bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji Gminy Miasto Marki

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji Gminy Miasto Marki wraz ze specyfikacją warunków przetargu.
Ogłoszenie do pobrania - plik PDF

Uchwałą Nr WA.269.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Miasto Marki obligacji o wartości 32 700 000,00 zł.
Uchwała do pobrania - plik PDF

Uchwałą Nr XLVIII/398/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uchwała do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2017/09/20 17:02:06
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak