bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne - 2011 rok

WI.271.65.2011
Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji budowy obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ulicy Wspólnej w Markach. Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - 13.1.2012 godz. 11:00.

 więcej >


WI.271.64.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki w latach 2012-2013. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2012 godzina 11:20.

 więcej >


WI.271.63.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę worków z tworzyw sztucznych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2011 godzina 12:00.

 więcej >


WI.271.60.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i wdrożenie kompletnej platformy e-usług publicznych wraz z dostawą wymaganego sprzętu dla Projektu "e-Marki - rozwój e-usług oraz poprawa efektywności pracy administracji dzięki technologiom ICT". Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2011 godzina 10:00.

 więcej >


WI.271.59.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na wywóz nieczystości płynnych pochodzących z nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2011 godzina 11:50.

 więcej >


WI.271.56.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę, montaż i uruchomienie lodowiska sezonowego wraz z wyposażeniem w ramach programu Biały Orlik dla kompleksu sportowego w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2011 godzina 11:00.

 więcej >


WI.271.54.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawe worków z tworzyw sztucznych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2011 godzina 11:00.

 więcej >


WI.271.53.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na stałą obsługę prawną na rzecz Gminy Miasta Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2011 godzina 11:00.

 więcej >


WI.271.52.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2011 godzina 11:00.

 więcej >


WI.271.51.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę odwodnienia fragmentów ulic: Solskiego, Lisa Kuli i Sokolej w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2011 godzina 11:50.

 więcej >


WI.271.50.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie zajęć w trzech zakresach: wyrównywanie szans edukacyjnych; rozwijanie umiejętności kluczowych; wspomaganie rozwoju w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota w Markach ul. Duża 3 w ramach projektu Równy Start w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2011 godzina 12:00.

 więcej >


WI.271.49.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta marki w sezonie zimowym 2011/2012. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2011 godzina 11:50.

 więcej >


WI.271.48.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych oraz programu prewencyjnego w 5 szkołach z terenu gminy Marki w ramach projektu Równy Start - programy rozwojowe szkół podstawowych w Markach w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2011 godzina 12:00.

 więcej >


WI.271.47.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi szkolnictwa podstawowego - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych, specjalistycznych oraz programu prewencyjnego w 5 szkołach z terenu gminy Marki w ramach projektu,,Równy Start – programy rozwojowe szkół podstawowych w Markach”. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 30.9.2011 - 12:00.

 więcej >


WI.271.46.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontów pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach komunalnych w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2011 godzina 11:20.

 więcej >


WI.271.45.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia na ulicy Wołodyjowskiego w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2011 godzina 11:20.

 więcej >


WGN.6870.201.2011
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Marki zaprasza do składania ofert na wykonanie mapy z projektowanym podziałem wraz z wytyczeniem projektu w terenie. Termin składania ofert - 03.10.2011 roku do godz. 16.00

 więcej >


WI.271.44.2011
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Renowacja dwóch rowów melioracyjno-komunalnych na terenie miasta Marki (R 7-1-2 i Rów 6-4)”. Oferty należy składać do dnia 19 września 2011 roku do godz. 11:00.

 więcej >


WI.271.43.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę odwodnienia fragmentów ulic: Zielenieckiej i Traugutta w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2011 godzina 12:00.

 więcej >


WI.271.42.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę odwodnienia fragmentów ulic: Ząbkowskiej, Lisa Kuli, Gen. Zajączka i Sowiej w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2011 godzina 12:20.

 więcej >


WI.271.41.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na renowację dwóch rowów melioracyjno-komunalnych na terenie miasta Marki (R 2-1-2 i Rbo 22). Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2011 godzina 11:00.

 więcej >


WI.271.40.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę i modernizację kanalizacji deszczowo-drenażowej w ulicy Okólnej i Kościuszki w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.09.2011 godzina 11:50.

 więcej >


WI.271.39.2011
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i częściową rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w celu udrożnienia ulicy Kwiatowej w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 8.09.2011 godzina 11:50.

 więcej >


WI.271.38.2011
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Renowacja rowów melioracyjno-komunalnych na terenie miasta Marki (R7-1, Rbo 28, Rbo 28-1, Rbo 30, oraz Rbo 32)”. Oferty należy składać do dnia 9 września 2011 roku do godz. 11:00.

 więcej >


WI.271.37.2011
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Renowacja dwóch rowów melioracyjno-komunalnych na terenie miasta Marki. (R 7-1-2 i Rów 6-4)”. Oferty należy składać do dnia: 1 września 2011 roku do godz. 11:00.

 więcej >


WI.271.36.2011
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na renowację dwóch rowów melioracyjno-komunalnych na terenie miasta Marki. Oferty należy składać do dnia 26 sierpnia 2011 roku do godz. 11:00.

 więcej >


WI.271.35.2011
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i częściową rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w celu udrożnienia ulicy Kwiatowej w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2011 godzina 11:50.

 więcej >


WI.271.34.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Markach w roku szkolnym 2011/2012 z podziałem na dwa zadania polegające na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu na drodze dom - szkoła - dom. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Marki al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki.

 więcej >


WI.271.33.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach w ramach programu Radosna Szkoła. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki.

 więcej >


WI.271.32.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia na ulicy Ceglanej w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowanlu lub ofert: 26.08.2011 godzina 11:20.

 więcej >


WI.271.31.2011
Ogłoszenie o zamówieniu opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy siedziby Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wspólnej w Markach. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 31.8.2011 - 12:00.

 więcej >


WI.271.29.2011
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia na całodobową ochronę fizyczną obiektów i mienia położonych na terenie nieruchomości przy ul. Braci Briggsów 11 w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2011 godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, pokój nr 6.

 więcej >


WI.271.28.2011
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu posadzki w sali dla 4-latków oraz roboty remontowo-budowlane w salach lekcyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2011; godzina 11:20, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki; Kancelaria Ogólna - pokój nr 6.

 więcej >


WI.271.27.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie boiska sportowego w Markach przy ulicy Stawowej w ramach budowy kompleksu Moje boisko-Orlik 2012. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2011, godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, pok. 6 - Kancelaria Ogólna.

 więcej >


WI.271.26.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Okólnej 14 w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2011; godzina 11:20, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki; Kancelaria Ogólna - pokój nr 6.

 więcej >


WI.271.25.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na transport frezu asfaltowego tzw. destruktu. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2011 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J, Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, pokój nr 6.

 więcej >


WI.271.24.2011
Przebudowa drogi serwisowej - DK8 ul. Piłsudskiego, na odcinku od ul. Małej do ul. Wąskiej w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2011 r.; godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Pilsudskiego 95, 05-270 Marki, pokój nr 6.

 więcej >


WI.271.23.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków na terenie miasta Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 08.06.2011 godzina 11:20, miejsce: w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Kancelaria Ogólna - pokój nr 6.

 więcej >


WI.271.22.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia na ulicy Długiej w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2011 godzina 11:20, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Kancelaria Ogólna - pokój nr 6.

 więcej >


WI.271.21.2011
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie nawierzchni jezdni z powierzonego materiału tj. z frezu asfaltowego w mieście Marki. Oferty należy składać do dnia: 2011-05-30 do godz. 11:50 w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, pokój nr 6 - Kancelaria ogólna.

 więcej >


WI.271.20.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego miasta Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2011 godzina 11:20, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Kancelaria Ogólna - pokój nr 6.

 więcej >


WI.271.19.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na transport frezu asfaltowego tzw. destruktu. Oferty należy składać do dnia: 2011-05-09 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna - pokój nr 6.

 więcej >


WI.271.18.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2011 godzina 11:20, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Kancelaria Ogólna - pokój nr 6.

 więcej >


WI.271.17.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na renowację i odbudowę rowów komunalnych na terenie miasta Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Marki al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki.

 więcej >


WI.271.16.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na renowację i odbudowę rowów komunalnych na terenie miasta Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Marki al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.

 więcej >


WI.271.15.2011
Ogłoszenie o przetargu na dostawę kruszonego gruzu z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie miasta Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2011 r. godzina 11:50 w siedzibie zamawiającego.

 więcej >


WI.271.14.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2011 godzina 11:50, miejsce: Urząd Miasta Marki al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.

 więcej >


WI.271.13.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na odbieranie z gospodarstw domowych z terenu miasta Marki odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Marki al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki pokój nr 6 - kancelaria ogólna.

 więcej >


WI.271.12.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na transport frezu asfaltowego tzw. destruktu. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2011 godzina 11:50, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Kancelaria Ogólna - pokój nr 6.

 więcej >


WI.271.11.2011
Przedłużenie odwodnienia w ul. Sowińskiego oraz odwodnienie ul Dobrej, odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Sowińskiego. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2011 godzina 11:50, miejsce: Urząd Miasta Marki al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki.

 więcej >


WI.271.10.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji tłocznej wód deszczowych w ulicy Kasztanowej w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2011 r. godzina 11.50; miejsce: Urząd Miasta Marki al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki pokój nr 6 - kancelaria ogólna.

 więcej >


WI.271.9.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na renowację dwóch rowów melioracyjno-komunalnych na terenie miasta Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Marki al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki pokój nr 6 - kancelaria ogólna.

 więcej >


WI.271.8.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i transport odpadów stałych z terenu posesji komunalnych i użyteczności publicznej na terenie miasta Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: ofert: 22.03.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Marki al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki pokój nr 6 - kancelaria ogólna.

 więcej >


WI.271.6.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia ulic: Olsztyńskiej, Traugutta, Kordeckiego i Zagłoby w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2011 r. godzina 11: 20 w siedzibie zamawiającego.

 więcej >


WI.271.5.2011
Ogłoszenie o przetargu na dostawę kruszonego gruzu z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie miasta Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2011 r. godzina 11: 50 w siedzibie zamawiającego.

 więcej >


WI.271.4.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia ulic Krasińskiego, Brzechwy, Kurpińskiego i Środkowej w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2011, godzina 11:20, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.

 więcej >


WI.271.3.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oswietlenia ulic Batalionów Chłopskich i Wierzbowej w Markach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2011 godzina 11:20, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.

 więcej >


WI.271.2.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na interwencyjne usługi w zakresie dróg na terenie miasta Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2011 godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.

 więcej >


WI.271.1.2011
Ogłoszenie o zamówieniu na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Marki i umieszczenie w schronisku. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Marki al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki pok. nr 6 - Kancelaria Ogólna.

 więcej >


WI.341/1/2011
Ogłoszenie o zamówieniu usługi na odbieranie od mieszkańców odpadów (opakowania szklane, makulatura i opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, puszki aluminiowe i metalowe) pochodzących z gospodarstw domowych z terenu miasta Marki, zbieranych selektywnie w systemie workowym i ich wywóz do miejsc zagospodarowania. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2011 godzina 11: 00, miejsce: Urząd Miasta Marki al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki pok. 6 – Kancelaria Ogólna.

 więcej >


WI.341.2011.02
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawe worków z tworzyw sztucznych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Marki. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Marki al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki pok. 6 - Kancelaria Ogólna.

 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/07/01 12:21:08
Redaktor: Ewelina Kuzioła

realizacja informatyczna: logo ornak