bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne - 2014 rok

WI.271.49.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Marki". Termin składania ofert: 09.12.2014 r. godzina 09:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.48.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: al. Marszałka J. Piłsudskiego, Grunwaldzkiej, Kraszewskiego, Spacerowej, Okólnej i Słonecznej w Markach w granicach określonych uchwałą Nr LXI/486/2014 Rady Miasta Marki z dnia 24 września 2014 roku". Termin składania ofert: 08.12.2014 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.47.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Marki". Termin składania ofert: 25.11.2014 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.46.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Stałą obsługę prawną na rzecz Gminy Miasta Marki". Termin składania ofert: 05.11.2014 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.45.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Interwencyjne roboty w zakresie dróg gruntowych na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 23.10.2014 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.44.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont rowów melioracyjnych komunalnych odwadniających tereny zurbanizowane w Markach". Termin składania ofert: 13.10.2014 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.43.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę oświetlenia ulic na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 10.10.2014 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.42.2014
Ogłoszenie o zamówieniu usługi - zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Marki w sezonie zimowym 2014/2015. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2014 godzina 11 :50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, AI. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, pokój nr 6 - kancelaria ogólna.
 więcej >


WI.271.41.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Rewitalizacja Parku Briggsów - przebudowa oświetlenia w Markach ". Termin składania ofert: 30.09.2014 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.40.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont rowów melioracyjnych komunalnych odwadniających tereny zurbanizowane w Markach". Termin składania ofert: 26.09.2014 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.39.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego - materiał wykonawcy". Termin składania ofert: 17.09.2014 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.38.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych miasta Marki". Termin składania ofert: 15.10.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95,05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.37.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Rewitalizację Parku Briggsów w Markach". Termin składania ofert: 05.09.2014 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.36.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego (materiał wykonawcy)". Termin składania ofert: 29.08.2014 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.35.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Duża 3 w Markach". Termin składania ofert: 26.08.2014 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.33.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy wodociągowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Markach przy al. J. Piłsudskiego 5, 39, 76,80 i 82, ul. Jasnej 5, ul. Barskiej 2, ul. Słowackiego 1 i 3"". Termin składania ofert: 29.08.2014 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.32.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki „Pustelnik Wschodni". Termin składania ofert: 12.08.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
Nowy termin składania ofert: 13.08.2014 r., godz. 11:00
 więcej >


WI.271.31.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa kanalizacji deszczowo - drenażowej w części ulic: Sowińskiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Popiełuszki, gen. Zajączka". Termin składania ofert: 18.08.2014 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.30.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Markach". Termin składania ofert: 12.08.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.29.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług transportowych w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Markach z podziałem na cztery zadania polegające na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu na drodze dom – szkoła - dom". Termin składania ofert: 06.08.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.28.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie prac budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach". Termin składania ofert: 05.08.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.27.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa oraz modernizacja placów zabaw w Markach". Termin składania ofert: 29.07.2014 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.26.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie prac budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach". Termin składania ofert: 17.07.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.25.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie 4 ulic z destruktu asfaltowego - materiał wykonawcy - w Markach". Termin składania ofert: 23.07.2014 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.23.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Ochronę fizyczną obiektów przy ul. Briggsów w Markach". Termin składania ofert: 20.06.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.22.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicy Turystycznej w Markach". Termin składania ofert: 26.06.2014 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
Nowy termin składania ofert: 03.07.2014 r., godz. 10:00
 więcej >


WI.271.21.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych miasta Marki". Termin składania ofert: 24.07.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.20.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Organizacja zajęć w ramach projektu "Aktywni mieszkańcy 50+"". Termin składania ofert: 02.06.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin to 10.06.2014 r., godz. 11:00
 więcej >


WI.271.19.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w ulicy Dzikiej w Markach". Termin składania ofert: 06.06.2014 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.18.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Miasta Marki". Termin składania ofert: 01.07.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.17.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Ochrona fizyczna obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości - stadionu położonego przy ul. Wspólnej 12 w Markach". Termin składania ofert: 25.04.2014 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.16.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Markach". Termin składania ofert: 05.05.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.15.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa ul. Radnej wraz z odwodnieniem". Termin składania ofert: 06.05.2014 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.14.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Likwidacja nielegalnych wysypisk na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 25.03.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.13.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Równanie dróg gruntowych na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 17.03.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.12.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt, bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta Marki". Termin składania ofert: 07.03.2014 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.11.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt, bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu miasta Marki". Termin składania ofert: 26.02.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.10.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Doręczanie decyzji i upomnień podatkowych na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 24.02.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.9.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonywanie usług pocztowych na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 11.02.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
Zmiana terminu składania ofert: 12.02.2014 godzina 11:00
 więcej >


WI.271.8.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Naprawa cząstkowa dróg gminnych na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 17.02.2014 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.5.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wywóz nieczystości płynnych pochodzących z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Marki". Termin składania ofert: 28.01.2014 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.4.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Oznakowanie drogowe na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 30.01.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.3.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawa kruszonego gruzu z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 22.01.2014 r. godzina 13:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.2.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Miasta Marki". Termin składania ofert: 20.01.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.48.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: al. Marszałka J. Piłsudskiego, Grunwaldzkiej, Kraszewskiego, Spacerowej, Okólnej i Słonecznej w Markach w granicach określonych uchwałą Nr LXI/486/2014 Rady Miasta Marki z dnia 24 września 2014 roku". Termin składania ofert: 08.12.2014 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/07/01 12:19:44
Redaktor: Ewelina Kuzioła

realizacja informatyczna: logo ornak