bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - 2015 ROK

WI.271.39.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Rozbudowę ul. Pomnikowej". Termin składania ofert: 14.01.2016 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WI.271.38.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ BUDOWY CIĄGU ULIC KARŁOWICZA -SOBIESKIEGO-MODRZEWIOWA W MARKACH". Termin składania ofert: 08.01.2016 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WI.271.37.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wolno żyjącymi (kotami) z terenu Gminy Miasta Marki". Termin składania ofert: 28.12.2015 r. godzina 14:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WI.271.36.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Zaprojektowanie, rozbudowę i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach". Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.01.2016 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WI.271.35.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Markach na lata 2016 - 2017". Termin składania ofert: 04.12.2015 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.34.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY MIASTO MARKI". Termin składania ofert: 18.12.2015 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WI.271.33.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIASTO MARKI". Termin składania ofert: 01.12.2015 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WI.271.32.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Markach na lata 2016 - 2017". Termin składania ofert: 20.11.2015 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
 więcej >


WI.271.31.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Rozbudowę monitoringu Miasta Marki". Termin składania ofert: 20.11.2015 r. godzina 09:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WI.271.30.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich w Markach". Termin składania ofert: 12.11.2015 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 więcej >


WI.271.29.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowę ulicy Dużej w Markach (przy Szkole Podstawowej Nr 4 - skrzyżowanie wyniesione)". Termin składania ofert: 06.11.2015 r. godzina 14:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria.
 więcej >


WI.271.28.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Miasta Marki". Termin składania ofert: 30.10.2015 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WI.271.27.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 30.10.2015 r. godzina 09:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.26.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 29.10.2015 r. godzina 09:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.25.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Marki w sezonie zimowym 2015/2016". Termin składania ofert: 22.10.2015 r. godzina 09:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.24.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Modernizację rowów melioracyjno-komunalnych w mieście Marki". Termin składania ofert: 13.10.2015 r. godzina 09:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
 więcej >


WI.271.23.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie zabytkowego parku Braci Briggsów". Termin składania ofert: 06.10.2015 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.22.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług transportowych w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Markach do placówek oświatowych w Warszawie polegające na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu na drodze dom – szkoła – dom". Termin składania ofert: 30.09.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.21.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowa i modernizacja dróg na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 29.09.2015 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 więcej >


WI.271.20.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 08.09.2015 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.19.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa ulicy Rolnej". Termin składania ofert: 08.09.2015 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.18.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług transportowych w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Markach z podziałem na cztery zadania polegające na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu na drodze dom – szkoła - dom". Termin składania ofert: 17.08.2015 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
!!!!!!!!!!Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia!!!!!!!!!!!!
 więcej >


WI.271.17.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Karłowicza w Markach". Termin składania ofert: 12.08.2015 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.16.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 11.08.2015 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.15.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Modernizacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Karola Makuszyńskiego w Markach przy ulicy Okólnej 14". Termin składania ofert: 06.07.2015 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.11.2015
Ogłoszenie o zamówieniu "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 29.06.2015 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.13.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Modernizacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Karola Makuszyńskiego w Markach przy ulicy Okólnej 14". Termin składania ofert: 18.06.2015 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.  więcej >


WI.271.12.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dobudowa brakującej wentylacji w trzech budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Markach". Termin składania ofert: 30.06.2015 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.14.2015
Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i wydzielenie sali w Przedszkolu Miejskim nr 3 Bajkowy Świat w Markach.Termin składania ofert: 29.06.2015 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.10.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 25.05.2015 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.9.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 12.05.2015 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.8.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Likwidację nielegalnych wysypisk na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 30.04.2015 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.7.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane Marki: Równanie dróg gruntowych na terenie miasta Marki. Termin składania ofert: 07.04.2015 roku do godziny 10:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.6.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawa kruszywa". Termin składania ofert: 13.03.2015 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.5.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Katowickiej w Markach". Termin składania ofert: 12.03.2015 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.4.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta Marki ". Termin składania ofert: 12.03.2015 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.3.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wywóz nieczystości płynnych z wc i szamb wolnostojących zlokalizowanych na terenie nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych". Termin składania ofert: 06.02.2015 r. godzina 09:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WI.271.2.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wywóz nieczystości płynnych z wc i szamb wolnostojących zlokalizowanych na terenie nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych". Termin składania ofert: 27.01.2015 r. godzina 11:50, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.1.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Oznakowanie drogowe na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 27.01.2015 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.31.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na "Rozbudowę monitoringu Miasta Marki". Termin składania ofert: 20.11.2015 r. godzina 09:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/12/30 12:43:47
Redaktor: Agnieszka Moczulska

realizacja informatyczna: logo ornak