bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne - 2013 rok

WI.271.51.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Interwencyjne usługi w zakresie dróg gruntowych na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 03.01.2014 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.50.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 17.12.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.49.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę przepustu z zastawką przy ulicy Długiej w Markach w ciągu rowu melioracyjno - komunalnego R-2 na działce nr ew. 115 obreb 1-01 Marki. Termin składania ofert: 17.12.2013 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.48.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Markach na lata 2014-2015. Termin składania ofert: 09.12.2013 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.47.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Remont pomieszczeń biurowych w budynku "B" Urzędu Miasta Marki. Termin składania ofert: 12.12.2013 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.46.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Szkolna dla obrębu 5-10 oraz osiedla Leśna dla obrębu 5-12 w Markach. Termin składania ofert: 6.12.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.45.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi z terenu Gminy Miasto Marki". Termin składania ofert: 28.11.2013 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.44.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont części wnętrza budynku biurowego urzędu miasta Marki". Termin składania ofert: 22.11.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.43.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont budynku sportowego w Markach ul. Wspólnej 12". Termin składania ofert: 07.11.2013 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.42.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę chodnika w ulicy Głównej w Markach". Termin składania ofert: 05.11.2013 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.41.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont części wnętrza budynku biurowego urzędu miasta Marki". Termin składania ofert: 24.10.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.40.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Marki w roku 2013/2014". Termin składania ofert: 14.10.2013 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.39.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i chodnika z kostki brukowej betonowej na ulicy Karłowicza w Markach (odcinek od ul. Grunwaldzkiej w kierunku ulicy Kurpińskiego) o długości 130,0 m”. Termin składania ofert: 04.10.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.38.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Likwidację nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych i budowlanych na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 24.09.2013 r. godzina 11:20, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.37.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawa i montaż barier ochronnych jednostronnych bezprzekładkowych N2, W6 (typu SP05/4)". Termin składania ofert: 13.09.2013 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.36.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III w 5 szkołach podstawowych z terenu miasta Marki w ramach projektu ,,INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W 5 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY MARKI” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.". Termin składania ofert: 28.08.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.35.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę placów zabaw w Markach w ramach programu "Radosna szkoła". Termin składania ofert: 27.08.2013 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.34.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie nawierzchni jezdni z powierzonego materiału tj. z frezu asfaltowego w mieście Marki". Termin składania ofert: 30.08.2013 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.33.2013
Świadczenie usług transportowych w roku szkolnym 2013-2014 dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Markach z podziałem na dwa zadania polegające na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu na drodze dom - szkoła - dom. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Marki al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki pok6j nr 6 - kancelaria ogólna.
 więcej >


WI.271.32.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni w częśći ulicy Szkolnej w Markach.Termin składania ofert: 22.08.2013 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.31.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wczasowej w Markach". Termin składania ofert: 08.08.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.30.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę placów zabaw w Markach w ramach programu "Radosna szkoła". Termin składania ofert: 01.08.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.29.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowę ściany szczytowej w budynku gospodarczym położonym w Markach przy ul. Dużej 1b w Markach". Termin składania ofert: 31.07.2013 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
Nowy termin składania ofert: 02.08.2013 godz. 11:50
 więcej >


WI.271.28.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt, bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta Marki". Termin składania ofert: 15.07.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.27.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt, bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta Marki". Termin składania ofert: 27.06.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 28.06.2013 r. godz. 11:00  więcej >


WI.271.26.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę oświetlenia drogowego ulic: Fredry i Gałczyńskiego, Makuszyńskiego, Kusocińskiego w Markach". Termin składania ofert: 26.06.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.25.2013
Ogłoszenie o przetargu na transport frezu asfaltowego tzw. destruktu. Termin składania wniosków: do dnia 13.06.2013 r. do godziny 11:50., miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.24.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 31.05.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.23.2013
Ogłoszenie o przetargu na transport frezu asfaltowego tzw. destruktu. Termin składania wniosków: do dnia 28 maja 2013 do godziny 11:50., miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.22.2013
Ogłoszenie o przetargu na ,,Świadczenie usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych na terenie miasta Marki”. Termin składania wniosków: do dnia 17 maja 2013 do godziny 11:20., miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.21.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Marki. Termin składania ofert: 15 maja 2013 r. godzina 11:20, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.20.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Ochronę fizyczną obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości - stadionu położonego przy ul. Wspólnej 12 w Markach". Termin składania ofert: 18.04.2013 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.19.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na ,,Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki”. Termin składania ofert: 8 kwietnia 2013 roku do godz. 11:20 w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Kancelaria Ogólna - pokój nr 6
 więcej >


WI.271.18.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Odbiór i transport odpadów stałych i segregowanych surowców wtórnych z terenu posesji komunalnych i użyteczności publicznej na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 03.04.2013 r. godzina 11:20, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.17.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi z terenu Gminy Miasto Marki". Termin składania ofert: 27.03.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.16.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych miasta Marki". Termin składania ofert: 02.05.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 20.05.2013 r. godz. 11:00.  więcej >


WI.271.14.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do miasta Marki". Termin składania ofert: 07.03.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.13.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Odbieranie z gospodarstw domowych z terenu miasta Marki odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych". Termin składania ofert: 08.03.2013 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.12.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie projektów drogowych w mieście Marki". Termin składania ofert: 12.03.2013 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.11.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Równanie dróg gruntowych na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 12.03.2013 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
Zmiana terminu składania ofert- do 14.03.2013 r. godz. 10:00. Zmiana treści SIWZ oraz załączników.
 więcej >


WI.271.10.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa oświetlenia ulic: Tatarskiej, Kamienieckiej, Skowroniej, Wiśniowieckiego, Nałkowskiej, Letniej i Wąskiej w Markach". Termin składania ofert: 01.03.2013 r. godzina 11:20, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.09.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do miasta Marki". Termin składania ofert: 01.03.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.7.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Marki w 2013 roku". Termin składania ofert: 07.02.2013 r. godzina 12:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.6.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Naprawę cząstkową dróg gminnych w Markach". Termin składania ofert: 08.02.2013 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.5.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę kruszonego gruzu ceglano-betonowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 30.01.2013 r. godzina 11:20, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.4.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Interwencyjne usługi w zakresie dróg gruntowych na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 05.02.2013 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.3.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Konserwację oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 29.01.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.2.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wywóz nieczystości stałych płynnych pochodzących z nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Marki". Termin składania ofert: 24.01.2013 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.1.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Prowadzenie na terenie miasta Marki zbiórki odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, zbieranych selektywnie w workach, obejmującą opakowania i odpady tworzyw sztucznych, opakowania szklane, opakowania Tetra Pak, puszki po żywności z aluminium i metalu, drobny złom metali kolorowych, makulaturę i ich odzysk". Termin składania ofert: 15.01.2013 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/07/01 12:20:08
Redaktor: Ewelina Kuzioła

realizacja informatyczna: logo ornak