bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - 2016 ROK

BZP.271.62.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi z terenu Gminy Miasto Marki w 2017 roku, zgodnie z podziałem na dwie części. Termin składania ofert upływa w dniu: 20.12.2016 r. o godzinie 09:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 11 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.61.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt (psów) odławianych z terenu Gminy Miasto Marki w 2017 roku. Termin składania ofert upływa w dniu: 16.12.2016 r. o godzinie 10:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 11 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.60.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na graniczenie bezdomności zwierząt w 2017 roku poprzez: odławianie zwierząt bezdomnych, całodobowy transport zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych, odławianie zwierząt wolnożyjących. Termin składania ofert upływa w dniu: 16.12.2016 r. o godzinie 09:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 11 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.59.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oprogramowania oraz licencji dostępowych, zgodnie z podziałem na dwie części. Termin składania ofert upływa w dniu: 01.12.2016 r. o godzinie 10:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.58.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu oraz modernizacja progów zwalniających. Termin składania ofert upływa w dniu: 25.11.2016 r. o godzinie 10:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.57.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na całodobowy transport zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych, do zakładu leczniczego dla zwierząt. Termin składania ofert upływa w dniu: 08.11.2016 r. o godzinie 10:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.55.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Marki, zgodnie z podziałem na części. Termin składania ofert upływa w dniu: 31.10.2016 r. o godzinie 11:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.56.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę monitoringu miejskiego Miasta Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 28.10.2016 r. o godzinie 10:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.54.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę i modernizację ulic na terenie miasta Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 03.11.2016 r. o godzinie 10:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Odławianie zwierząt wolnożyjących z terenu Gminy Miasto Marki.
 więcej >


BZP.271.53.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania - Przebudowa ulic Matejki i Tuwima w mieście Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 21.10.2016 r. o godzinie 11:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.52.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Marki na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Ząbkowskiej w zakresie budowy drogi rowerowej . Termin składania ofert upływa w dniu: 17.10.2016 r. o godzinie 10:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.50.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na udrożnienie, oczyszczenie przepustów i rurociągów o długości około 605,8 m w wybranych rowach Gminy Miasto Marki wraz z dokonaniem obmiarów średnicy części przepustów melioracyjno-komunalnych. Termin składania ofert upływa w dniu: 17.10.2016 r. o godzinie 10:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.51.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulic Matejki i Tuwima w mieście Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 19.10.2016 r. o godzinie 12:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.49.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania "Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 5.10.2016 r. o godzinie 12:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.48.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia ulic na terenie miasta Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 11.10.2016 r. o godzinie 10:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.47.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania "Przebudowa dróg gminnych ul. Sowińskiego i Sportowej w Markach. Termin składania ofert upływa w dniu: 13.10.2016 r. o godzinie 10:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.46.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg gminnych ul. Sowińskiego i ul. Sportowej w Markach. Termin składania ofert upływa w dniu: 10.10.2016 r. o godzinie 10:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.45.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Marki na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Ząbkowskiej w zakresie budowy drogi rowerowej. Termin składania ofert upływa w dniu: 10.10.2016 r. o godzinie 11:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.44.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu oraz modernizację progów zwalniających. Termin składania ofert upływa w dniu: 28.09.2016 r. o godzinie 12:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.43.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na Odławianie zwierząt wolno żyjących z terenu Gminy Miasto Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 16.09.2016 r. o godzinie 08:40, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na przebudowę i modernizację budynku Urzędu Miasta oraz utworzenie biura obsługi mieszkańców.
 więcej >


Burmistrz Miasta Marki ogłasza publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż własności n/w niezabudowanych nieruchomościach gruntowych stanowiących mienie komunalne. Obręb 4-07, Nr ewid. działki 106/19 położonej przy ul. Żbika oraz działka z Obrębu 4-04, Nr ewid. działki 339 położonej przy ul. Saturna róg ulicy Marsa.
 więcej >


Burmistrz Miasta Marki ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż własności n/w niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne. Obręb 4-06, Nr ewid. działki 31/27 położonej przy ul. Jasińskiego
 więcej >


BZP.271.42.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług transportowych w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Markach z podziałem na 4 zadania polegające na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu na drodze dom-szkoła-dom. Termin składania ofert upływa w dniu: 24.08.2016 r. o godzinie 14:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.41.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na remont i przebudowę elewacji 8-miu budynków z zabytkowego zespołu Osiedla Robotniczego przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego nr 35, 37, 39, 43, 76, 78, 80, 86 w Markach . Termin składania ofert upływa w dniu: 11.08.2016 r. o godzinie 12:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.

ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej na dzień 17 sierpnia 2016r. od godziny 10:00. Miejsce rozpoczęcia wizji: Zakład Usług Komunalnych, ul. Lisa Kuli 3, Marki- wejście główne.

 więcej >


BZP.271.40.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie naprawy i ocieplenia fundamentów, przebudowy odpływu wody z rur spustowych, wymiany opaski wokół budynku nr 113 położonego w Markach przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego. Termin składania ofert upływa w dniu: 12.08.2016 r. o godzinie 12:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.39.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 04.08.2016 r. o godzinie 09:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.38.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ulicy Promiennej w Markach. Termin składania ofert upływa w dniu: 10.08.2016 r. o godzinie 14:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.37.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na Odławianie zwierząt wolno żyjących z terenu Gminy Miasto Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 03.08.2016 r. o godzinie 14:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.36.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania Budowa ulicy Promiennej w Markach. Termin składania ofert upływa w dniu: 05.08.2016 r. o godzinie 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.35.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 05.08.2016 r. o godzinie 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.34.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą "Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-10 w mieście Marki (etap II)". Termin składania ofert upływa w dniu: 02.08.2016 r. o godzinie 09:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.33.2016
Ogłoszenie o konkursie na wykonanie koncepcji budowy trzech siłowni plenerowych na terenie miasta Marki . Termin składania wniosków upływa w dniu: 08.09.2016 r. o godzinie 12:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.32.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont wybranych pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Marki wraz z dostawą wyposażenia". Termin składania ofert upływa w dniu: 01.08.2016 r. o godzinie 12:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.31.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulic na terenie miasta Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 03.08.2016 r. o godzinie 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.30.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia na terenie miasta Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 20.07.2016 r. o godzinie 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 więcej >


BZP.271.29.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 19.07.2016 r. o godzinie 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.28.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Modernizację rowu melioracyjno-komunalnego R-10 w mieście Marki (Etap II)". Termin składania ofert upływa w dniu: 22.07.2016 r. o godzinie 11:10, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.27.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na dwukrotne koszenie i wygrabywanie oraz wywiezienie porostów z rowów melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 29.06.2016 r. o godzinie 15:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.26.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej przystosowanej do współpracy z osprzętem całorocznym. Termin składania ofert upływa w dniu: 29.06.2016 r. o godzinie 14:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.25.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont wybranych pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Marki wraz z dostawą wyposażenia". Termin składania ofert upływa w dniu: 05.07.2016 r. o godzinie 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.24.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach". Termin składania ofert upływa w dniu: 29.06.2016 r. o godzinie 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.23.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Mechaniczne profilowanie i równanie dróg na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 21.06.2016 r. godzina 14:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.22.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Ochronę fizyczną obiektów na terenie miasta Marki". Termin składania ofert upływa w dniu: 13.06.2016 r. o godzinie 14:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.21.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie, zamontowanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta Marki w 2016 roku" Termin składania ofert upływa w dniu: 17.05.2016 r. o godzinie 09:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.20.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt (psów) odławianych z terenu Gminy Miasto Marki" Termin składania ofert upływa w dniu: 06.05.2016 r. o godzinie 14:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 więcej >


BZP.271.19.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie, zamontowanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta Marki w 2016 roku" Termin składania ofert upływa w dniu: 06.05.2016 r. o godzinie 09:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.18.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Interwencyjne uzupełnianie ubytków". Termin składania ofert upływa w dniu: 06.05.2016 r. o godzinie 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


BZP.271.17.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Interwencyjne roboty w zakresie dróg na terenie miasta Marki". Termin składania ofert upływa: 06.05.2016 r. o godzinie 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 więcej >


BZP.271.16.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt (psów) odławianych z terenu Gminy Miasto Marki" Termin składania ofert upływa: 25.04.2016 r. o godzinie 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.15.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki na lata 2017-2019" Termin składania ofert upływa w dniu: 30.05.2016 r. o godzinie 11:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.14.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji - przebudowa ulicy Szkolnej w Markach". Termin składania ofert upływa: 26.04.2016 r. o godzinie 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.13.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowę ulicy Szkolnej w Markach". Termin składania ofert upływa: 28.04.2016 r. o godzinie 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych (w tym gruzu) z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego przy ul. Dużej w Markach". Termin składania ofert: 08.04.2016 r. godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.11.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Odławianie zwierząt bezdomnych i wolno żyjących oraz transport zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych z terenu Gminy Miasto Marki w 2016 roku". Termin składania ofert: 04.04.2016 r. godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.10.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wolnożyjącymi (kotami) z terenu Gminy Miasto Marki w 2016 roku". Termin składania ofert: 23.03.2016 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.9.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 29.03.2016 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 więcej >


WI.271.8.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 21.03.2016 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.7.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą przebudowa ul. Pomnikowej w Markach". Termin składania ofert: 14.03.2016 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.6.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Interwencyjne roboty w zakresie dróg gruntowych na terenie miasta Marki w 2016 roku". Termin składania ofert: 11.03.2016 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 więcej >


WI.271.5.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Likwidację nielegalnych wysypisk na terenie miasta Marki w 2016 roku". Termin składania ofert: 02.03.2016 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.4.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Miasto Marki w 2016 roku". Termin składania ofert: 09.02.2016 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.3.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wycinkę oraz nasadzenia drzew w ramach zadania przebudowa ul. Pomnikowej w mieście Marki". Termin składania ofert: 05.02.2016 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


WI.271.2.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ BUDOWY CIĄGU ULIC KARŁOWICZA - SOBIESKIEGO-MODRZEWIOWA W MARKACH". Termin składania ofert: 28.01.2016 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WI.271.1.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na "Konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 25.01.2016 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2016/12/12 14:44:57
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak