bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2017 ROK

WZP.271.60.2017
Ogłoszenie o zamówieniu budowę toru rowerowego typu PUMTRACK - MB0 2017 przy ul. Grunwaldzkiej w Markach.
Termin składania ofert: 12.01.2018 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 12.01.2018r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.58.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Markach na lata 2018-2019.
Termin składania ofert: 20.12.2017 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 20.12.2017 r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.57.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Nowy termin składania ofert: 22.01.2018 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Nowy termin otwarcia ofert: 22.01.2018r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.56.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Marki.
Termin składania ofert: 20.12.2017 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 20.12.2017r. godzina 12:20
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 więcej >


WZP.271.55.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt (psów) odławianych z terenu Gminy Miasto Marki w 2018 roku.
Termin składania ofert: 18.12.2017 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 18.12.2017r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.54.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulic na terenie m. Marki wraz z budową dróg rowerowych wzdłuż ulic Głównej, Wesołej i Przyleśnej.
Termin składania ofert: 21.12.2017 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 21.12.2017r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.52.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wolnożyjącymi (kotami), bezdomnymi (psami) oraz sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt domowych posiadających właściciela z terenu Gminy Miasto Marki w 2018 roku w podziale na części. Liczba części 3.
Termin składania ofert: 05.12.2017 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 05.12.2017r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.51.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Ograniczenie bezdomności zwierząt w 2018 roku, poprzez odławianie zwierząt bezdomnych, całodobowy transport zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych, odławianie zwierząt wolnożyjących w podziale na części. Liczba części 3.
Termin składania ofert: 05.12.2017 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 05.12.2017r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.WR.7.2017
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na rozbudowę ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki
 więcej >


WZP.271.49.2017
Ogłoszenie o zamówieniu „PRZEBUDOWA PLACU MIEJSKIEGO” na nieruchomości składającej się z działek ew. nr 3/2, 4/2, 5/2, 10/4, 11/7, obręb 4-10 w kwartale ulic Al. Marsz. J. Piłsudskiego, Gen. Zajączka i Sportowej w Markach /kategoria obiektu budowlanego – V/.
Termin składania ofert: 06.12.2017 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 06.12.2017r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.50.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Udrożnienie, oczyszczenie przepustów i rurociągów o długości około 527,3 mb oraz oczyszczenie odcinków odkrytych o długości 1.018,0 mb w wybranych rowach Gminy Miasto Marki wraz z dokonaniem obmiarów średnicy 33 przepustów wskazanych rowów melioracyjno-komunalnych
Termin składania ofert: 24.11.2017 r. do godziny 11:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 24.11.2017r. godzina 11:20
 więcej >


WZP.WR.6.2017
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Marki
 więcej >


WZP.271.18.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki.
Termin składania ofert: 30.11.2017 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 30.11.2017r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.48.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Pełnienie funkcji inspektora Nadzoru dla zadania "Budowa drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej w m. Marki od ul. Piłsudskiego do granicy z gm. Zielonka".
Termin składania ofert: 17.11.2017 r. do godziny 11:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 17.11.2017r. godzina 11:20
 więcej >


WZP.271.47.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Budowa drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej w m. Marki od ul. Piłsudskiego do granicy z gm. Zielonka.
Termin składania ofert: 24.11.2017 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 24.11.2017r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.40.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulic na terenie m. Marki wraz z budową dróg rowerowych wzdłuż ulic Głównej, Wesołej i Przyleśnej.
Termin składania ofert: 24.11.2017 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 24.11.2017r. godzina 12:20
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 więcej >


WZP.271.46.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Pełnienie funkcji inspektora Nadzoru dla zadania "Przebudowa ulicy Lisiej w mieście Marki".
Termin składania ofert: 17.11.2017 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 17.11.2017r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.45.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Marki 2
Termin składania ofert: 23.10.2017 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 23.10.2017r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.44.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania „Budowa drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej w m. Marki odul. Piłsudskiego do granicy z gm. Zielonka”.
Termin składania ofert: 06.11.2017 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 06.11.2017r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.43.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Lisiej w mieście Marki.
Termin składania ofert: 26.10.2017 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 26.10.2017r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.42.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na części. Liczba części 2.
Termin składania ofert: 26.09.2017 r. do godziny 14:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 26.09.2017r. godzina 14:20
 więcej >


WZP.271.41.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Marki ,w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na części. Liczba części: 2.
Termin składania ofert: 26.09.2017 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 26.09.2017r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.31.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Budowa drogi rowerowej wzdłuż rzeki Długiej w m. Marki od ul. Piłsudskiego do granicy z gm. Zielonka.
Termin składania ofert: 25.10.2017 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 25.10.2017r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.39.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Budowę oświetlenia drogowego na terenie miasta Marki w następujących ulicach: ulica Agrarna, ulica Pomorska, ulica Tęczowa.
Termin składania ofert: 26.09.2017 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 26.09.2017r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.38.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Lisiej w mieście Marki.
Termin składania ofert: 18.09.2017 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 18.09.2017r. godzina 10:20
 więcej >


Ogłoszenie pisemnego przetargu na wybór agenta emisji obligacji Gminy Miasto Marki

W związku z prośbą jednego z oferentów, informuję o zmianie terminu składania ofert na dzień 02 października 2017 roku.
Godzina, forma składania ofert oraz pozostałe warunki pozostają bez zmian.
 więcej >


WZP.271.37.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ul. Okólnej w zakresie budowy chodnika i zjazdów na odcinku od ul. 11-tego Listopada do ul. Głowackiego wraz z wykonaniem zjazdu w ul. Głowackiego.
Termin składania ofert: 31.08.2017 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 31.08.2017r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.36.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Poznańskiej w mieście Marki.
Termin składania ofert: 31.08.2017 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 31.08.2017r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.35.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na „Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 109B w Markach . Termin składania ofert: 17.08.2017 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WZP.271.34.2017
Ogłoszenie o zamówieniu Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania "Przebudowa ulicy Poznańskiej w mieście Marki."
Termin składania ofert: 11.09.2017 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 11.09.2017r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.33.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania „PRZEBUDOWA PLACU MIEJSKIEGO” na nieruchomości składającej się z działek ew. nr 3/2, 4/2, 5/2, 10/4, 11/7, obręb 4-10 w kwartale ulic Al. Marsz. J. Piłsudskiego, Gen. Zajączka i Sportowej w Markach /kategoria obiektu budowlanego – V/.. Termin składania ofert: 21.08.2017 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WZP.271.32.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług transportowych w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Markach polegających na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu na drodze dom – szkoła - dom” zgodnie z podziałem na zadania liczba zadań: 5 . Termin składania ofert: 17.08.2017 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WZP.271.30.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę stacjonarnych zestawów komputerowych oraz monitorów interaktywnych na cele edukacyjne do szkół prowadzonych przez Miasto Marki
Termin składania ofert: 05.09.2017 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 05.09.2017r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.29.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług transportowych w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Markach polegających na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu na drodze dom – szkoła - dom” zgodnie z podziałem na zadania liczba zadań: 5 . Termin składania ofert: 07.08.2017 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WZP.271.28.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na „PRZEBUDOWA PLACU MIEJSKIEGO” na nieruchomości składającej się z działek ew. nr 3/2, 4/2, 5/2, 10/4, 11/7, obręb 4-10 w kwartale ulic Al. Marsz. J. Piłsudskiego, Gen. Zajączka i Sportowej w Markach /kategoria obiektu budowlanego – V/.. Termin składania ofert: 16.08.2017 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WZP.271.27.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawa mebli dla szkół na terenie miasta Marki zgodnie z podziałem na części". Termin składania ofert: 25.07.2017 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WZP.WR.5.2017
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pułaskiego 22 w Markach
 więcej >


WZP.271.26.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont i przebudowę elewacji 3 budynków z zabytkowego zespołu Osiedla Robotniczego przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego nr 35, 37, 39 w Markach oraz wymianę konstrukcji i pokrycia dachu budynku przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 76". Termin składania ofert: 12.07.2017 r. godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna.

Zamawiający informuje o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej na dzień 5 lipca 2017r. od godziny 12:00. Miejsce rozpoczęcia wizji: Zakład Usług Komunalnych, ul. Lisa Kuli 3, Marki- wejście główne.

 więcej >


WZP.WR.4.2017
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Przebudowę ulicy Sokolej w Markach
 więcej >


WZP.271.25.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pułaskiego 22 w Markach". Termin składania ofert: 29.06.2017 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna.  więcej >


WZP.271.24.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na remont rowów melioracyjno-komunalnych R-7, R-7-1, R-7-1-1 w mieście Marki (etap II). Termin składania ofert upływa w dniu: 12.06.2017 r. o godzinie 12:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria.
 więcej >


WZP.271.23.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę oświetlenia drogowego na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 20.07.2017 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WZP.271.22.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę monitoringu miejskiego miasta Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 31.05.2017 r. o godzinie 13:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria.
 więcej >


WZP.WR.3.2017
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dokończenie zadania "Remont i przebudowa elewacji w budynkach mieszkalnych przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 76,78,80"
 więcej >


WZP.WR.2.2017
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Marki
 więcej >


WZP.271.21.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Marki . Termin składania ofert upływa w dniu: 27.04.2017 r. o godzinie 11:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria.
 więcej >


WZP.271.20.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na remont i przebudowę elewacji 5-ciu budynków zabytkowego zespołu Osiedla Robotniczego przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 35, 37, 39, 43, 86 w Markach oraz wymiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 76. Termin składania ofert upływa w dniu: 12.05.2017r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WZP.271.19.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na "Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni wraz z procesem stabilizacji za pomocą środków chemicznych dedykowanych nawierzchniom gruntowym na terenie miasta Marki w 2017 roku.". Termin składania ofert: 05.05.2017 r. godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna  więcej >


WZP.271.17.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na "Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki.". Termin składania ofert: 10.04.2017r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


WZP.271.15.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na konserwację i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki, w latach 2017 - 2019. Termin składania ofert upływa w dniu: 30.03.2017 r. o godzinie 10:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria.
 więcej >


WZP.271.16.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Modernizacja ulic na terenie miasta Marki". Termin składania ofert: 27.03.2017r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
 więcej >


BZP.271.14.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na dwukrotne wykoszenie i wygrabienie oraz wywiezienie wykoszonej roślinności (w tym drobnych krzewów) z rowów melioracyjno-komunalnych, z terenu Gminy Miasto Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 24.03.2017 r. o godzinie 10:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria.
 więcej >


BZP.271.13.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Marki. Termin składania ofert: 23.03.2017 r. godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna  więcej >


BZP.271.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Marki w 2017 roku. Termin składania ofert upływa w dniu: 22.03.2017 r. o godzinie 13:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na likwidację nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych i budowlanych, w tym gruzu zlokalizowanych na terenie miasta Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 16.03.2017 r. o godzinie 11:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria.
 więcej >


BZP.WR 1/2017
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na modernizację ulicy Okólnej w mieście Marki.
 więcej >


BZP.271.10.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Rozbudowę ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 15.03.2017 r. o godzinie 12:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria.
 więcej >


BZP.271.9.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację ulic na terenie miasta Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 15.03.2017 r. o godzinie 14:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki- Kancelaria Ogólna.
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 więcej >


BZP.271.8.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację i modernizację dwóch lokali usługowych położonych w budynku wielorodzinnym w Markach przy ul. Fabrycznej 3. Termin składania ofert upływa w dniu: 22.03.2017 r. o godzinie 11:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki- Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.7.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Miasta Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 24.02.2017 r. o godzinie 10:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria.
 więcej >


BZP.271.6.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ul. Granicznej w Markach. Termin składania ofert upływa w dniu: 08.03.2017 r. o godzinie 12:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki- Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.5.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 24.02.2017 r. o godzinie 10:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki- Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.4.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę siłowni plenerowych, we wskazanych lokalizacjach na terenie miasta Marki. Liczba części 2. Termin składania ofert upływa w dniu: 01.03.2017 r. o godzinie 12:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria.
 więcej >


BZP.271.3.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie Skweru zlokalizowanego na działkach nr ewidencyjny 60/2 i 60/1 z obrębu 5-03, przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego róg ul. Paderewskiego w Markach. Termin składania ofert upływa w dniu: 23.02.2017 r. o godzinie 10:00, miejsce: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Kancelaria - pokój nr 13.
 więcej >


BZP.271.2.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia obiektów na terenie miasta Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 25.01.2017r. o godzinie 12:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki- Kancelaria Ogólna.
 więcej >


BZP.271.1.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki. Termin składania ofert upływa w dniu: 01.02.2017 r. o godzinie 12:00, miejsce: w Urzędzie Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki- Kancelaria Ogólna.
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2017/12/29 14:25:45
Redaktor: Inga Grądzka

realizacja informatyczna: logo ornak