bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne - 2010 rok

ZD.341/10/10
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę nawierzchni ulicy Jana Brzechwy w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2010 godzina 09:00.

 więcej >


WOŚ.341/17/10
Ogłoszenie o przetargu na odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Marki wraz transportem do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2010-09-03 do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego.

 więcej >


WOŚ.341/5/10
Ogłoszenie o zamówieniu na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Marki. Termin składania ofert: do dnia 2010-08-04 do godz. 13.10.

 więcej >


WI 341/8/2010
Ogłoszenie o zamówieniu na remont Pomnika Dziesięciu powieszonych w Markach u zbiegu ulic: Paderewskiego i Piłsudskiego. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2010 godzina 11:50.

 więcej >


WI 341/5/2010
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie boisk sportowych w Markach (dz. ew. nr 3 w obrębie 5-03) w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2010 godzina 12:00.

 więcej >


WI 341/7/2010
Ogłoszenie o zamówieniu na remont Pomnika Dziesięciu powieszonych w Markach u zbiegu ulic: Paderewskiego i Piłsudskiego. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2010 godzina 11:50.

 więcej >


ZD.341/9/2010
Zamówienie na wykonanie na podstawie zleceń cząstkowych, nawierzchni jezdni ulic w Markach, z powierzonego materiału tj. frezu asfaltowego, o łącznej powierzchni 17 500,0 m2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2010 godzina 11:00.

 więcej >


WI.341/6/2010
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia w ulicy Granicznej w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2010 godzina 11:20.

 więcej >


ZD.341/7/2010
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii dla potrzeb oświetlenia dróg w Markach.Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2010 godzina 10:00.

 więcej >


ZD.341/6/2010
Ogłoszenie o zamówieniu na naprawy cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2010 godzina 11:00.

 więcej >


ZD.341/5/2010
Ogłoszenie o zamówieniu na transport frezu asfaltowego tzw. destruktu. Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2010 godzina 9:00.

 więcej >


ZD.341/4/2010
Ogłoszenie o zamówieniu na transport frezu asfaltowego tzw. destruktu. Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2010 godzina 11:00.

 więcej >


WI 341/4/2010
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach przy ul. Szkolnej 9. Oferty należy składać do dnia 7 maja 2010 roku do godz. 11:00.

 więcej >


ZD.341/3/2010
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii dla potrzeb oświetlenia dróg w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2010 godzina 10:00.

 więcej >


ZD.341/2/2010
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych grysami i emulsją asfaltową. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2010 godzina 09:00.

 więcej >


WI.341/3/2010
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia w ulicach Wroniej i Stawowej w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2010 godzina 11:20.

 więcej >


WI.341/2/2010
Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację kuchni z zapleczem i stołówką w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach, ul. Pomnikowa 21. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2010 godzina 11.50.

 więcej >


WI 341/1/2010
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach przy ul. Szkolnej 9. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Marki al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki pok. 6 (Kancelaria Ogólna).

 więcej >


ZD.341/1/10
Ogłoszenie o zamówieniu na naprawy cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta Marki.Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert - 08.03.2010 godzina 10:00.

 więcej >


WOŚ. 341/3/10
Ogłoszenie o zamówieniu na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Marki. Termin składania ofert - do 2010-02-09 do godz. 13.00.

 więcej >


WOŚ. 341/2/10
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę worków z tworzyw sztucznych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Termin składania ofert - do dnia 2010-02- 08 do godz. 11.00 .

 więcej >


WOŚ. 341/1/10
Ogłoszenie o zamówieniu na odbieranie odpadów opakowaniowych ze szkła, tektury i kartonu, tworzyw sztucznych oraz makulatury z gospodarstw domowych, wystawianych przez mieszkańców przed posesje, załadunek na samochód i wywóz do miejsca zagospodarowania. Termin składania ofert - do dnia 2010-01- 22 do godz. 13.00.

 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/07/01 12:21:28
Redaktor: Ewelina Kuzioła

realizacja informatyczna: logo ornak