bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2018 ROK

WZP.271.32.2018
Ogłoszenie o zamówieniu opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej Hali Sportowej przy ul. Dużej 3 w m. Marki.
Termin składania ofert: 08.05.2018 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 08.05.2018r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.28.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej Stałej Organizacji Ruchu dla dróg gminnych na terenie Gminy Miasta Marki.
Termin składania ofert: 27.04.2018 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 27.04.2018r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.30.2018
Ogłoszenie o zamówieniu remont rowów melioracyjno – komunalnych R-4, R-4-5, R-4-5-3, R-4-6, R-4-7, R-4-8, R-4(E) (etap I).
Termin składania ofert: 07.05.2018 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 07.05.2018r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.WR.271.4.2018
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
 więcej >


WZP.271.29.2018
Ogłoszenie o zamówieniu wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych.
Termin składania ofert: 23.04.2018 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 23.04.2018r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.26.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie na podstawie projektu siłowni plenerowej przy ul. Stawowej.
Termin składania ofert: 24.04.2018 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 24.04.2018r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.24.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na utworzenie strefy relaksu -Ogród zmysłów
Termin składania ofert: 23.04.2018 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 23.04.2018r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.22.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Czackiego.
Termin składania ofert: 16.04.2018 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 16.04.2018r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.25.2018
Ogłoszenie o zamówieniu dwukrotne wykoszenie i wygrabienie oraz wywiezienie wykoszonej roślinności (w tym drobnych krzewów) z rowów melioracyjno-komunalnych, z terenu Gminy Miasto Marki w 2018 roku.
Termin składania ofert: 09.04.2018 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 09.04.2018r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.21.2018
Ogłoszenie o zamówieniu wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych w podziale na części. Liczba części 2.
Termin składania ofert: 06.04.2018 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 06.04.2018r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.20.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Bema.
Termin składania ofert: 29.03.2018 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 29.03.2018r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.19.2018
Ogłoszenie o zamówieniu wykonanie remontu i przebudowy elewacji oraz wymiana pokrycia dachu budynku przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 43 należącego do zabytkowego zespołu Osiedla Robotniczego w Markach,
Termin składania ofert: 29.03.2018 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 29.03.2018r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.18.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Marki.
Termin składania ofert: 20.03.2018 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 20.03.2018r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.17.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Nowy termin składania ofert: 06.04.2018 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Nowy termin otwarcia ofert: 06.04.2018r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.13.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w podziale na zadania. Liczba części 4.
Termin składania ofert: 14.03.2018 r. do godziny 14:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 14.03.2018r. godzina 14:20
 więcej >


WZP.271.14.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt (psów) odławianych z terenu Gminy Miasto Marki w 2018 roku.
Termin składania ofert: 05.03.2018 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 05.03.2018r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.15.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Czackiego.
Termin składania ofert: 12.03.2018 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 12.03.2018r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.16.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Hoovera.
Termin składania ofert: 12.03.2018 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 12.03.2018r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Hoovera.
Termin składania ofert: 16.02.2018 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 16.02.2018r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Czackiego.
Termin składania ofert: 15.02.2018 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 15.02.2018r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Bema.
Termin składania ofert: 15.02.2018 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 15.02.2018r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.3.2018
Ogłoszenie o zamówieniu „PRZEBUDOWA PLACU MIEJSKIEGO” na nieruchomości składającej się z działek ew. nr 3/2, 4/2, 5/2, 10/4, 11/7, obręb 4-10 w kwartale ulic Al. Marsz. J. Piłsudskiego, Gen. Zajączka i Sportowej w Markach /kategoria obiektu budowlanego – V/.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Nowy termin składania ofert: 01.03.2018 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Nowy termin otwarcia ofert: 01.03.2018r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.9.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowę kotłowni i łazienek w budynku „B” Urzędu Miasta Marki.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Nowy termin składania ofert: 14.02.2018 r. do godziny 15:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Nowy termin otwarcia ofert: 14.02.2018r. godzina 15:20
 więcej >


WZP.271.8.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych i budowlanych (w tym gruzu) w 2018 roku zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki.
Termin składania ofert: 02.02.2018 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 02.02.2018r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.7.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ul. Wiewiórki w mieście Marki.
Termin składania ofert: 12.02.2018 r. do godziny 13:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 12.02.2018r. godzina 13:20
 więcej >


WZP.271.6.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Marki
Termin składania ofert: 9.02.2018 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 9.02.2018r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.5.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Marki w 2018 roku
Termin składania ofert: 8.02.2018 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 8.02.2018r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.4.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
Termin składania ofert: 24.01.2018 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 24.01.2018r. godzina 12:20
 więcej >


WZP.271.2.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ulic na terenie m. Marki wraz z budową dróg rowerowych wzdłuż ulic Głównej, Wesołej i Przyleśnej.
Termin składania ofert: 16.01.2018 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 16.01.2018r. godzina 10:20
 więcej >


WZP.271.1.2018
Ogłoszenie o zamówieniu Zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt (psów) odławianych z terenu Gminy Miasto Marki w 2018 roku.
Termin składania ofert: 17.01.2018 r. do godziny 12:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 17.01.2018r. godzina 12:20
 więcej >


WR.271.3.2018
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
 więcej >


WR.271.2.2018
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
 więcej >


WR.271.1.2018
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2018/04/20 14:50:47
Redaktor: Inga Grądzka

realizacja informatyczna: logo ornak