markach.
Termin składania ofert: 2008-04-29 do godz. 11:00.

 więcej >


ZD 341/5/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę nawierzchni ulicy Rydza Śmigłego
Termin złożenia ofert - do 30.04.2008r. do godz. 10:00.

 więcej >


ZD 341/4/2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nawierzchni ulicy Długosza ( na odcinku od ul. Orła Białego do ul. Sobieskiego) w Markach z powierzonego materiału.
Termin składania ofert - 18 kwietnia 2008 r. do godz. 12:00

 więcej >


W.I 341/06 /2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - sala gimnastyczna przy ul Dużej 3 w Markach
Termin składania ofert - 2008-04-17 do godz. 11:30

 więcej >


ZD.341/3/2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na transport frezu asfaltowego tzw. destruktu
Termin składania ofert - do dnia 2 kwietnia 2008 r. do godz. 12:00

 więcej >


WI 341/05/2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę wodociągu na terenie miasta Marki, w ulicach: w drodze dojazdowej od ul Szkolnej, Podkomorzego, Nauczycielskiej, Janczarów, Parkowej
Termin składania ofert - 2008-04-04 do godz. 11:30

 więcej >


ZD 341/2 /2008
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bandurskiego i Okólnej w Markach.
Termin składania ofert - 28 marca 2008 r. do godz. 09:00.

 więcej >


WI 341/04/2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulic: Gerwazego, Promienna, Długosza, Barska, Krzywa, Bema-Równa, Skłodowskiej oraz w drodze bez nazwy od ulicy Pogodnej.
Termin składania ofert - 31 marca 2008 r do godziny 11:00.

 więcej >


WI 341/03/2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę wodociągu w ulicach: Mała, Napoleona, Pocztowa, Żwirowa, Wybickiego, Piotrówka, Kukier, Kossaka, Kusocińskiego, Maratońska.
Termin składania ofert - 2008-03-31 do godz. 11:30.

 więcej >


WPR.341/2/2008
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Program rewitalizacji obiektów miejskich (Fabryki oraz Pałacyku Briggsów) z uwzględnieniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Marki 2005-2013” oraz „Koncepcji dla wybranych projektów rewitalizacyjnych Miasta Marki” wraz z wytycznymi realizacyjnymi.
Termin składania ofert - 2008.03.13 do godz. 13:30

 więcej >


WI 341/02/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę i rozbudowę budynku biurowego z zapleczem technicznym w Markach przy ul Lisa Kuli 3.
Termin składania ofert - 2008-03-25 do godz. godz.11:30.

 więcej >


ZMK-341/2/2008
Ogłoszenie o zamówieniu na całodobową ochronę fizyczną i monitoring obiektów położonych w Markach przy ul. Br.Briggsów 11 i utrzymanie czystości terenu przy w/w obiektach.
Termin składania ofert - 2008-03-10 do godz. godz. 12.00

 więcej >


W.I. 341/01/2008
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego.
Przedmiot zamówienia: Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.:
„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Duża 3 w Markach”
Termin składania ofert - do dnia 2008-02-29 do godz. 12:00

 więcej >


ZD. 341/1/2008
Przetarg nieograniczony na konserwacje oświetlenia drogowego w Markach w latach 2008-2009. Termin składania ofert - do 14.02.2008. do godz. 11:00

 więcej >


WPR.341/1/2008
Ogłoszenie o przetargu na opracowanie programu rewitalizacji obiektów miejskich z uwzględnieniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Marki 2005-2013” oraz „Koncepcji dla wybranych projektów rewitalizacyjnych Miasta Marki” wraz z wytycznymi realizacyjnymi.
Termin składania ofert - do 2008-02-14 do godz. 12.30.

 więcej >


ZMK-341/1/2008.
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz odpadów stałych komunalnych, segregowanych surowców wtórnych, komunalnych odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta Marki i ich zagospodarowanie.
Termin składania ofert - do 2008-01-25 do godz. 12.00.

 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/07/01 12:28:47
Redaktor: Ewelina Kuzioła

realizacja informatyczna: logo ornak