bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne - 2009 rok

ZD 341/10/2009
Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację oświetlenia drogowego w Markach w latach 2010 – 2011. Termin składania ofert - 2009-12-01 do godz. 9.00.WI 341/08/2009

 więcej >


WI 341/08/2009
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę przewodu wodociągowego na terenie miasta Marki w ulicach: Kordeckiego, Butrymów, oraz przyłącza wodociągowego w drodze dojazdowej od ul. Jagiełły. Termin składania ofert - 2009-07-21 do godz. 11:30.

 więcej >


WI 341/06/2009
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia ulicy Grażyny wraz z łącznikami w Markach. Termin składania ofert - 17 lipca 2009 roku do godziny 10:00.

 więcej >


WOŚ.341/5/09
Ogłoszenie o zamówieniu na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Marki. Termin złożenia ofert do dnia 18 czerwca 2009 roku do godziny 10:00.

 więcej >


WI 341/05/2009
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki. Termin złożenia ofert do dnia 19 maja 2009 roku do godziny 10:00.

 więcej >


ZD 341/8/2009
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę nawierzchni ulicy Rynkowej w Markach. Termin złożenia ofert do dnia 21.05.2009 r. do godz. 10:00.

 więcej >


ZD 341/7/2009
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę nawierzchni ulicy Batorego w Markach. Termin złożenia ofert do dnia 18.05.2009 r. do godz. 10:00.

 więcej >


ZD 341/6/2009
Ogłoszenie o zamówieniu na „wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych grysami i emulsją”. Termin złożenia ofert: do dnia 11.05.2009 r. do godz. 11:00.

 więcej >


ZD 341/5/2009
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie nawierzchni jezdni ulic w Markach z powierzonego materiału tj. z frezu asfaltowego. Termin złożenia ofert: do dnia 06.05.2009 r. do godz. 11:00.

 więcej >


ZD.341/4/2009
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego miasta Marki. Termin składania ofert - do 2009-04-16 do godz. 9.00

 więcej >


WI 341/03/2009
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa systemu monitoringu CCTV w mieście Marki - I etap „. Oferty należy składać do dnia: 2009-05-07 do godz. 11:00

 więcej >


ZD.341/3/2009
Ogłoszenie o zamówieniu na transport frezu asfaltowego tzw. destruktu.Termin złożenia ofert - do 1 kwietnia 2009 r. do godz. 11:00.

 więcej >


WOŚ.341/2/09
Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów z kontenerów KP-7 posiadanych przez Wykonawcę i ustawionych w określonych przez Zamawiającego terminach i miejscach na terenie miasta Marki. Termin składania ofert - 2009-03-23 do godz. 10.00.

 więcej >


WI 341/04/2009
Gmina Miasto Marki zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Sokolej, Pułaskiego i Traugutta w Markach. Termin składania ofert - 2009-03-27 do godziny 12:00.

 więcej >


WOŚ.341/1/09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Marki. Oferty należy składać do dnia: 2009-03-06 do godz. 10.00.

 więcej >


ZD.340/2/2009
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg w Markach. Termin składania ofert - do dnia: 2009-03-10 do godz. 9.00.

 więcej >


WI.341/02/2009
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia w ulicach Norwida, Pieniążka, Szydłowieckiej i Teligi w Markach. Termin składania ofert do dnia: 2009-03-12 do godziny 12:00.

 więcej >


WI.341/01/2009
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę przewodu wodociągowego na terenie miasta Marki w ulicach: Jaskółcza, Marsa, Opolska, Ustronie, Krasińskiego, Grażyny, Spacerowa. Termin składania ofert do dnia: 2009-03-12 do godz. godz. 11:30.

 więcej >


ZD.341/1/2009
Ogłoszenie o zamówieniu na awaryjne naprawy dróg gruntowych. Termin składania ofert - do dnia 2009-02-19 do godz. 9.00

 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/07/01 12:22:35
Redaktor: Ewelina Kuzioła

realizacja informatyczna: logo ornak