bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
XLV sesja Rady Miasta Marki 24 maja 2017 roku o godzinie 16.00

Zaproszenie na Sesję - plik PDF
Informacja o pracy Burmistrza Miasta Marki w okresie od 20 kwietnia do 18 maja 2018 roku. - plik PDF

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Miasta Marki na dzień 24 maja 2017 roku o godzinie 16.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przedstawienie zakresu obowiązków przez Prezesa Zarządu Mareckich Inwestycji Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach.
5. Przyjęcie protokołu z XLI sesji z dnia 22 lutego 2017 roku.
6. Przyjęcie protokołu z XLII sesji z dnia 29 marca 2017 roku.
7. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji z dnia 12 kwietnia 2017 roku.
8. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2028 (druk nr 418).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok (druk nr 419).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Marki na lata 2017 – 2020 (druk nr 406 zmieniony na druk 420).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (druk nr 411).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej (druk nr 412).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej (druk nr 413)..
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/301/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości (druk nr 414).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (druk nr 415).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne (druk nr 416).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne (druk nr 417).
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w Sali obrad Urzędu Miasta Marki.
Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są do wglądu w Biurze Rady.

Protokół z głosowania - plik PDF

protokół Nr 45 z XLV sesji Rady Miasta Marki do pobrania - plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Broma
Data modyfikacji: 2017/07/24 14:41:18
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak