bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WZP.271.51.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 629 polegającej na budowie fragmentu chodnika i ścieżki rowerowej od istniejącego parkingu „P+R Sportowa” w Markach.
Termin składania ofert: 14.10.2019 r. do godziny 10:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 13 - Kancelaria Ogólna
Termin otwarcia ofert: 14.10.2019 r. godzina 10:20

Ogłoszenie o zamówieniu- plik PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik PDF

Załącznik nr 1 do SIWZ [Dokumentacja techniczna] - plik ZIP

Załączniki nr 2 - 3 do SIWZ [Dokumenty składające się na ofertę] - plik ZIP

Załącznik nr 4 do SIWZ [Grupa kapitałowa - 3 dni od otwarcia ofert] - plik DOC

Załączniki nr 5 - 6 do SIWZ [Dokumenty składane na wezwanie] - plik ZIP

Załączniki nr 7 do SIWZ [Projekt umowy]- plik PDF

Informacja z sesji otwarcia ofert - plik PDF

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2019/10/25 14:18:11
Redaktor:

realizacja informatyczna: logo ornak